Δομητικές επεμβάσεις σε μνημεία και ιστορικά κτίρια (ΤΕΕ – Τμήμα Κέρκυρας, 17-18 Σεπτεμβρίου 2004, Κέρκυρα)

M 2027

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Πώς θα πάνε σίγουρα στη γη τα φορτία; / Θ. Π. Τάσιος pdf κείμενο (1,8 ΜΒ)


Υπομνήσεις απ' την μηχανική της τοιχοποιίας / Ελισάβετ Βιντζηλαίου pdf κείμενο (3,8 ΜΒ)


Οι διαδικασία της μελέτης των αποκαταστάσεων : Μελέτη παθολογίας / Ελισάβετ Βιντζηλαίου pdf κείμενο (4,9 ΜΒ)


Σύγκριση μεθόδων αναλύσεως, εμπειρική αποτίμηση φέρουσας ικανότητας / Φ. Καραντώνη pdf κείμενο (15 ΜΒ)


Τεχνικές επεμβάσεων σε κατασκευές από τοιχοποιία / Ελισάβετ Βιντζηλαίου pdf κείμενο (4,1 ΜΒ)


Ιδιότητες δομικών στοιχείων και σχετικές διερευνήσεις / Ελισάβετ Βιντζηλαίου pdf κείμενο (2,8 ΜΒ)


Η λογική του ανασχεδιασμού. Μερικά πρακτικά προσομοιώματα / Φ. Καραντώνη pdf κείμενο (5,7 ΜΒ)