Πολεοδομικές εφαρμογές και δόμηση (20-21 Μαΐου, 2004 : Αθήνα)

 

(M 2009)

 


Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Διαπιστώσεις-προτάσεις / Μάρκος Φραγκιουδάκης  (167 KB)


Οι απόψεις του ΣΠΜΕ για τον Ν.3212/03 / Νίκος Μακρόπουλος  (169 KB)


Θέματα πολεοδομικών εφαρμογών - Σχολιασμός διατάξεων Ν.3212/03 / Βασίλης Χατζικίδης   (260 KB)


Αδειοδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων : Προβλήματα, απαιτήσεις, προτάσεις / Απόστολος Ευθυμιάδης  (409 KB)


Έκδοση οικοδομικών αδειών και ο ρόλος του μηχανικού / Γιάννης Μαχαίρας  (114 KB)


Θέματα έγκρισης,δημοσίευσης και εφαρμογής νέων πολεοδομικών μελετών / Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης  (381 KB)


Έκδοση οικοδομικής άδειας κατά τον Ν.3212/31-12-03-Μερικές παρατηρήσεις / Αντώνης Κορόζης  (154 KB)


Έλεγχος κατασκευών / Κώστας Βαρελίδης  (202 KB)


Απόψεις επί του νέου θεσμικού πλαισίου παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος Ν.3212/03 / Κυριάκος Μουρατίδης  (123 KB)


Θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στα τεχνικά έργα / Ματίνα Πισιμίση   (329 KB)


Ασφάλιση επαγγελματικών κινδύνων γραφείων μελετών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων / Γιώργος Κουτίνας  (356 KB)


Οργάνωση και λειτουργία πολεοδομικών γραφείων / Θανάσης Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Δημητρακόπουλος, Γιάννης Κυριακόπουλος, Γιώργος Νικολάου  (183  KB)


Οργάνωση και λειτουργία πολεοδομικών γραφείων / Γ.Κ.Φούρλαρης  (176 KB)


Οργάνωση και λειτουργία πολεοδομικών υπηρεσιών / Σταυρούλα Αγριού  (183 KB)


Οργάνωση και λειτουργία πολεοδομικών γραφείων / Σωκράτης Αλεξιάδης  (195 KB)


Αυθαίρετη δόμηση και διαδικασίες μετά την ισχύ του Ν.3212/03 / Ελευθερία Ξυνομηλάκη-Παπαηλία  (201 KB)


Εργασίες μικρής κλίμακας, λοιπές ρυθμίσεις του Ν.3212/03 Μεταβατικές διατάξεις-Άρθρο 26 του Ν.2831/00 / Ελπίδα Μακρή  (156 KB)


Η εφαρμογή του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις / Θανάσης Γ. Γρηγορόπουλος   (221 KB)


Απλούστευση διαδικασιών για την αποτελεσματική εφαρμογή της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μέσω των μηχανισμών ελέγχου και επιθεωρήσεων / Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη   (332 KB)


Ο Ν.3212/2003 και ο πολεοδομικός σχεδιασμός / Άγγελος Σιόλας, Αλέκος Ταβλαρίδης  (164 KB)


Δόμηση εκτός σχεδίου-Παράνομη κατάτμηση γηπέδων / Σοφία Ελευθεριάδου   (155 KB)


Οι απόψεις της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδας (ΕΚΚΕ) για το Ν.3212/03 και το ΠΔ 11/04 για τις θέσεις στάθμευσης στην Αττική / Ιωάννης Ψαρρός  (81 KB)


Η εργασία του μηχανικού και η αμοιβή του.Διαπιστώσεις-Προτάσεις / Σπύρος Νικολόπουλος, Μιχάλης Τζάρας  (170 KB)


Ευθύνες των φορέων υλοποίησης έργων / Γιώργος Κουτίνας   (325 KB)


Άδεια δόμησης κατά το Ν.3212/03:Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε / Λούση Κιουσοπούλου  (198 KB)


Οι απειλούμενες ποινές στο Ν.3212/2003 / Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος  (199 KB)


Συμπεράσματα στην διημερίδα με θέμα "Πολεοδομικές εφαρμογές και δόμηση"  (125 KB)