Συνέδριο σκυροδέματος (14o :15-17 Οκτ., 2003 : Κως)

(M 1964)

 

Περιεχόμενα

 

 

Ο πολιτικός μηχανικός μπροστά στον 21ο αιώνα / Γ. Γρ. Πενέλης .-- 2003.-- τ.Α', σ.17-28  (184 ΚΒ)


Ανάλυση κατασκευών : γενική εισήγηση / Ιωάννης Ε. Αβραμίδης .-- 2003.-- τ.Α', σ.29-46  (349 ΚΒ)


Τα ινωπλισμένα πολυμερή στις επεμβάσεις σε κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Ε. Βιντζηλαίου .-- 2003.-- τ.Α', σ.47-67   (3.5 MB)


Παραγωγή σκυροδέματος υψηλής περιεκτικότητας σε δύο τύπους Ελληνικών ιπταμένων τεφρών και των αναμιγμάτων τους. Σχεδιασμός, ιδιότητες και ενεργότητα. / Σ. Αντίοχος, Σ. Τσίμας .-- 2003.-- τ.Β', σ.17-27  (249 KB)


Συστήματα διαχείρισης ποιότητας σε μονάδες παραγωγής σκυροδέματος / Μ. Ζυγανιτίδου, Σ.Χ. Μπίκος, Ν. Μαρσέλλος .-- 2003.-- τ.Β', σ.28-35   (173 KB)


Κατασκευές με μεγάλη διάρκεια ζωής / Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 206-1 / Α. Κερμετζόγλου, Ε. Φραντζής, Β. Ιακώβου .-- 2003.-- τ.Β', σ.36-51  (187 KB)


Αυτο-συμπυκνούμενο σκυρόδεμα = SCC (Self compacting concrete) / Ιωάννης Κοροπούλης .-- 2003.-- τ.Β', σ. 52-56   (155 KB)


Συνεδρία χαλύβων-Γενική εισήγηση / Θ.Γ. Βουδικλάρης .-- 2003.-- τ.Α', σ.68-77  (186 KB)


Πλαστιμότητα κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Π.Ι. Γιαννόπουλος .-- 2003.-- τ.Α', σ.78-95   (795 KB)


Επισκευές-Ενισχύσεις κατασκευών πριν και μετά τον σεισμό / Σ.Η. Δρίτσος .-- 2003.-- τ.Α', σ.96-114  (539 KB)


Παράμετροι σχεδιασμού και συμπεριφορά ακραίων κόμβων Ω.Σ. : πειραματική διερεύνηση / Χρ. Καραγιάννης .-- 2003.-- τ.Α', σ.115-140  (722 KB) 


Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα-Τρωτότητα και διακινδύνευση / Α.Ι. Καραμπίνης .-- 2003.-- τ.Α', σ.141-161  (2.0 MB)


Ελληνικές ιπτάμενες τέφρες Πτολεμαΐδας: ένα ποζολανικό πρόσθετο σκυροδέματος με λανθάνοντα υδραυλικά χαρακτηριστικά / Α.Γ. Σακελλαρίου .-- 2003.-- τ.Α', σ.162-172  (255 KB)


Προσεγγιστική εκτίμηση φορτίων διατομής κατακόρυφων στοιχείων πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ / Χ.Ι. Αθανασιάδου, Α.Γ. Τσώνος .-- 2003.-- τ.Α', σ.177-185  (266 KB)


Μοντελοποίηση πεδίλων οπλισμένου σκυροδέματος / Γ.Ν. Βαδαλούκας, Α.Π. Γιάκα .-- 2003.-- τ.Α', σ.186-197  (194 KB)


Μοντέλο προσομοίωσης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος με πεπερασμένα στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέμνουσα / Γ.Ν. Βαδαλούκας, Α.Γ. Παπαχρηστίδης, Ε.Α. Ευαγγελοπούλου .-- 2003.-- τ.Α', σ.198-207  (197 KB)


Στατική προσομοίωση του μνημείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης / Ι.Ν. Δουδούμης, Ο.Η. Φοροζίδου .-- 2003.-- τ.Α', σ.208-219  (2.0 MB)


Μόρφωση διατομής γραμμικών φορέων από επί μέρους γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία / Ι.Ν. Δουδούμης, Χ. Κοτανίδης, Χ. Στεργιοπούλου .-- 2003.-- τ.Α', σ.220-231  (328 KB)


Μια πρόταση για την πλήρη κατάργηση των αρμών σε μονολιθικές αντισεισμικές γέφυρες σκυροδέματος μεγάλου μήκους / Αλεξάνδρα Ε. Εξάρχου .-- 2003.-- τ.Α', σ.232-239  (201 KB)


Υπολογισμός τοιχωμάτων σκυροδέματος ως δίσκων (Scheiben, shear plate) με πολυώνυμα της μορφής (α+iβ)n / Β.Ι. Καρατζά, Ε.Ι. Καρατζά .-- 2003.-- τ.Α', σ.240-248  (230 KB)


Νέοι πίνακες κατανομής ομοιόμορφου φορτίου σε ορθογωνικές πλάκες / Τριαντάφυλλος Μακάριος, Αβραάμ Πιπερίδης .-- 2003.-- τ.Α', σ.249-265  (741 KB)


Καταστατικά προσομοιώματα Ω.Σ. για πεπερασμένα στοιχεία με θεώρηση διανεμημένης ρωγμής / Κ.Β. Σπηλιόπουλος, Γ.Χ. Λυκίδης .-- 2003.-- τ.Α', σ.266-277  (242 KB)


Πρόβλεψη σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου με χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση με πειραματικά δεδομένα / Γ.Σ. Σιάχος, Σ.Η. Δρίτσος .-- 2003.-- τ.Α', σ.278-289  (284 KB)


