Οικοδομώντας την ασφάλεια (8 Δεκεμ., 2004: Αθήνα)

 

(M 2037)

 


 Ασφάλεια εργασίας κατά την κατασκευή μεταλλικού σταγάστρου στο ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ / Δημήτρης Αθανασιάδης .   
(1034 KB)


Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΤΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία / Θεόδωρος Βλάχος  (167 KB)


Θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία στα τεχνικά έργα : Κριτική θεώρηση / Αρετή Καφετζοπούλου   (284 KB)


Εκτίμηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στα εργοτάξια : Οκτώ χρόνια μετά τη θέσπιση του ΠΔ 305/1996 / Θεώνη Κουκουλάκη   (335 KB)


Η συμβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ΑΥΕ σε μεγάλο τεχνικό έργο / Βασίλης Λουκίδης   (616 KB)


Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας της εργασίας στα τεχνικά έργα / Ηλίας Μπανούτσος       (305 KB)


Εκπαίδευση μηχανικών σε θέματα ΑΥΕ - Σημερινή κατάσταση & προοπτικές / Πάρις Παντουβάκης   (685 KB)


Η ένταξη της ΑΥΕ στην εκπαίδευση - Προοπτικές / Μαρία Παραλίκα    (215 KB)


Στατιστικές εργατικών ατυχημάτων στα τεχνικά έργα - Η κατάσταση στον κλάδο οικοδομών στην Ελλάδα / Ιάκωβος Ρήγος   (763 KB)


Παρουσίαση καλών πρακτικών για την ΑΥΕ στα τεχνικά έργα / Νίκος Σαραφόπουλος   (365 KB)


Οικοδομώντας την ασφάλεια : Θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ / Θεόδωρος Σεραφίδης   (302 KB)


Δυνατότητες πληροφόρησης σε Θέματα ΑΥΕ στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ / Κατερίνα Τοράκη 

http://library.tee.gr/digital/m2037/m2037_toraki.pdf  (185 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2037/m2037_bau.pdf     (310 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2037/m2037_nfpa.pdf    (198 KB)


Η πραγματικότητα στα μικρά ιδιωτικά οικοδομικά έργα / Ιωάννης Ψαρρός      (144 KB)