Σύνοψη εργασιών της 39ης Συνόδου CIGRE: του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων
Ηλεκτρικών Δικτύων CIGRE. Παρίσι 2002 (ΤΕΕ, 15 Απριλίου 2003, Αθήνα)

 

M 1925

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Πρόλογος pdf  κείμενο (664 ΚΒ)


Νέα οργανωτική δομή τεχνικών δραστηριοτήτων διεθνούς CIGRE  / Ε. Διαλυνάς, Γ. Γεωργαντζής, Α. Κορωνίδης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Εκπαίδευση σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας / Θ.Μ. Παπάζογλου pdf  κείμενο (792 ΚΒ)


Ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε απελευθερωμένες αγορές / Γ. Αντωνόπουλος pdf  κείμενο (973 ΚΒ)


Η εξέλιξη των ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων μέχρι το 2020  / Δ. Σταυρόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Στρεφόμενες μηχανές : Group 11 / Αθ. Σαφάκας pdf  κείμενο (842 ΚΒ)


Μετασχηματιστές : Group 12 / Ν. Φωτιάδης pdf  κείμενο (825 ΚΒ)


Εξοπλισμός διακοπής και ζεύξεως : Group 13 / Αθ. Γεωργόπουλος pdf  κείμενο (691 ΚΒ)


Σύνδεσμοι ΣΡ και εξοπλισμός ηλεκτρονικών ισχύος ΕΡ : Group 14 / Ν.Α. Βοβός pdf  κείμενο (298 ΚΒ)


Ηλεκτροτεχνικά υλικά : Group 15 / Δ.Π. Αγόρης, Ι.Χ. Βιτέλλας pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Καλώδια υψηλής τάσης : Group 21 / Ε. Κορωνιωτάκης pdf  κείμενο (737 ΚΒ)


Εναέριες γραμμές : Group 22 / Δ. Τσανάκας, Π. Ζαχαροπούλου pdf  κείμενο  (825 ΚΒ)


Υποσταθμοί : Group 23 / Ι.Τ. Αραβάνης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Διαβάθμιση μονώσεων ΣΗΕ : Group 33 / Ι.Χ. Βιτέλλας pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Προστασία και τοπικός έλεγχος ΣΗΕ : Group 34 / Κ. Ζαβόλας pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Επικοινωνίες και τηλεέλεγχος ΣΗΕ : Group 35 / Κ. Μαυρομάτος pdf  κείμενο (710 ΚΒ)


Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΣΗΕ : Group 36 / Γ.Ι. Γεωργαντζής pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Προγραμματισμός και ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας : Group 37 / Ε. Διαλυνάς pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Τεχνικές ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας : Group 38 / Ν. Χατζηαργυρίου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Λειτουργία και έλεγχος ΣΗΕ : Group 39 / Δ.Γ. Μίχος pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Κατάλογος εισηγήσεων / Δ.Γ. Μίχος pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)