Σχεδιασμός του χώρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες και ετοιμότητα (ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 17-18 Φεβρουαρίου 2003, Αθήνα) 

 

M 1898

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Χαιρετισμός του Νίκου Μπανιά pdf κείμενο (559 ΚΒ)


Χαιρετισμός του Κώστα Σκανδαλίδη, Υπουργού ΕΣΔΔΑ pdf κείμενο (1,2 ΜΒ)


Σχεδιασμός του χώρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η αναγκαιότητα του διήμερου : Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Ο χωροταξικός σχεδιασμός και η εφαρμογή του σήμερα / Χρήστος Ζαμπέλης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Το νέο θεσμικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού / Φούλη Κοσμόγλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Οργάνωση-αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Βασίλη Βαλασόπουλου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Οι μελέτες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού : Ο νέος ρόλος και το περιεχόμενό τους, κρίσιμα ζητήματα στην εκπόνηση, αποδοχή, έγκριση και εφαρμογή τους / Αλέξανδρος Πανταζής pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Το μελετητικό δυναμικό και η απαιτούμενη υποδομή / Κ. Λιακόπουλος, Κ. Δημόπουλος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Η ετοιμότητα σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-το δυναμικό των δήμων / Μιχάλης Ταμήλος pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Η ετοιμότητα σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-το δυναμικό των δήμων / Ν. Λαμπρακάκη pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Υποδομή και οργάνωση της Τ.Α. για την παραλαβή των αρμοδιοτήτων / Φανή Αναιρούση pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Οι πηγές χρηματοδότησης και η εφαρμογή των μελετών / Πάρις Κουκουλόπουλος pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ενωσης-χρηματοδοτήσεις-οικονομικοί πόροι / Ζακ Κουνέ pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Χ. Χατζόπουλου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ο ρόλος της ΔΙΠΕΧΩ στα πλαίσια της πρόσφατης πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας / Βασίλης Ιατρίδης, Ρ. Δοσοπούλου, Δ. Τζαβέλλα pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Ο Συνήγορος του πολίτη και ο σχεδιασμός από την Τοπική Αυτοδιοίκηση / Γ. Μιχαήλ pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Σχεδιασμός του χώρου και τοπική αυτοδιοίκηση : Πορίσματα-συμπεράσματα / Βιβή Μπάτσου pdf  κείμενο (1 ΜΒ)