HELECO '05, (5ο :, 3-6 Φεβρ., 2005 : , Αθήνα) , Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος

 

(M 2045)

 

Περιεχόμενα

 

 

Στερεά Απόβλητα Ι

Κατασκευή ελαφριού αδρανούς από τέφρα πυθμένα αποτεφρωτήρα και ιπτάμενη τέφρα/ Σ. Μπεθάνης , C.R. Cheeseman  (700 KB)


Βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων / Μέρος Ι: Μεθοδολογία και υπολογιστικό σύστημα/ Μ. Οικονομοπούλου, Α. Οικονομοπούλου, Π. Οικονομόπουλος, Α. Οικονομόπουλος  (324 KB)


Βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων / Μέρος ΙΙ: Εφαρμογή στην περιφέρεια Αττικής/ Α. Οικονομοπούλου, Μ. Οικονομοπούλου, Π. Οικονομόπουλος, Α. Οικονομόπουλος


Εδαφικές συνθήκες και αντισεισμικός σχεδιασμός Χ.Υ.Τ.Α./ Π. Ψαρρόπουλος, Ι. Τσομπανάκης  (608 KB)


Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αστικών στερεών αποβλήτων της Θεσσαλονίκης - Οικονομικές προεκτάσεις/ Κ. Πούλιος, Ε. Παπαχρήστου   (506 KB) 

 


Σύνθεση και ρυθμός παραγωγής των στερεών οδοντιατρικών αποβλήτων του νομού Ξάνθης/ Ε. Κιζλάρη, Ε. Βουδριάς, Ν. Ιωσηφίδης, Δ. Παναγιωτακόπουλος  (357 KB)


Ευρετικοί αλγόριθμοι για τη συλλογή αστικών στερεών αποβλήτων/ Κ. Φλώριος, Χ. Κυρανούδης, Γ. Μαυρωτάς  (683 KB)


Χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων με εφαρμογή φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών αναλύσεων/

Β. Τσιρίδης, Π. Σαμαράς, Α. Κούγκολος, Γ.Π. Σακελλαρόπουλος  (354 KB)


Η ανάλυση κινδύνου ως εργαλείο στο σχεδιασμό "Μικρών Χ.Υ.Τ.Α."/ Χ. Τσομπανίδης, Γ. Λώλος  (531 KB)


Περιβαλλοντική παρακολούθηση και χρήση βιοδοκιμών στο πάρκο Σχιστού/ Κ. Οικονόμου, Γ. Λώλος, Θ. Λώλος, Φ. Λευκαδίτης  (494 KB)


 

Στερεά Απόβλητα ΙΙ

 

 

Product safety and human exposure to chemicals/ D. Kotzias


Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων/ Σ. Καρτεράκης, Ε. Γιδαράκος  (519 ΚΒ)


Σταθεροποίηση ενεργού ίλυος με την χρήση ιπτάμενης τέφρας/ Κ. Σκιτζή, Μ. Γούλα, Ελ. Πολυχρονοπούλου, Ελ. Χαλαράκης  (343 KB)


Μια στατιστική μεθοδολογία παραγωγής συναρτήσεων κόστους εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων/ Κ. Τσιλέμου, Δ. Παναγιωτακόπουλος  (599 KB)


Διαχείριση νέων εδαφών στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε./ Δ. Ζαραφίδης, Α. Βλαχαντώνης, Φ. Παυλουδάκης  (326 KB)


Χρήση σκωριών σε αντιολισθήρα ασφαλτομίγματα βάσει μηχανικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων/ Α. Πραπίδης, Γ. Ντούλης, Β. Ζωτιάδης  (394 KB)


Συνδυασμένη θεώρηση προστασίας, παρακολούθησης και αποκατάστασης ΧΥΤΑ/ Μ. Πανταζίδου, Α. Παπαμαρινόπουλος, Ε. Σκυλάκης, Χ. Τσατσανίφος  (349 KB)


Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ελαστικών/ Δ. Κανακόπουλος

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_kanakopoulos1.pdf   (1.342 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_kanakopoulos2.pdf   (813 KB)


Αναερόβια επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων: Εξέλιξη και προοπτικές/ Δ. Γιαννόπουλος, Ε. Βουδριάς, Α. Αϊβαζίδης  (510 KB)


 

Ατμόσφαιρα Ι

 

 

Urban structure and air quality: is there a connection?/ C. Borrego  (156 KB)


Retropolis: Αναδρομική χαρτογράφηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα από δορυφόρο/ Ν. Σηφάκις, Δ. Σαρηγιάννης  (547 ΚΒ)


Περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή αξιολόγηση των αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων / Σ. Μπάσμπας, Κ. Νικολάου   (278 KB)


Μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων μέσα σε γραφείο/ Ε. Χαρπαντίδου, M. Dall'Οsto, Ε. Καραγεώργος, Γ. Λούπα, Σ. Ραψομανίκης  (462 KB)


Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας στην Ελλάδα και την Κύπρο στα πλαίσια του δικτύου GR-UVNET/ Α. Μπάης, Χ. Ζερεφός, Α. Καζαντζίδης, Ε. Κοσμίδης, Χ. Τοπάλογλου  (320   KB)


