Σεμινάριο χωροταξίας και περιφερειακής οικονομίας (ΤΕΕ, 1972, Αθήνα)

Μ 216

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Γενική εισήγησις / Σ. Αγαπητίδης  pdf  κείμενο  ( 3,5 ΜΒ)  


Εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός / Ν. Κατοχιανός  pdf  κείμενο  ( 4,1 ΜΒ)     


Προγραμματισμός: Το γενικόν υπόδειγμα προγραμματικής διαδικασίας / Ν. Κατοχιανός  pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)   


Η τεχνική αναπτύξεως θεωρείων και υποδειγμάτων /Ν. Κατοχιανός  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)      


Έννοια και αντικείμενον της Οικονομικής / Γ. Κουτσουμάρης  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)      


Η έννοια και το αντικείμενον της οικονομικής του χώρου και το πρόβλημα της περιφερειακής αναπτύξεως / Γ. Κουτσουμάρης  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)   


Χωροταξική εγκατάστασις και ισορροπία εις τον γεωγραφικόν χώρον / Γ. Κουτσουμάρης  pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)         


Συγκέντρωσις και αποκέντρωσις των οικονομικών δραστηριοτήτων: προσδιοριστικοί παράγοντες / Γ. Κουτσουμάρης  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)   


Οικονομική ανάπτυξις, χωροταξικαί προσαρμογαί και περιφερειακή πολιτική / Γ. Κουτσουμάρης  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)   


Περιφερειακή ανάπτυξις / Γ. Χιώτης  pdf  κείμενο  (7,3 ΜΒ) 


Αστικά κέντρα-περιφερειακή ανάπτυξη / Δ. Κατοχιανού  pdf  κείμενο  (4,3 ΜΒ)   


Ο  σχεδιασμός της αναπτύξεως του περιβάλλοντος  / Δ. Κατοχιανού  pdf  κείμενο  (4,8 ΜΒ)   


Πολιτική αναπτύξεως ευρείας περιφέρειας Αθηνών – Διεθνές, εθνικόν , περιφερειακόν επίπεδον / Δ. Κατοχιανού  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)   


Η αρχιτεκτονική και το αισθητικό πρόβλημα στας συγχρόνους οικιστικάς και χωροταξικάς τάσεις /  Κ. Μπίρης  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)   


Οργάνωσις του χώρου και της οικονομικής γεωγραφίας / Σ. Πουλόπουλος  pdf  κείμενο  (5,8 ΜΒ)   


Η μελέτη του περιφερειακού προγραμματισμού της Πελοποννήσου  / Α.-Φ. Λαγόπουλος, Κ. Γεράρδη-Λεοντίδου, Ι. Λαγόπουλος  pdf  κείμενο  (8,7 ΜΒ)   


Χωροταξική διερεύνησις Ηπείρου –Θεσσαλίας. Οικιστική αναδιάρθρωσις σεισμόπληκτου περιοχής /  Μ. Γαρυφάλλου, Μ. Σιγαλού-Μαυρίδου, Φ. Μητράκη-Μπαζού, Α. Παπασταματίου  pdf  κείμενο  (5 ΜΒ)   


Προβλήματα τινά προγραμματισμού / Σ. Κυδωνιάτης  pdf  κείμενο  (3,7 ΜΒ)   


Σύστημα δορυφόρων πόλεων διά τας Αθήνας / Δ. Σταματιάδης  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)   


Μετανάστευσις επαναπατρισμός και περιφερειακή οικονομία / Ν. Πολύζος  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)   


Η μαθηματική υπόστασις του πολεοδομικού-χωροταξικού χώρου / Γ.Μ. Σαρηγιάννης  pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)   


Η διοίκησις προγραμματισμού – Τα θεσμικά προβλήματα και τα μέσα εφαρμογής της χωροταξίας και πολεοδομίας / Ν. Παπαδόδημας  pdf  κείμενο  (4,9 ΜΒ)   


Χωροταξία, οργάνωσις και συντονισμός προγραμμάτων / Α. Αραβαντινού  pdf  κείμενο  (3,7 ΜΒ)   


Περιφερειακοί προγραμματισμοί – μεθοδολογία αναλύσεως / Α. Αραβαντινού, Ι. Πετρίδη  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)   


Ορισμός και διάκρισις των βιομηχανικών περιοχών / Ν. Κονσόλας  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)   


Επιλογή τόπου εγκαταστάσεως  / Ν. Κονσόλας  pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)   


Εκτασις  και μέγεθος / Ν. Κονσόλας  pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)   


Ρυθμιστικόν σχέδιον  και υπηρεσίαι / Ν. Κονσόλας  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)   


Αι βιομηχανικαί περιοχαί εν Ελλάδι / Ν . Κονσόλας  pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)   


Περίληψις σχεδίου προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως Β. Ελλάδος / Μ. ΝεγρεπόντηΔεληβάνη  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)   


Περιφερειακή ανάπτυξις και επαρχιακή βιομηχανία / Μ. Νεγρεπόντη Δεληβάνη  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)   


Χωροταξία και κυκλοφορία / Ι. Πετρίδης  pdf  κείμενο  (5,5 ΜΒ)