Διαγράμματα αλληλεπίδρασης αξονικής δύναμης και ροπής κάμψης ορθογωνικής διατομής ωπλισμένου σκυροδέματος / Χρ.Ι. Γιούνης .-- 2003.-- τ.Α', σ.293-303  (191 KB)


Παραμετρική διερεύνηση απαιτήσεων εγκάρσιων οπλισμών σε υποστηλώματα σύμφωνα με τον Κυπριακό Σεισμικό Κώδικα και τον Ευρωκώδικα 8 / Μ.Α. Δημοσθένους, Α.Ι. Κάππος, Μ.Α. Παπακυριακού .-- 2003.-- τ.Α', σ.304-315   (1.2 MB)


Θλιβόμενος οπλισμός-Πραγματικότητα ή μύθος; / Πρόδρομος Δ. Ζαράρης, Γεώργιος Κ. Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Π. Ζαράρης .-- 2003.-- τ.Α', σ.316-323  (224 KB) 


Διατμητική αντοχή των δοκών οπλισμένου σκυροδέματος / Πρόδρομος Δ. Ζαράρης .-- 2003.-- τ.Α', σ.324-331   (217 KB)


Ακραίοι κόμβοι Ω.Σ. με σπειροειδείς οπλισμούς. Δείκτες βλάβης και αξιολόγηση πειραματικών αποτελεσμάτων / Χρ. Καραγιάννης, Γ. Σιρκελής .-- 2003.-- τ.Α', σ.332-342  (259 KB) 


Ακραίοι κόμβοι Ω.Σ. με σπειροειδείς οπλισμούς. Πειραματική διερεύνηση / Χρ. Καραγιάννης, Γ. Σιρκελής, Κ. Χαλιορής, Π. Μαυροειδής .-- 2003.-- τ.Α', σ.343-353   (925 KB)


Σχεδιασμός επιπέδων πλακών έναντι διάτρησης με τη μεθοδολογία της "τροχιάς θλιπτικής δύναμης" / Γ.Μ. Κωτσοβός, Μ.Δ. Κωτσοβός .-- 2003.-- τ.Α', σ.354-362   (231 KB)


Αντοχή και διαστασιολόγηση μελών Ο.Σ. έναντι ανακυκλιζόμενης τέμνουσας / Δ.Ε. Μπισκίνης, Γ.Κ. Ρουπακιάς, Μ.Ν. Φαρδής .-- 2003.-- τ.Α', σ.363-374  (276 KB)


Κρίσιμο φορτίο λυγισμού επίπεδων πολυώροφων πλαισίων Ω/Σ. / Χαρίτων Ξενίδης, Τριαντάφυλλος Μακάριος .-- 2003.-- τ.Α', σ.375-385  (255 KB)


Εκτίμηση υπεραντοχής υφισταμένων κτιρίων από Ω.Σ. / Κωνσταντίνος Ρεπαπής, Χρήστος Ζέρης, Ελισάβετ Βιντζηλαίου .-- 2003.-- τ.Α', σ.386-397   (254 KB)


Ανελαστική ανάλυση οπλισμένου σκυροδέματος σε διαξονική ένταση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων / Κ.Π. Ωραιόπουλος, Δ.Γ. Νοβίδης, Σ.Ι. Πανταζοπούλου .-- 2003.-- τ.Α', σ.398-409   (337 KB)


Πειραματική και αναλυτική μελέτη πλακών κεφαλόδεσμων πασσάλων υπό κεντρική φόρτιση / Σ.Κ. Αναγνώστης, Ι.Α. Τέγος, Κ.Β. Παπανικολάου .-- 2003.-- τ.Α', σ.413-420  (441 KB)


Ενίσχυση κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος με σύνθετα υλικά: αναλυτική και πειραματική διερεύνηση / Κ.Π. Αντωνόπουλος, Αθ.Χ. Τριανταφύλλου .-- 2003.-- τ.Α', σ.421-433   (3.6 MB)


Συμπεριφορά επιπέδων τοίχων υπό συγκεντρωμένα θλιπτικά φορτία / Π.Γ. Αστερής, Κ.Α. Συρμακέζης, Α.Δ. Τζαμτζής .-- 2003.-- τ.Α', σ.434-445   (324 KB)


Ο σεισμός του Βαρθολομιού (Μ=5.6) (2-12-2002): Ισχυρή εδαφική κίνηση, απόκριση εδαφικών σχηματισμών και συμπεριφορά των κατασκευών / Μ. Δημοσθένους, Ι. Σους, Α. Σαββαΐδης, Α. Αναστασιάδης, Β. Μάργαρης, Ι. Καλογεράς, Ι. Μπασκούτας, Μ. Κουρουζίδης .-- 2003.-- τ.Α', σ.446-458  (545 KB)


Αλληλεξάρτηση σεισμικών παραμέτρων και δεικτών βλάβης σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος / Α. Ελένας, Α. Λώλιος, Λ. Βασιλειάδης .-- 2003.-- τ.Α', σ.459-465  (172 KB)


Σύγχρονες εξελίξεις στην φέρουσα-οπλισμένη τοιχοποιϊα / Μ. Ευσταθιάδης, Μ. Διασάκου, Γ. Παναγιώκας .-- 2003.-- τ.Α', σ.466-473   (1.0 MB)


Πειραματική διερεύνηση υπό κυκλική φόρτιση πλαισίων Ω/Σ με τοιχοπλήρωση με άνοιγμα / Δ. Κακαλέτσης, Χ. Καραγιάννης .-- 2003.-- τ.Α', σ.474-483   (270 KB)


Συσχέτιση της δομικής βλάβης κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με οικονομικές απώλειες: βαθμονόμηση βάσει δεδομένων από το σεισμό της Αθήνας (7-9-1999) / Α.Ι. Κάππος, Β.Α. Λεκίδης, Θ.Ν. Σαλονικιός, Κ.Κ. Αντωνιάδης, Η.Α. Παρασκευόπουλος .-- 2003.-- τ.Α', σ.484-495  (297 KB)