Οι συγκεντρώσεις των BTEX στο κέντρο της Θεσσαλονίκης/ Α.Γ. Κελέσης, Μ.Ι. Πετρακάκης, Α. Σεραφειμίδου, Π.Ν. Τζουμάκα, Μ.Α. Τσούγκας, Ν.Μ. Ζουμάκης, Ζ.Δ. Κανελλοπούλου  (815 KB)


Διαχρονική εξέλιξη των συγκεντρώσεων των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στη Θεσσαλονίκη/ Μ.Ι. Πετρακάκης, Α.Γ. Κελέσης, Π.N. Τζουμάκα, Μ.Α. Τσούγκας, Γ.Α. Τζουρέλης,

Ν.Μ. Ζουμάκης  (898 KB)


Μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών: Η εφαρμογή του συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ε. Σαρτζετάκης  (338 KB)


Εφαρμογή και ανάπτυξη του μοντέλου OFIS στα πλαίσια της ευρωπαϊκής άσκησης CITY-DELTA/ Ν. Μουσιόπουλος, Ι. Ντούρος  (508 KB)


Πρόβλημα σκόνης λόγω κατασκευαστικών δραστηριοτήτων/ Δ. Μεσσάρης, Α. Μποσδογιάννη, Σ. Ρώτη, Ι. Κωστοβασίλης  (382 KB)


 

Ενέργεια και περιβάλλον

 

 

Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς: Η εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα/ Μ. Χονδρού - Καραβασίλη  (311 KB)


Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας: Η αποδοχή του κοινού/ Ε. Τζανακάκη, Δ. Μαυρογιώργου  (577 KB)


Προσδιορισμός και εκτίμηση της "κρίσιμης αναλογίας" των υαλοστασίων στο εξωτερικό περίβλημα των κτιρίων/ Κ.Ι. Κοντολέων, Δ.Κ. Μπίκας  (492 KB)


Εφαρμογές πιθανοτικών μεθόδων στον σχεδιασμό μικρών υδροηλεκτρικών έργων/ Ι.Α. Νιάδας, Π.Γ. Μεντζελόπουλος  (430 KB)


Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από βιομάζα μέσω υδρογόνου/ Δ.K. Λυγούρας, Ξ.Ε. Βερύκιος  (410 KB)


Θερμική απόκριση κτηρίων με γυάλινη δικέλυφη όψη: Σύντομη επισκόπηση/ Ν. Χρυσομαλλίδου, Α. Καραούλης, Θ. Θεοδοσίου  (512 KB)


Συγκριτική αξιολόγηση πετροβάμβακα και εξηλασμένης πολυστερίνης/ Α.Κ. Καραμάνος, Ε. Γιαμά, Σ. Χαδιαράκου, Α.Μ. Παπαδόπουλος  (500 KB)


Ενεργειακή εκτίμηση σύγχρονου κτιρίου γραφείων στην περιοχή της Ξάνθης/ Π. Κοσμόπουλος, Π. Κυριακίδης  (339 KB)


Συνδυασμένη αεριοποίηση στερεών απορριμμάτων και λιγνίτη - Μελέτη εφαρμογής για τη Δ. Μακεδονία/ Ε. Καρλόπουλος, Ε. Κακαράς, Ν. Κούκουζας  (280 KB) 


The power of thermoelectrics/ S. Duby, B. Ramsey, D. Harrison  (326 KB)


Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οικιακή χρήση διαφόρων μορφών ενέργειας/ Γ. Θεοδοσίου, Χ. Κορωναίος, Ν. Μουσιόπουλος  (452 KB)


 

Ατμόσφαιρα ΙΙ

 

 

Εφαρμογή μοντέλων διασποράς στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας φωτοκαταλυτικών επιχρισμάτων τοιχοποιίας/ Ν. Μουσιόπουλος, Φ. Μπάρμπας, Ι. Οσσανλής  (832 ΚΒ)


Προσδιορισμός ρυθμού εκπομπής τοξικών ουσιών από εγκαταστάσεις φυτοφαρμάκων σε περίπτωση πυρκαγιάς/ Μ.Ν. Χριστόλης, Ν.Χ. Μαρκάτος  (333 KB)


Ανάλυση μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στο Βόλο/ Π.Δ. Καλαμπόκας, Γ. Σιδερής, Μ.Ν. Χριστόλης, Ν.Χ. Μαρκάτος  (893 KB)


Sound generation and propagation by chain Vortices in a non-uniform flow/ T. Zheng, G.H. Vatistas, A. Povitsky  (106 KB) 


Τεχνολογικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών CO2 στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα/ Ε. Κακαράς, Α. Δουκέλης, Δ. Γιαννακόπουλος, Α. Κουμανάκος  (389 KB)


Ταυτόχρονη καταγραφή των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ2,5) και οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC's) σε εργασιακούς χώρους/ Χρ. Βασιλάκος, Μ. Γεωργίου, Θ. Μάγγος, Σ. Πατεράκη, Δ. Σαραγά  (425 KB)


