Πιστοποίηση επαγγελματιών - ο ρόλος του μηχανικού (29 Σεπτ., 2003 : Αθήνα)

 

(Μ 1951)

 


Μοντέλο λειτουργίας φορέων πιστοποίησης επαγγελματιών / Γεωργίου Αναστασόπουλου, Χρυσής Γεωργίτση    (130
KB)


Πιστοποίηση επαγγελματιών. Εφαρμογή στο προσωπικό διενέργειας μη καταστροφικών δοκιμών / Μ. Κωτούζας   (202 KB)


Πιστοποίηση προσωπικού. Το διαβατήριο του σύγχρονου επαγγελματία / Ιωάννη Χρ. Μάτσα  (204 KB)


Πρόταση πιστοποίησης ελεγκτών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / Γ. Σαρρής   (130 KB)