Η διαχείριση της ποιότητας των κατασκευών (ΤΕΕ – Τμ. Δυτικής Ελλάδας, 27 Απριλίου 2002, Πάτρα)

 

M 1891

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Η διαχείριση της ποιότητας των κατασκευών : Εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Το θεσμικό πλαίσιο στα δημόσια έργα / Σοφοκλής Τζοβαρίδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Προγράμματα ποιότητας έργων (ΠΠΕ)  / Αθ.Μπόγδης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ο ρόλος του συμβούλου ποιότητας έργων & του οίκου ποιοτικού ελέγχου (ΟΠΕ) στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων έργων / Σάββας Πελτέκης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Ο προγραμματισμός και η οργάνωση ως παράμετροι της ποιότητας των δημοσίων έργων / Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, Αθανάσιος Χασιακός, Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Διαχείριση της ποιότητας των κατασκευών / Θόδωρος Πάνου pdf  κείμενο (5,5 ΜΒ)


Κανονισμός και επιτροπές ελέγχου ποιότητος σκυροδέματος / Νικ.Μαρσέλλος pdf  κείμενο (807 ΚΒ)


Σχεδιασμός μέτρων ασφαλείας και υγιεινής στα τεχνικά έργα / Ν.Σαραφόπουλος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης συντήρησης οδικού δικτύου / Παναγιώτης Βαγιώτας pdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Σύστημα διασφάλισης ποιότητας του έργου μιας κοινοπραξίας / Α.Ν.Δημόγλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Διασφάλιση ποιότητας στην κατασκευή τεχνικών έργων - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000  / Ευφροσύνη Πολυδωροπούλου, Αθανάσιος Χασιακός pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Σήμα ποιότητας στο έτοιμο σκυρόδεμα / Νίκος Λίτινας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Το πρόβλημα της διάβρωσης στις κατασκευές / Πέτρος Γ.Κουτσούκος pdf  κείμενο (874 ΚΒ)


Βασικές απαιτήσεις του κανονισμού χαλύβων οπλισμένου σκυροδέματος (ΚΤΧ)  / Σαράντος Μουγιάκος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Έλεγχοι ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος / Παναγιώτης Μαυροειδής pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)


Τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα τσιμέντου ποιότητες - πιστοποίηση / Ι.Μαρίνος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)