Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου μεταλλευτικής και μεταλλουργίας (15 Μαΐου, 2003 : Αθήνα)

 

(Μ 1915)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 Οι εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας και η ελληνική μεταλλουργική βιομηχανία / Σ. Αγγελόπουλος   κείμενο (138 KB) 


Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην μεταλλευτική βιομηχανία χρησιμοποιώντας συνήθη λογισμικά πακέτα / Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Michael Karmis, Steven J. Schafrik  κείμενο  (433 KB)


Η εκπαίδευση των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων εμπρός στις προκλήσεις του 21ου αιώνα / Νίκος Βαρότσης  κείμενο (135 KB)


Τοπική κοινωνία και εξορυκτικός τομέας / Γιώργος Γεωργιάδης  παρουσίαση (161 KB)


Αξιοποίηση ορυκτών Α' υλών μέσω της σύγχρονης εφαρμοσμένης έρευνας που πραγματοποιεί το ΙΓΜΕ / Γ. Γκέκας περίληψη (104 KB)


Ειδικά υπόγεια έργα: ένα δυναμικό πεδίο ανάπτυξης της μεταλλευτικής / Δ. Καλιαμπάκος κείμενο  (235 KB)


Ειδικά έργα και τεχνολογίες αξιοποίησης και διαχείρισης ταμιευτήρων υπόγειων νερών / Ι.Ε. Κουμαντάκης  κείμενο  (71 KB) 


Απόψεις - θέσεις - ιδέες που εκφράζουν την Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας / Γιάννης Κωνσταντινίδης, Γιώργος Αντωνόπουλος  κείμενο (114 KB)


Η συμβολή του λιγνίτη στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδος και ο ρόλος της μεταλλευτικής / Κ. Μελάς, Θ. Βλάχος  κείμενο (148 KB)


Ελληνική εξορυκτική βιομηχανία και διεθνές περιβάλλον : Ευκαιρίες και προκλήσεις / Β. Νικολετόπουλος, Δ. Καλογερόπουλος  παρουσίαση (226 KB)


Θεσμικό πλαίσιο της μεταλλευτικής δραστηριότητας / Δ. Πάϊτας  κείμενο (118 KB)


Μεταλλευτική και τεχνικά έργα / Γιάννης Παντέκης  κείμενο (148 KB)


Εκμετάλλευση ορυκτών πόρων. Παρελθόν - παρόν - μέλλον / Ε. Πενταράκης  κείμενο (123 KB)


Η εκπαίδευση των Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών στο ΕΜΠ / Σ. Σταματάκη  παρουσίαση (1,2ΜB)


Η τεχνική της διάγνωσης στον έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλισμού των υπαίθριων ορυχείων / Νίκος Δ. Στεφανής κείμενο (166 KB)


Η παραγωγή χρυσού με κυάνωση πετρωμάτων στη Μακεδονία και τη Θράκη : Μια βιομηχανική πρόταση καίρια αντίθετη με το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης / Γεώργιος Κ. Τριανταφυλλίδης  κείμενο (196 KB)