Σεισμική συμπεριφορά ενοργανωμένων κτιρίων Ο/Σ κατά τη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού της Αθήνα / Χ.Ζ. Καρακώστας, Β.Α. Λεκίδης, Κ. Παπαδημητρίου, Μ. Παυλίδου, Γ. Ιγνατάκης, Ν. Δουδούμης .-- 2003.-- τ.Α', σ.496-507  (1.1 KB)


Παρακολούθηση της σεισμικής συμπεριφοράς χαρακτηριστικών γεφυρών Ο/Σ του Ελληνικού χώρου / Β.Α. Λεκίδης, Χ.Ζ. Καρακώστας, Θ. Σαλονικιός, Κ. Παπαδημητρίου, Σ. Καραμάνος .-- 2003.-- τ.Α', σ.508-519   (964 KB)


Συμπεράσματα για την σεισμική τρωτότητα των κτιρίων από τον σεισμό της Αθήνας της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 / Α.Ι. Καραμπίνης, Α. Πλέσιας, Μ. Φωτοπούλου, Ι. Αβραμόπουλος .-- 2003.-- τ.Α', σ.520-531  (238 KB)


Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες / Ε.Σ. Λάππα, C.van der Veen, J.C. Walraven .-- 2003.-- τ.Α', σ.532-541  (241 KB)


Παραμετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση μικτών επίπεδων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας / Π. Παπαδόπουλος, Α.Μ. Αθανατοπούλου, Ε. Μητσοπούλου .-- 2003.-- τ.Α', σ.542-549   (276 KB)


Αριθμητικό πείραμα για το συντονισμό κατασκευών με μικρή απόσβεση / Π.Γ. Παπαδόπουλος, Π. Λαζαρίδης, Χ.Ξενίδης .-- 2003.-- τ.Α', σ.550-558   (230 KB)


Οδοστρώματα σκυροδέματος ως δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών / W.H. Voelker, Γ. Παπαϊωάννου, Α. Κοκκάλης .-- 2003.-- τ.Α', σ.559-566   (423 KB)


Μηχανισμός δημιουργίας θερμικών ρηγματώσεων σε σκυροδέματα μάζας / Α.Γ. Σακελλαρίου .-- 2003.-- τ.Α', σ.567-571  (242 KB)


Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τις μετακινήσεις / Δ.Β. Συντζιρμά, Σ.Ι. Πανταζοπούλου .-- 2003.-- τ.Α', 572-583  (284 KB)


Ελκυστήρες οπλισμένου σκυροδέματος - πειραματική και αναλυτική διερεύνηση / Α. Μπουρνάζου, Ε. Ντουμανοπούλου, Ι. Τέγος .-- 2003.-- τ.Α', σ.584-595   (248 KB)


Επιρροή των μηχανικών χαρακτηριστικών των ενεμάτων στη δομική συμπεριφορά τρίστρωτων τοιχοποιίων / Ε.Ε. Τουμπακάρη, D.A. Van Gemert, Θ.Π. Τάσιος, Ε.Ν. Βιντζηλαίου .-- 2003.-- τ.Α', σ.596-607  (997 KB)


Σεισμική καταπόνηση νωπού σκυροδέματος / Κων/νος Γ. Τρέζος, Λάμπρος Μπόμπορης, Αυγερινός Φωτόπουλος, Χρήστος Γεωργίου .-- 2003.-- τ.Α', σ.608-617   (425 KB)


Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με τη μέθοδο της ασαφούς λογικής / Α.Δ. Μαντάς, Σ.Η. Δρίτσος .-- 2003.-- τ.Α', σ.618-628  (211 KB) 


Σήμα ποιότητας στο έτοιμο σκυρόδεμα / Νίκος Λίτινας .-- 2003.-- τ.Β', σ.57-66  (631 KB)


Ειδικά κονιάματα-σκυροδέματα με "φυσικό τσιμέντο" / Θ. Μαρκόπουλος, Β. Περδικάτσης .-- 2003.-- τ.Β', σ.67-77  (234 KB)


Σχολιασμός του σχεδίου προδιαγραφής εκτοξευόμενου σκυροδέματος και σχετικές προτάσεις με βάση δεδομένα ελέγχου ποιότητος από την επίβλεψη εφαρμογών εκτοξευόμενου σκυροδέματος στην Αθήνα / Μ.Δ. Μιχαηλίδης, Κ.Ι. Κουτσουπιάς .-- 2003.-- τ.Β', σ.78-82  (151 KB)


Επίδραση μετακαολίνη στις ιδιότητες του σκυροδέματος / Ε. Μπαδογιάννης, Ε. Χανιωτάκης, Ε. Παπαδάκης, Σ. Τσιβιλής .-- 2003.-- τ.Β', σ.83-90  (196 KB)


Επίδραση του αναστολέα διάβρωσης με βάση την Ν,Ν-διμεθυλαμινοαιθανόλη στην προστασία του οπλισμού του σκυροδέματος λόγω ενανθράκωσης και ταυτόχρονης παρουσίας χλωριόντων / Γ. Μπατής, Ε. Ρακαντά, Β. Θεοδωρίδης, Κ.Κ. Σίδερης .-- 2003.-- τ.Β', σ.91-100   (347 KB)


Επιδιορθώσεις οπλισμένου σκυροδέματος από κονιάματα με αναστολείς διάβρωσης / Γ. Μπατής, Ε. Ρακαντά, Α. Ρούτουλας, D. Rosignioli .-- 2003.-- τ.Β', σ.101-111  (265 KB)


