Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης στη βιομηχανία: Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (IPPC) (ΤΕΕ, 23 Οκτωβρίου 2002, Αθήνα)

 

M 1869

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Παρουσίαση της οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC)  / Νίκος Γκάργκουλας pdf  κείμενο (9 ΜΒ)


Αναμενόμενες εξελίξεις και προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας IPPC  / Δ. Χατζηδάκης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ελεγχος της βιομηχανικής ρύπανσης στην Κύπρο-οδηγία IPPC  / Χρίστος Μαληκκίδης pdf  κείμενο (3,9 ΜΒ)


Οι απόψεις του ΣΕΒ για την IPPC  / Κ. Συμεωνίδης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Εκτίμηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης της ελληνικής βιομηχανίας τσιμέντου. Επιπτώσεις από την εφαρμογή της οδηγίας 96/61/EEC24-9-96(IPPC)  / Αθ. Καραγιάννης pdf  κείμενο (894 ΚΒ)


Ο κλάδος παραγωγής και μεταποίησης μετάλλων στα πλαίσια της οδηγίας 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης / Αρτεμις Γρύλλια pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Τεχνολογίες πρόληψης και περιορισμός της ρύπανσης στην ενεργειακή βιομηχανία / Π. Τριανταφυλλόπουλος pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Ολοκληρωμένη πρόληψη και περιορισμός της ρύπανσης σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων-βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές / Κυριάκος Σταμέλος pdf  κείμενο (6,1 ΜΒ)


Τεχνολογίες πρόληψης και περιορισμός της ρύπανσης στη χημική βιομηχανία / Δ. Οικονομίδης pdf  κείμενο (4 ΜΒ)


Εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος στους κλάδους χαρτοποιείων, βαφείων φινιριστηρίων, βυρσοδεψείων / Στέφανος Α. Κώνστας pdf  κείμενο (4 ΜΒ)


Οι επιπτώσεις της οδηγίας ΕΕ 96/61 στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων / Ι. Παναγόπουλος pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)