Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέματος: προδιαγραφές, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση (ΕΝ 206-1)

 

(Μ 2025)

 


 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1  Δυνατότητες και προβλήματα εφαρμογής / Θ. Βουδικλάρης  (348 KB)


ΕΝ 206-1 και  κοινοτική νομοθεσία / Γ. Κατσαράκης  (182 KB)

 


 

Εθνικό κείμενο προσαρμογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και αναγκαίες ενδιάμεσες τροποποιήσεις του υφιστάμενου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος / Θ. Πάνου  (225 ΚB)


Εθνικό προσάρτημα  στο  ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και  Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος / Θ. Πάνου  (402 ΚB)

 


Τo νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο αδρανών σκυροδέματος ΕΝ 12620 / Δ. Χρυσοβελίδου  (324 ΚB)

 


 

Ελάχιστες απαιτήσεις ανά κατηγορία έκθεσης στο περιβάλλον /Ν. Μαρσέλλος (147 ΚB)

 


 

Μελέτη σύνθεσης Σκυροδέματος και εργαστηριακή επιβεβαίωση της σε δοκιμαστικά αναμίγματα εργαστηρίου και παραγωγής (Προδιαγεγραμμένο έτοιμο σκυρόδεμα) / Φ.Α. Φωτόπουλος   (356 KB)

 


 

Τα κριτήρια συμμόρφωσης θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ 206-1 και αξιολόγησή τους / Δ. Τσαματσούλης    (361 ΚB)

 


 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, απόδοση, παραγωγή και  συμμόρφωση (Eργαστήρια ελέγχου σκυροδέματος) / Ι. Πλέσσα    (196 ΚB)

 


 

Υποχρεώσεις παραγωγού έτοιμου σκυροδέματος / Ν. Νικολάου   (317 ΚB)