2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας (ΤΕΕ – Τμήμα Μαγνησίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών, 20-22 Μαΐου 1998, Βόλος)

 

Μ 2018

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 


Συμπεράσματα / Ι. Φραντζεσκάκης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Road traffic safety in Germany : Developments, measures, research / H.Lenz pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Urban management and safety / Pat Wells pdf  κείμενο (381 ΚΒ)


Traffic management measures to improve level of service and road safety : the case study of Belgrade / Smiljian Vucanovic [et.al.] pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Estimation of traffic safety level on national roads in Poland before motorway programme / W.Grabowski, J.Piotrowski, J.Vilanowicz pdf  κείμενο (1,4 MB)


Διευθέτηση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια κατά την κατασκευή του Μετρό της Αθήνας  / Σ.Φραγγινέας, Ι.Φραντζεσκάκης pdf  κείμενο (2,6 MB)


Αξιολόγηση της ασφάλειας σε κυκλικούς κόμβους / Διαμάντω Μάτσα pdf  κείμενο (1,6 MB)


Διερεύνηση επιπέδου ασφάλειας υφιστάμενης οδού. Κριτήρια αξιολόγησης - μεθοδολογία βελτίωσης / Δ.Δρυμαλίτου, Ν.Ε.Ηλιού pdf  κείμενο (2 MB)


Επιπτώσεις από την αύξηση των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων στον αριθμό των ατυχημάτων / Β.Προφυλλίδης, Δ.Δημητρίου, Γ.Μποτζώρης pdf  κείμενο (1,5 MB)


Οδική ασφάλεια αστικών λεωφορείων : η περίπτωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης  / Γεώργιος Μ. Σπανός pdf  κείμενο (1,2 MB)


Οδική ασφάλεια στην περιοχή σχολείων : Δεδομένα και προτάσεις στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου / Χαράλαμπος Α. Σκυργιάννης pdf  κείμενο (1,4 MB)


Οδικά ατυχήματα και θεωρία εντροπίας / Κ.Λ.Μητρόπουλος pdf  κείμενο (1,5 MB)


Μελέτη οδικής ασφάλειας ισόπεδων αστικών κόμβων στη Θεσσαλονίκη με την τεχνική των κυκλοφοριακών εμπλοκών / Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ιωάννα Βασιλειάδου, Παντελής Κοπέλιας pdf  κείμενο (2,9 MB)


Διερεύνηση επιπτώσεων μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας στην οδική ασφάλεια : η περίπτωση της πόλης της Κατερίνης / Μ.Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Σ.Μπάσμπας, Μ.Μουσταφά pdf  κείμενο (2,6 MB)


Οι κυκλοφοριακές εμπλοκές ως κριτήριο οδικής ασφάλειας : η περίπτωση της Θεσσαλονίκης / Γ.Τσώχος, Ο.Παυλίδου pdf  κείμενο (1,2 MB)


Η συμβολή των εξομοιωτών οδήγησης στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας / Ε.Μπλάνα, Ι.Γκόλιας pdf  κείμενο (2,5 MB)


Διαχείριση οδικών συμβάντων με εφαρμογή προηγμένων συστημάτων εντοπισμού συμβάντων και παρακολούθησης στόλου διαχείρισης / Τέτη Ναθαναήλ, Γ. Γιαννόπουλος pdf  κείμενο (2,3 MB)


Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας οχήματος / Ε.Μπεκιάρης, Τ.Ναθαναήλ pdf  κείμενο (2,5 MB)


Οδική ασφάλεια σε θέσεις εκτέλεσης έργων : το ερευνητικό Πρόγραμμα ARROWS και οι προοπτικές για την Ελλάδα / Ιωάννης Δημητρόπουλος [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,4 MB)


Συμβολή στη διαμόρφωση γενικευμένης διαδικασίας - πλαισίου σχεδιασμού οδών με υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας / Ν.Ε.Ηλιού pdf  κείμενο (1,4 MB)


Ανάλυση επικινδυνότητας δικτύου και εντοπισμός μελανών θέσεων ατυχημάτων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας / Γ.Αϋφαντοπούλου, Δ.Παναγιωτακόπουλος, Κ.Παπανδρέου [κ.ά.] pdf  κείμενο (3,1 MB)


