Συμμετοχή των Ελλήνων μηχανικών στον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας και τεχνολογίας (TEE, 5 Μαρτίου 2003, Αθήνα)

 

M 2032

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


 Πρόλογος – Πρόγραμμα εργασιών της ημερίδας pdf  κείμενο (801 ΚΒ)


 Θέσεις και δράσεις του ΤΕΕ για την έρευνα και την τεχνολογία / Α. Μοροπούλου pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


 Συμμετοχή των Ελλήνων μηχανικών στον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας και τεχνολογίας : Εναρξη / Δ. Δενιόζος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Δραστηριότητες της έρευνας στο Ε.Μ.Π. / Σ. Σιμόπουλος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Παρουσίαση 6ου προγράμματος πλαισίου έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 2002-2006 / Αναστασία Κωνσταντίνου pdf  κείμενο (936 ΚΒ)


Η έρευνα και τεχνολογία ως επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων / Α. Κομνίτσας pdf  κείμενο (806 ΚΒ)


 Ερευνητικές τεχνολογικές καινοτομίες και εφαρμογές στην ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία / Β. Σγούτας pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Ερευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στους συγκοινωνιακούς φορείς / Τ. Ναθαναήλ pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για τη δημιουργία προηγμένων εφαρμογών και υπηρεσιών / Κ. Μακρόπουλος pdf  κείμενο (742 ΚΒ)


Παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας ΔΕΗ με ΕΜΠ : Μέτρα αναβάθμισης θερμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ / Ε. Κακαράς pdf  κείμενο (652 ΚΒ)


Ανάπτυξη νανοτεχνολογίας και νανοϋλικών : Μια νέα βιομηχανική προοπτική / Ε. Σωτήρχος pdf  κείμενο (766 ΚΒ)


Ελληνική ναυπηγική βιομηχανία : Ένα παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας / Λουκάκης Θ. pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Προώθηση συνεργασίας με κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους στην έρευνα για την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας : Στρογγυλό τραπέζι με συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων pdf  κείμενο (5,7 ΜΒ)