Ο σχεδιασμός του φέροντα οργανισμού κτιριοδομικών έργων ως κύριο συνθετικό στοιχείο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (ΤΕΕ, 10 Ιουνίου 2003, Αθήνα)

 

M 1917

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Η σχετικότητα των κανόνων του αρεστού στα τεχνικά προϊόντα / Θ. Τάσιος pdf  κείμενο (8 ΜΒ)


Κατασκευαστική οργάνωση και αρχιτεκτονική σύνθεση : Φέρων οργανισμός και ταυτότητα αρχιτεκτονικού έργου / Αλέκα Μονεμβασίτου-Αντωνακάκη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η κατάρτιση του Αρχιτέκτονα-Μηχανικού του Ε.Μ.Π. στην επιστήμη της δομικής μηχανικής / Ε.Ι. Πανταλέων pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Αλληλεπίδραση θεμελίωσης και κτιρίου. Είδη θεμελίωσης και συμπεριφορά τους σε σεισμό / Θόδωρος Αν. Δραγκιώτης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Συνεργασία Αρχιτέκτονος και Πολιτικού Μηχανικού στα ιστορικά μνημεία / Μ. Κορρές pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Η στατική δομή ως βασική συνθετική συνιστώσα και πηγή αρχιτεκτονικής αισθητικής έκφρασης / Τάσος Μπίρης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Βασικές αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού του φέροντος οργανισμού κατά τη μόρφωση του δομήματος / Ειρήνη Κανιτάκη pdf  κείμενο (9,3 ΜΒ)


Αλληλεπίδραση εδάφους - ανωδομής και επίδραση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό από πλευράς αντισεισμικής προστασίας / Ιωάννης Β. Κωνσταντόπουλος pdf  κείμενο (5 ΜΒ)


Αρχιτεκτονική σύνθεση και φέρων οργανισμός κτιρίων / Αλέξανδρος Ν. Τομπάζης pdf  κείμενο (315 ΚΒ)