Οδικά ατυχήματα επαρχιακών οδών με χαμηλούς φόρτους / Νικηφόρος Σταματιάδης pdf  κείμενο (2,6 MB)


Οδικά ατυχήματα στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου - Νέας Ιωνίας : ανάλυση, εντοπισμός "μελανών σημείων", συγκρίσεις και προτεινόμενες επεμβάσεις / Κων/νος Μπίστης, Ιωάννης Δημητρόπουλος pdf  κείμενο (2,8 MB)


Ανάλυση ατυχημάτων με πεζούς σε αστικές διασταυρώσεις : η περίπτωση της Θεσσαλονίκης / Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Γεώργιος Γεωργίου pdf  κείμενο (2,2 MB)


Παράμετροι της πολιτικής οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη / Γ.Γιάννης,Ι.Γκόλιας pdf  κείμενο (3 MB)


Οδική μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και ζητήματα ασφάλειας / Γ. Γιαννόπουλος, Σ. Μπάσμπας pdf  κείμενο (2,6 MB)


Ελεγχος οδικής ασφάλειας : διεθνής εμπειρία και ελληνικές προοπτικές εφαρμογής / Α.Φλούδα, Ι.Δημητρόπουλος, Γ.Κανελλαΐδης pdf  κείμενο (2 MB)


Ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς με έμφαση σε παράγοντες ψυχολογίας και οδικής ασφάλειας / Α.Κόκκαλης [κ.ά.] pdf  κείμενο (3,4 MB)


Οδική ασφάλεια : μια σημαντική παράμετρος για την πιστοποίηση της ικανότητας των οδηγών / Γιώργος Μίντσης [κ.ά.] pdf  κείμενο (3,3 MB)


«Οδηγείτε με αναμμένα φώτα» / Ι.Γ. Δουκουμετζίδης pdf  κείμενο (351 ΚB)


Παρέμβαση σε εκείνη του κ. Ι. Δουκουμετζίδη «Οδηγείτε με αναμμένα φώτα» / Μ. Σάκκη pdf  κείμενο ( 154 ΚB)


Οδική – Σχολική – Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία μαθητών. Ακρωνύμιο: «Οδική Συμπεριφορά» / Β. Πολύδωρος pdf  κείμενο (236 ΚB)


Σχέδιο αμέσων επεμβάσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Εγνατία Οδό / K.Slater, Ι.Δεληβόπουλος, Χ.Καρακαΐδου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 MB)


Οδική ασφάλεια στα αστικά κέντρα και διαχείριση της πρόσβασης / Ι.Φραντζεσκάκης, Γ.Γιαννής, Ι.Χανδάνος pdf  κείμενο (2,1 MB)


Η έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος της Τροχαίας και ο έλεγχος των ταχογράφων φορτηγών / λεωφορείων : βασικοί συντελεστές στην ορθή απονομή δικαιοσύνης και στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων / Χρ. Δ. Γκλαβόπουλος pdf  κείμενο (2,2 MB)


Η αντιμετώπιση του θέματος της οδικής ασφάλειας μέσα από τις κυκλοφοριακές μελέτες στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές / Σ.Μπάσμπας, Π.Παπαϊωάννου, Α.Κοκκάλης pdf  κείμενο (3,4 MB)


Η οδική ασφάλεια και η εκπαίδευση των αναβατών μοτοποδηλάτων - μοτοσικλετών στην Ελλάδα / Θωμάς Κακαδιάρης pdf  κείμενο (1,2 MB)


Ο ρόλος των αρχών στην οδική ασφάλεια / Μ.Βανιώτου pdf  κείμενο (1,7 MB)


Η οργάνωση υπηρεσιών οδικής ασφάλειας στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ / Αναστάσιος Τσάγκλας pdf  κείμενο (1,3 MB)


Βελτίωση της οδικής ασφάλεια κατά το χειμώνα με την εφαρμογή αντιπαγετικών οδοστρωμάτων / Αγγελος Λ. Νικηφοριάδης pdf  κείμενο (1,8 MB)