Η επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισμένο ελαφροβαρές σκυρόδεμα / Γιώργος Μπατής, Γρηγόρης Γρηγοριάδης .-- 2003.-- τ.Β', σ.112-119  (234 KB) 


Επίδραση του νιτρώδους ασβεστίου στην αντίσταση των τσιμεντοκονιαμάτων έναντι θειικών αλάτων / Γ. Μπατής, Π. Πανταζοπούλου, Κ.Κ. Σίδερης .-- 2003.-- τ.Β', σ.120-129  (248 KB)


Οικοδομώντας ανθεκτικές κατασκευές με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα / M. Corradi, R.S. Khurana, Β. Κροκίδης, Θ. Παναγιωτίδης .-- 2003.-- τ.Β', σ.130-143  (263 KB)


Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα: ανασκόπηση, ιδιότητες και προοπτικές στην Ελλάδα / Κ.Γ. Παπανικολάου, Αθ.Χ. Τριανταφύλλου .-- 2003.-- τ.Β', σ.144-155  (263 KB) 


Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας: αντοχή και ανθεκτικότητα έναντι συνδυασμένης δράσης θειικών αλάτων και χλωριόντων / Α.Ε. Σάββα, Σ. Μαλαμούλη, Μ. Μαυρίδου .-- 2003.-- τ.Β', σ.156-170   (244 KB)


Ευρωπαϊκός κανονισμός εκτοξευόμενου σκυροδέματος: απαιτήσεις, οδηγίες και έλεγχοι / Α.Γ. Σακελλαρίου .-- 2003.-- τ.Β', σ.171-176  (193 KB)


Η εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στα τεχνικά έργα / Γρ. Σαμπατακάκης .-- 2003.-- τ.Β', σ.177-186  (479 KB)


Μηχανικά χαρακτηριστικά και ανθεκτικότητα αυτοσυμπυκνούμενων σκυροδεμάτων παρασκευασθέντων με ελληνικά υλικά / Κ.Κ. Σίδερης, Σ. Κυριτσάς, Ε. Χανιωτάκης .-- 2003.-- τ.Β', σ.187-193  (179 KB)


Επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών στα μηχανικά χαρακτηριστικά ινοσκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας / Κοσμάς Κ. Σίδερης, Παναγιώτα Μανίτα, Αρης Παπαγεωργίου, Εμμανουήλ Χανιωτάκης .-- 2003.-- τ.Β', σ.194-206   (251 KB)


Συγκριτική μελέτη τσιμέντων ΙΙ42.5Ν και ΙΙ Β-Μ/42.5Ν / Κ.Κ. Σίδερης, Θ.Φιλίππου, Ι. Μαρίνος, Κ. Παύλου, Α. Φραντζέσκου .-- 2003.-- τ.Β', σ.207-217   (216 KB)


Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαμάτων τσιμέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων / Α. Σκαροπούλου, Χ. Παναγιωτοπούλου, Γ. Κακάλη, Σ. Τσιβιλής .-- 2003.-- τ.Β', σ.218-225   (3.7 MB)


Ανάπτυξη και σχεδιασμός μιας νέας, γρήγορης και μη καταστρεπτικής μεθόδου για τον έλεγχο της ποιότητας των επικαλύψεων στο σκυρόδεμα / Σ. Συροπούλου, N.R. Buenfeld .-- 2003.-- τ.Β', σ.226-237  (241 KB)


Τσιμέντα που περιέχουν βιομηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθμιστές του χρόνου πήξης / Γ. Τζουβαλάς, Ν. Δερματάς, Σ. Τσίμας, Α. Παπαγεωργίου .-- 2003.-- τ.Β', σ.238-249  (171 KB)


Συσχέτιση αντοχών σκυροδέματος και τσιμέντου και ανάλυση αβεβαιότητας / Δ.Χ. Τσαματσούλης .-- 2003.-- τ.Β', σ.250-254  (169 KB)


Κινητική ανάπτυξης αντοχών τσιμέντου / Δ.Χ. Τσαματσούλης .-- 2003.-- τ.Β', σ.255-262  (186 KB)


Υπολογισμός σύνθεσης τσιμέντου και ανάλυση αβεβαιότητας / Δ.Χ. Τσαματσούλης .-- 2003.-- τ.Β', σ.263-270  (207 KB)


Σύστημα διεργαστηριακών ελέγχων αξιοπιστίας εργαστηρίων τσιμέντου / Δ.Χ. Τσαματσούλης, Γ. Μαρίνος .-- 2003.-- τ.Β', σ.271-278   (209 KB)


Χρήση κρουσιμέτρου για εκτίμηση αντοχής νέων κατασκευών από σκυρόδεμα / Αριστόδημος Φωτόπουλος, Νικόλαος Νικολάου .-- 2003.-- τ.Β', σ.279-287   (170 KB)


Ευρωπαϊκά πρότυπα αδρανών υλικών και ιδιαιτερότητες ελληνικών ασβεστολιθικών άμμων σκυροδέματος / Δ.Α. Χρυσοβελίδου, Ε.Ι. Τσιάβου, Ι.Α. Μαρίνος, Δ. Τσαματσούλης .-- 2003.-- τ.Β', σ.288-298


Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου: ποιοτικός έλεγχος και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων / Σ. Λυκούδης, Λ. Χαρικιοπούλου-Cordova, Π. Παπανικόλας .-- 2003.-- τ.Β', σ.299-315   (729 KB)


Μελέτη συνθέσεων σκυροδέματος στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου / Λ. Χαρικιοπούλου-Cordova, Σ. Λυκούδης, Π. Παπανικόλας .-- 2003.-- τ.Β', σ.316-328   (217 KB)


Concrete durability towards corrosion risk - Protection strategy applied on the Rion-Antirion bridge project / L. Harikiopoulou-Cordova, P. Papanikolas, S. Lykoudis.-- 2003.-- τ.Β', σ.329-339  (109 KB)


