Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (5 Φεβρ., 2005 : Αθήνα)

 

(M 2044)

 
European Technology Platforms ... a new concept ... a new way to achieve Lisbon's goals .. priority for 2004-2005 / Ch. Lesniak   (896 KB)


Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς / Γ. Αλαβάνος 


Heleco 2005 / Δημήτρης Δοντάς   (203 KB)


Εγνατία Οδός Α.Ε. / Αστέριος Λιώλιος    (2.777 KB)


Και αειφόρος κατασκευή ... και πολιτιστική κληρονομιά / Ι. Μαρίνος    (106 KB)


Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς : Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής   (1.399 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/  Π. Ζαννής  (62 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Κ. Κρεμαλής  (68 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Ι. Καρανίκας  (64 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Δ. Μπαϊρακτάρης  (54 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Δ. Κωνσταντινίδης  (67 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Ι. Παπαϊωάννου  (77 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Ε. Πρωτονοτάριος  (65 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Χ. Καλλιώρας  (79 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Α. Φιλολίας  (47 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Χ. Ακριτίδης  (125 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Ε. Παναγιωτάτου  (86 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Β. Χανδακάς  (69 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Π. Λάγιος  (109 KB)


Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»/ Σ. Σιμόπουλος  (88 KB)