Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ: Προβλήματα-προοπτικές . Ο ρόλος των μηχανικών (14 Νοεμβρίου 2002, Κηφισιά)  

M 1874

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Παγκόσμια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη – Γιοχάνεσμπουργκ 2002: σχέδιο εφαρμογής pdf κείμενο (25 ΜΒ)


 Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ. Προβλήματα-προοπτικές-ο ρόλος των μηχανικών / Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


 Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ. Προβλήματα-προοπτικές-ο ρόλος των μηχανικών / Αντωνία Μοροπούλου pdf  κείμενο (380 ΚΒ)


Ο ρόλος των μηχανικών στο περιβαλλοντικό πρόβλημα / Γεώργιος Σαρηγιάννης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ-Ο ρόλος των μηχανικών / Ευσταθία Οδυσσέως Βαλιάντζα pdf  κείμενο (784 ΚΒ)


Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ-Προβλήματα-Προοπτικές-Ο ρόλος των Μηχανικών / Χ. Θεοχάρη pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)