Περίσφιγξη στοιχείων σκυροδέματος διατομής Γ ή ορθογωνικής διατομής μέσω ινωπλισμένων πολυμερών / Ε. Βιντζηλαίου, Ε. Σιγάλας .-- 2003.-- τ.Β', σ.343-353   (1.7 MB)


Στοιχεία σκυροδέματος τετραγωνικής διατομής περισφιγμένα με σύνθετα υφάσματα / Α.Ι. Καραμπίνης, Θ.Χ. Ρουσάκης .-- 2003.-- τ.Β', σ.354-365  (326 KB)


Ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς της συνάφειας ράβδων οπλισμού FRP με σκυρόδεμα / Β. Καρατζαφέρης, Μ. Καττής .-- 2003.-- τ.Β', σ.366-379  (246 KB)


Εφαρμογή της θεωρίας πλαστικότητας σε στοιχεία σκυροδέματος τετραγωνικής διατομής περισφιγμένα με σύνθετα υλικά / Π.Δ. Κιούσης, Θ.Χ. Ρουσάκης, Α.Ι. Καραμπίνης .-- 2003.-- τ.Β', σ.380-391  (284 KB)


Διεθνής συνεργασία για τη διερεύνηση συνάφειας ράβδων από σύνθετα υλικά οπλισμένων με ίνες (FRPs) = International Round Robin Tests (iRRT) for the evaluation of bond properties of FRP bars in concrete / Μ.Σ. Κώνστα-Γδούτου, Χρ. Κοντομήτρος, K. Pilakoutas, M. Guadagnini .-- 2003.-- τ.Β', σ.392-398  (213 KB)


Ενίσχυση, με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών, δοκιμίων σχεδιασμένων με τη μέθοδο της τροχιάς της θλιπτικής δύναμης / Γεράσιμος Μ. Κωτσοβός, Εμμανουήλ Βουγιούκας, Μιχαήλ Δ. Κωτσοβός .-- 2003.-- τ.Β', σ.399-409   (268 KB)


Προσπάθεια μερικής αντικατάστασης οπλισμού συνδετήρων με χαλύβδινες ίνες στις σύγχρονες κατασκευές / Αλέξανδρος Γ. Τσώνος .-- 2003.-- τ.Β', σ.410-416  (243 KB)


Αποκατάσταση και ενίσχυση δεκαώροφης κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος που επλήγη από το σεισμό των Αθηνών της 07.09.1999 / Λ. Βασιλειάδης .-- 2003.-- τ.Β', σ.419-426  (9.1 MB)


Διερεύνηση των μορφών αστοχίας και του σχήματος αποκατάστασης ενός κτιρίου Ο/Σ με ζημιές μετά το σεισμό της 11ης Αυγούστου 1999 (Μ=5.6) στη Λεμεσό / Π. Παπαδόπουλος, Μ. Δημοσθένους .-- 2003.-- τ.Β', σ.427-439   (3.3 MB)


Παραμετρική διερεύνηση των μηχανικών χαρακτηριστικών στοιχείων Ο.Σ. ενισχυμένων με μανδύες Ο.Σ. / Γ.Ε. Θερμού, Σ.Ι. Πανταζοπούλου, A.S. Elnashai .-- 2003.-- τ.Β', σ.440-451  (311 KB)


Εφαρμογή ιξωδών αποσβεστήρων στην ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων από σκυρόδεμα / Α.Ι. Κάππος, Η.Γ. Δημητρακόπουλος .-- 2003.-- τ.Β', σ.452-463   (367 KB)


Αποκατάσταση και προσεισμική ενίσχυση κυρίως εργοστασίου παραγωγής περλίτη στα Βούδα της νήσου Μήλου / Δ.Π. Κουτσούκος, Μ.Ι. Καραντζίκης, Χ.Δ. Ζυγούρης .-- 2003.-- τ.Β', σ.464-473  (8.9 MB)


Επίδραση της μεθόδου σχεδιασμού στην ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση νέων υλικών / Γ.Μ. Κωτσοβός, Μ.Δ. Κωτσοβός .-- 2003.-- τ.Β', σ.474-481  (265 KB)


Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση της επισκευής και ενίσχυσης δομικών στοιχείων Ο/Σ με τη χρήση ινοπλισμένων πολυμερών / Γ.Χ. Μάνος, Δ.Σ. Σταύρου, Β. Κουρτίδης, Χ. Μητσαράκης, Μ. Δημοσθένους .-- 2003.-- τ.Β', σ.482-494  (683 KB)


Ενίσχυση κατασκευών Ο/Σ με εξωτερικά προεντεταμένα ελάσματα ινοπλισμένων πολυμερών (FRP) / Γ. Μπαλτζόπουλος, Ι. Τέγος .-- 2003.-- τ.Β', σ.495-508  (214 KB)


Σεισμική ενίσχυση υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό / Ε.Ν. Μπούσιας, Λ-Α.Ν. Σπαθής, Α.Χ. Τριανταφύλλου, Μ.Ν. Φαρδής .-- 2003.-- τ.Β', σ.509-520   (1.6 MB)


Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΔΕΘ / Γρ.Γ. Πενέλης, Γ.Γ. Πενέλης, Κ. Στυλιανίδης, Χ. Ιγνατάκης, Ι. Μοσχονάς .-- 2003.-- τ.Β', σ.521-528  (266 KB)


Αντισεισμική ενίσχυση κτιρίου Link Building στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού / Γρ.Γ. Πενέλης, Κ.Π. Πασχαλίδης .-- 2003.-- τ.Β', σ.529-536   (945 KB)


Πειραματική διερεύνηση παλαιού τύπου θλιβόμενων στοιχείων Ο.Σ. με διαβρωμένο οπλισμό: ενίσχυση/επισκευή με μανδύες συνθέτων υλικών / Σ.Π. Ταστάνη, Σ.Ι. Πανταζοπούλου .-- 2003.-- τ.Β', σ.537-548  (2.2 MB)


