Θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος και δομικών χαλύβων με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (ΤΕΕ – Τμήμα Δυτ. Ελλάδας, 9 Οκτωβρίου 2004, Πάτρα)

 

M 2059

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Ανθεκτικότητα σκυροδέματος σε παραθαλλάσιο περιβάλλον / Ι. Μαρίνος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ανθεκτικότητα σκυροδέματος (στοιχεία) και ελληνικές πρακτικές κατασκευής : περίληψη ομιλίας / Κ. Γεωργίου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η διάβρωση και η προστασία του χάλυβα / Πέτρος Γ. Κουτσούκος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Μηχανική συμπεριφορά διαβρωμένων χαλύβων / Χάρης Αποστολόπουλος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Νέο κανονιστικό πλαίσιο κατασκευών : Οδηγία δομικών προϊόντων 89/106/ΕΟΚ / Θόδωρος Πάνου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Τα ευρωπαϊκά πρότυπα τσιμέντου ΕΛΟΤ ΕΝ 197 / Δ. Τσαματσούλης pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για το σκυρόδεμα - διαφορές ΚΤΣ-97 με ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 / Νικ. Μαρσέλλος pdf  κείμενο (1,2ΜΒ)


Από τον κανονισμό τεχνολογίας χαλύβων - 2000 στο σχέδιο προτύπου prEN 100880 / Θ.Γ. Βουδικλάρης pdf  κείμενο (7,8 ΜΒ)


Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο αδρανών σκυροδέματος ΕΝ 12620 / Κυρ. Ασημακόπουλος pdf  κείμενο (1,4ΜΒ)


Προηγμένες τεχνολογίες σκυροδέματος υψηλής ανθεκτικότητας : Μη μεταλλικοί οπλισμοί - αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα / Αθ. Χ. Τριανταφύλλου, Αικ. Γ. Παπανικολάου pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)