Σύγχρονες τεχνικές για την εκτίμηση της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού των ηλεκτρικών δικτύων (ΤΕΕ, Ελληνική Επιτροπή CIGRE, 11-12 Νοεμβρίου 2004, Αθήνα)

 

M 2031

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


 Αξιοπιστία λειτουργίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού / Ευάγγελος Ν. Διαλυνάς pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Γήρανση, διάγνωση της κατάστασης και εκτίμηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού υψηλής τάσης / Δημοσθένης Αγορής pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Εξελίξεις στην εφαρμογή διαγνωστικών τεχνικών για την αξιολόγηση της κατάστασης του εξοπλισμού υψηλής τάσης / Ισίδωρος Χ. Βιτέλλας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Economics of transformer management / Pierre Bosspdf  κείμενο (2,8 MΒ)


Asset management decision support by condition assessment of power cables / Johan J. Smit, Edward Gulskipdf  κείμενο (5,5ΜΒ)


Partial discharges in power transformers / L. Lundgaardpdf  κείμενο (2,7MΒ)


Transformer life management and life extension / Victor Sokolovpdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Reliability tutorial / J. Lapworthpdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Dielectric response for diagnostics of oil/paper insulation systems / Stanislaw M. Gubanskipdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)