Επισκευή και αντισεισμική ενίσχυση Δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής / Χ.Ε. Ιγνατάκης, Κ.Χ. Στυλιανίδης, Ι.Α. Τέγος .-- 2003.-- τ.Β', σ.549-560  (583 KB)


Χαρακτηρισμός ιστορικών κονιαμάτων ως βάση για το σχεδιασμό νέων για την επισκευή και ενίσχυση τοιχοποιϊών νεωτέρων κτηρίων / Ε.Ε.-Ε. Τουμπακάρη, Π.Ε. Τσακιρίδης, Χ.Β. Μαλαμή, Χ.Θ. Παπαδόπουλος, Χ.Ε. Βαχλιώτης .-- 2003.-- τ.Β', σ.561-570  (356 KB)


Αποδοτικότητα δίπλευρων-τρίπλευρων μανδύων για τη μετασεισμική ενίσχυση δοκιμίων στύλων-κόμβων από Ο/Σ / Αλέξανδρος Γ. Τσώνος .-- 2003.-- τ.Β', σ.571-582  (376 KB)


Επισκευή κόμβων δοκού-υποστυλώματος με τη μέθοδο της καθαίρεσης και αποκατάστασης / Αλέξανδρος Γ. Τσώνος .-- 2003.-- τ.Β', σ.583-591  (318 KB)


Αντισεισμική ενίσχυσις κτιρίου Ω.Σ. με προσθήκη μεταλλικής δικτυώσεως / Αχιλλεύς Χατζηπαύλου, Αικατερίνη Χατζηπαύλου .-- 2003.-- τ.Β', σ.592-603  (24.8 MB)


Πρόβλεψη συμπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώματος ενισχυμένου με πρόσθετες στρώσεις οπλισμένου σκυροδέματος / Α.Π. Λαμπρόπουλος, Ο.Θ. Τσιούλου, Σ.Η. Δρίτσος .-- 2003.-- τ.Β', σ.604-613   (264 KB)


Δείκτης κόστους αποκατάστασης και βαθμός βλάβης σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος / Σ.Η. Δρίτσος, Ν.Π. Καρέλα, Μ.Λ. Παύλου .-- 2003.-- τ.Β', σ.614-622  (191 KB)


Προβλήματα στις δομητικές επεμβάσεις μνημείων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Χάρης Α. Αποστολόπουλος .-- 2003.-- τ.Β', σ.623-634  (238 KB)


Μηχανική συμπεριφορά διαβρωμένων & συγκολλημένων ράβδων σιδηροοπλισμού S500s / Χ.Α. Αποστολόπουλος, Α.Θ. Κερμανίδης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.17-28  (236 KB)


Πειραματική διερεύνηση της επιρροής χειροποίητων και μηχανοποίητων εγκάρσιων οπλισμών σε δομικά στοιχεία Ο/Σ / Μ. Δημοσθένους, Γ.Χ. Μάνος, Δ.Σ. Σταύρου, Β. Κουρτίδης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.29-41  (566 KB)


Διερεύνηση ορίων εφαρμογής τεχνικής Strain Gauges για μετρήσεις διάβρωσης οπλισμών σκυροδέματος / Γ. Μπατής, Α. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου .-- 2003.-- τ.Γ', σ.42-53   (266 KB)


Μελέτη της επίδρασης των σταυρωτών συγκολλήσεων στις μηχανικές ιδιότητες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος σπειροειδών συνδετήρων της κατηγορίας S500s / Ι. Νικολάου, Π. Μαυροειδής, Γ.Δ. Παπαδημητρίου .-- 2003.-- τ.Γ', σ.54-61  (435 KB)


"Συγκριτικός έλεγχος ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ελληνικού και εισαγωγής) με βάση τα κριτήρια συμμόρφωσης των τεχνικών όρων παράδοσης, που ισχύουν για χάλυβες οπλισμού που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση από τρίτες χώρες". / Θ.Γ. Κούκου, Α.Φ. Φωτόπουλος, Β.Α. Σκαράκης, Ι.Φ. Σιδέρης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.62-70   (235 KB)


Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος: επίδραση στην συνάφεια / Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Σ. Μουγιάκος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.71-79   (287 KB)


Συμπεριφορά συγκολλήσεων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος / Κ.Γ. Τρέζος, Μ.-Α.Η. Μενάγια .-- 2003.-- τ.Γ', σ.80-89  (484 KB)


Δείγμα εξέλιξης γεφυρών στην Κεντρική Ελλάδα / Μ. Καραβεζύρογλου, Ε. Καραγιάννη, Ε. Σταυρακάκης, Α. Βαγγελάκος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.93-102  (306 KB)


Κατεδαφίσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών : πρόσφατα έργα, εμπειρίες και εφαρμογές από τον Ελληνικό χώρο / Ηλίας Μπαλικτσής .-- 2003.-- τ.Γ', σ.103-117  (389 KB)


Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων / Κ. Νεοκλέους, Κ. Πηλακούτας, H. Tlemat .-- 2003.-- τ.Γ', σ.118-125  (755 KB)


Ανακυκλωμένο σκυρόδεμα / Ν. Οικονόμου, Γ. Τσώχος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.126-129  (121 KB)


Ο μύθος του επαχθούς κόστους αντισεισμικών κατασκευών που μελετώνται για ελαστική συμπεριφορά υπό τον σεισμό σχεδιασμού / Ι.Ε. Αβραμίδης, Κ. Αναστασιάδης, Α. Αθανατοπούλου, Α. Καταβέλος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.141-148  (177 KB)


Αξιολόγηση ελληνικών υδραυλικών παραπροϊόντων ως πρόσθετα σκυροδέματος / Ε.Γ. Παπαδάκης, Σ. Αντίοχος, Σ. Τσίμας .-- 2003.-- τ.Γ', σ.130-137  (182 KB)


Αντισεισμική ασφάλιση κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος: πρακτική μεθοδολογία εκτίμησης σεισμικής τρωτότητας / Α.Σ. Αναστασιάδης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.149-160  (184 KB)


Η επιρροή των ωπλισμένων τοιχοπληρώσεων στην σεισμική συμπεριφορά των κτιρίων Ω.Σ. / Ε. Βιντζηλαίου .-- 2003.-- τ.Γ', σ.161-172   (247 KB)


Εκτιμήσεις για την απαιτούμενη αντοχή ανωδομής οπλισμένου σκυροδέματος σε συστήματα σεισμικής μόνωσης βάσης κτιρίων / Ι.Ν. Δουδούμης, Ν.Ι. Δουδούμης, Ι.Χ. Ιγνατάκης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.173-182  (303 KB)


Κριτικές σκέψεις για την ασφάλεια των κατασκευών σκυροδέματος, παλαιών και νέων κανονισμών και αστοχιών παρατηρούμενων στην πράξη του μηχανικού / Α. Καρατζά, Β. Καρατζά, Ε. Καρατζά, Δ. Πούλος, Ν. Καρατζάς, Ι. Καρατζάς .-- 2003.-- τ.Γ', σ.183-195  (332 KB)


Ανελαστικά φάσματα "Επιταχύνσεων-Μετακινήσεων" στον σχεδιασμό και αποτίμηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος / Α.Ν. Κοτσόγλου, Σ.Ι. Πανταζοπούλου .-- 2003.-- τ.Γ', σ.196-207  (255 KB)


Χρήση σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε σεισμογενείς περιοχές / Δ. Κωνσταντινίδης, Α.Ι. Κάππος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.208-226   (309 KB)


Συμβολή στην ανάπτυξη μεθόδων που εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις του αντισεισμικού σχεδιασμού / Γ.Μ. Κωτσοβός, Μ.Δ. Κωτσοβός .-- 2003.-- τ.Γ', σ.227-234  (265 KB)


Παραμετρική διερεύνηση της αντισεισμικής συμπεριφοράς των γεφυρών με προκατασκευασμένες δοκούς και συνεχή πλάκα καταστρώματος / Σ. Μητούλης, Ι.Τέγος .-- 2003.-- τ.Γ', σ. 247-257  (990 KB)


Συγκριτική αξιολόγηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυόροφων πλαισίων Ο.Σ. σχεδιασμένων με τους Ελληνικούς Κανονισμούς ή με τους Ευρωκώδικες 2003 / Τ.Β. Παναγιωτάκος, Μ.Ν. Φαρδής .-- 2003.-- τ.Γ', σ.258-269   (363 KB)


Αξιολόγηση μεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηματών σε σχέση με τον ΕΑΚ2000 / Μ. Παπαδρακάκης, Ν.Δ. Λαγαρός, Α.Γ. Παπαχρηστίδης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.270-276  (402 KB)


Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού στον ΕΑΚ2000 και στον EC8. Προτάσεις για μια ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των εδαφών και των συναφών συντελεστών φασματικής ενίσχυσης / Κ. Πιτιλάκης, Χ. Γκαζέπης, Α. Αναστασιάδης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.277-286   (589 KB)


Η εφαρμογή της σεισμικής μόνωσης σε υφιστάμενες κατασκευές ως μέσο ουσιαστικής σεισμικής αναβάθμισής τους / Α. Σοφοκλέους, Ι. Κάνας, Α. Φιλίππου, Ι. Καραμπατζός, Κ. Μυλωνάς .-- 2003.-- τ.Γ', σ.287-297  (307 KB)


Μελέτη σεισμικής μόνωσης κτιρίων. Γραμμικός και μη-γραμμικός υπολογισμός / Τριαντάφυλλος Μακάριος .-- 2003.-- τ.Γ', σ. 235-243  (240 KB)


Πιθανοτική διερεύνηση του επιπέδου ασφαλείας των ικανοτικών ελέγχων του Ε.Α.Κ. 2000 και Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 / Κ.Γ. Τρέζος, Γ.Κ. Θώμος, Ε.Ε. Μελαγράκη, Ε. Νικολακόπουλος .-- 2003.-- τ.Γ', σ. 298-309  (371 KB)


Αύξηση της σεισμικής αντίστασης γειτονικών κατασκευών μέσω ελαστικής σύνδεσης μεταξύ τους / Παναγ.Γρ. Καρύδης, Βασ.Σ. Γιαννόπουλος, Γεωργ.Αθ. Καρύδης, Ε.Ευ.Αθανασίου .-- 2003.-- τ.Γ', σ. 310-318   (144 KB)


Προκατασκευασμένο δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμάτων της ΕΣΔΚΝΑ / Αθανάσιος Ν. Απέργης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.321-324  (103 KB)


Υπολογισμός συνεχούς πλάκας καταστρώματος σε γέφυρες με προκατασκευασμένες δοκούς πολλών ανοιγμάτων / Φ. Κανδύλας, Ι. Τέγος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.325-334  (539 KB)


Νέο σύστημα προκατασκευής του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων με βάση τις μεταφερόμενες κυψέλες από σκυρόδεμα / Γρ. Μανωλάτος, Π. Γιαννόπουλος, Σ.Γ. Τσουκαντάς, Ο. Κούρτα, Τ. Τοπιντζής, Γ. Σκούρας, Χ. Ζώης, Α. Κρίθαρης .-- 2003.-- τ.Γ., σ.335-346   (355 KB)


Σύστημα μηδενικής ενέργειας : μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την εκλογικευμένη παραγωγή προκατασκευασμένου σκυροδέματος / M. Corradi, R. Khurana, R. Magaroto, I. Torresan, Γ. Παναγιώκας .-- 2003.-- τ.Γ', σ.347-357   (107 KB)


Οδηγίες βέλτιστου σχεδιασμού προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων τύπου "σάντουιτς" / Κ.Γ. Παπανικολάου, Αθ.Χ. Τριανταφύλλου .-- 2003.-- τ.Γ', σ.358-366  (279 KB)


Η συμβολή της προκατασκευής από σκυρόδεμα στην τεχνολογία της "Σταθερής Επιδομής" / Σ.Γ. Τσουκαντάς .-- 2003.-- τ.Γ', σ.367-378  (270 KB)


Συναρμολόγηση προκατασκευασμένων έργων μέσω επιλεγμένης γεωδαιτικής μεθοδολογίας / Σ.Γ. Τσουκαντάς, Γ.Δ. Γεωργόπουλος, Ε.Χ. Τελειώνη .-- 2003.-- τ.Γ', σ.379-389  (269 KB)


Ρυθμιζόμενες αγκυρώσεις σε κατασκευές από σκυρόδεμα μέσω ραγών αγκύρωσης - Συνδέσεις προκατασκευασμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Α.Π. Χρίστου .-- 2003.-- τ.Γ', σ.392-400  (245 KB)


Μαζικό σκυρόδεμα εξυγίανσης υπεδάφους & θεμελίωσης γεφυρών Μεγαλορέματος-Βοτονοσίου της Εγνατίας οδού / Ι. Βακάλης, Ε. Αποστολοπούλου, Ε. Γιώτης, Δ. Γκίκας .-- 2003.-- τ.Γ', σ.403-412  (146 KB)


Εγκατάσταση νέου περιστροφικού κλιβάνου στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν / Νίκος Λίτινας .-- 2003.-- τ.Γ', σ.413-427  (367 KB)


Παρουσίαση της πρώτης εφαρμογής στην Ελλάδα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ με τη μέθοδο της "Σταθερής Επιδομής(x)" από σκυρόδεμα στην σήραγγα των Τεμπών / Γ.Δ. Ντινόπουλος, Σ.Γ. Τσουκαντάς, Σ.Κ. Κόλιας, Τ.Δ. Τοπιντζής, Κ.Δ. Καλλιανός .-- 2003.-- τ.Γ', σ.428-439  (239 KB)


Μελέτη της νέας διυλιστηριακής μονάδας ΤΑΜΕ στα ΕΛ.ΠΕ.-Β.Ε.Α. / Α. Σαρηγιάννης, Γ. Αναγνωστίδης, Μ. Κοντογιώργη .-- 2003.-- τ.Γ', σ.440-448  (372 KB)


Γέφυρες από σκυρόδεμα υψηλού βαθμού μονολιθικότητας / Ι. Τέγος, Ν. Χαλάτης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.449-467  (2.1 MB)


Εφαρμογές Σταθερής Επιδομής από σκυρόδεμα σε σήραγγες σιδηροδρομικής γραμμής / Σ.Γ. Τσουκαντάς, Κ.Σ. Γιαννακός, Χ.Δ. Τσίτουρας .-- 2003.-- τ.Γ', σ.468-478   (270 KB)


Αντισεισμική μελέτη γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου / Π. Παπανικόλας, Α. Βλάμης-Σταθόπουλος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.479-490  (598 KB)


Οδικά και σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας .-- 2003.-- τ.Γ', σ.491-502


Βαθμονόμηση της Α' φάσης του προσεισμικού ελέγχου (Ταχύς οπτικός έλεγχος) / Α.Ι. Καραμπίνης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.505-518  (276 KB)


Πρόταση σχεδίου εθνικών προδιαγραφών για τη χρήση ιπτάμενης τέφρας υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο στο σκυρόδεμα / Δ. Γεωργιλάκη, Ν. Κοϊμτσίδης, Α. Μουτσάτσου, Γ. Μπατής, Ι. Παπαγιάννη, Ε. Παπαδάκης, Α. Σακελλαρίου, Σ. Τσίμας .-- 2003.-- τ.Γ', σ.519-526  (151 KB)


Αξιολόγηση μεθόδων πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου με κριτήριο τη συμπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριμένους σεισμούς / Κ.Χ. Στυλιανίδης, Α.Ι. Κάππος, Γ.Γ. Πενέλης, Χ.Ε. Ιγνατάκης .-- 2003.-- τ.Γ', σ.527-538   (339 KB)


Προσεισμικός έλεγχος νοσοκομείων και σχολείων περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Κ.Χ. Στυλιανίδης, Α.Ι. Κάππος, Γ.Γ. Πενέλης, Χ.Ε. Ιγνατάκης, Χ.Ζ. Καρακώστας .-- 2003.-- τ.Γ', σ.539-550  (349 KB) 


Γέφυρα Βοτονοσίου / Σ. Σταθόπουλος, Τ. Κοτσανόπουλος, Ι. Σπυρόπουλος, Ε. Σταθόπουλος, Κ. Σταθόπουλος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.551-562   (3.2 MB)


Καλωδιωτή γέφυρα ΣΕΑ Παλλήνης / Σ. Σταθόπουλος, Π. Κοτσανόπουλος, Ε. Σταθόπουλος, Κ. Σταθόπουλος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.563-574   (2.0 MB)


Σύμμικτες γέφυρες στην Ελλάδα / Σ. Σταθόπουλος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.575-586   (1.2 MB)


Τεχνικό ΤΕ 11 - Ανω διάβαση της Δ.Π.Λ.Α. / Σ. Σταθόπουλος, Π. Κοτσανόπουλος .-- 2003.-- τ.Γ', σ.587-598  (7.9 MB)