 

Υδατικοί Πόροι Ι

 

 

Models for submarine outfall-Validation and predictionuncertainties/ W.E. Frick


Μεταβολές θρεπτικών σε λιμνοθάλασσες της Βόρειας Ελλάδας/ Κ. Χαραλαμπίδου, Γ.Δ. Γκίκας, Δ. Δημητρίου, Β.Α. Τσιχριντζής, Γ. Κ. Συλαίος, Δ. Μάρκου  (329 KB)


Ζήτηση του νερού και τιμολογιακή πολιτική στο βιομηχανικό τομέα/ Δ. Βαγιωνά, Γ. Μυλόπουλος  (394 KB)


Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές/ Β. Καραγεώργου  (383 KB)


Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παράκτιες ζώνες/ Γ.Κ. Μανούρης, Α. Γιούτσου, Κ. Κασσιός (319 KB)


Ανθρωπογενείς επεμβάσεις και επιπτώσεις στο περιβάλλον της Βενετίας (Ιταλία) - Τεχνικές αντιμετώπισης/ Α. Μερτζάνης, F. Marabini   (1257 KB)


 

Πολιτικές ανάπτυξης και περιβάλλοντος Ι

 

 

Το περιβάλλον - Γνωσιακό, ηθικό και πολιτικό θέμα/ Θ. Π. Τάσιος  (287 KB)


Πολιτικές ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Από τις θεωρίες στην πράξη/ Δ. Ρόκος  (590 KB)


Η αναγκαιότητα και το πλαίσιο της Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Νέοι ρόλοι για τους μηχανικούς στην επιστημονική τεχνική και υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και στην εισαγωγή καινοτομιών/ Α. Μοροπούλου, Α. Κωνσταντή  (408 KB)


Βιώσιμη ανάπτυξη, διεθνείς και Ευρωπαϊκές εξελίξεις και προοπτικές/ Μ. Παπαϊωάννου, Η. Μαυροειδής  (344 KB)


Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα - Γ' ΚΠΣ και Περιβάλλον/ Ρ. Μητούλα  (340 KB)


Αναπτυξιακή Διαχείριση του εγγείου παράγοντος και προστασία Περιβάλλοντος - Η περίπτωση της Αττικής/ Γ.Μ. Μιχαήλ  (243 KB)


Ανάλυση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο σε παγκόσμια κλίμακα/ Α. Νταγκούμας, Γ. Παπαγιάννης, Π. Ντοκόπουλος  (400 ΚΒ)


Αστική Αναγέννηση: καινοτομία για το αστικό περιβάλλον/ Β.Σωτηριάδου  (326 KB)


 

Υδατικοί Πόροι ΙΙ

 

 

Health and environment concerns in WHO Eastern Mediterranean Countries, with focus on water supply and sanitation/ H. Abοuzaid


Pollutant transport in unsaturated soils/ P. Schick  (389 KB)


Προσομοίωση υπόγειας ροής παράκτιου υδροφορέα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης/ Μ.Π. Παπαδοπούλου, Γ.Π. Καρατζάς, Ι. Τριχάκης  (915 KB)


Σύγχρονες τάσεις αποτελεσματικής διαχείρισης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον ελληνικό χώρο/ Δ. Πάνιας, Ι.Π. Γιαννοπούλου   (283 KB)


Εξομάλυνση αντιθέσεων και συγκρούσεων στη διαχείριση διεθνών υδάτων: Εφαρμογή στη λεκάνη του Νέστου/ Ε. Ελευθεριάδου, Γ.Α. Μυλόπουλος   (420 KB)


Η Ευρωπαϊκή σύσταση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η εφαρμογή της στην Ελλάδα/ Π. Πρίνος   (473 KB)


Ρύπανση επιφανειακών υδάτων από την οριζόντια βυθισμένη εξάπλωση λυμάτων στη θερμόκλινη θαλάσσιας περιοχής/ Ν. Κωτσοβίνος, Π. Αγγελίδης  (530 KB)


Ρύπανση επιφανειακών υδάτων από διάθεση βαρέων λυμάτων (Λυμάτων Αρνητικής Άνωσης)/ Β. Γυρίκης, Π. Αγγελίδης, Ν. Κωτσοβίνος  (494 KB)


 

Υδατικοί Πόροι ΙΙΙ

 

 

The science and engineering of water: The challenge of the  next 50 years/ J. Imberger


Χρήση της μεθόδου των τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία - ανακύκλωση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων/ Χ. Παπαδόπουλος, Α. Χριστοφορίδης  (386 KB)


Διερεύνηση της ποιότητας του ποταμού Αίσονα στην Πιερία ως αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της Κατερίνης/ Β.Ζ. Αντωνόπουλος, Β.Ε. Παπαδημητρίου  (308 KB)


Εφαρμογή φωτοκαταλυτικών μεθόδων και τεχνητών υγροτόπων στην επεξεργασία και επανχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων/ Α. Αντωνιάδης, Β. Τακαβάκογλου, Ι. Πούλιος, Γ. Ζαλίδης  (278 KB)


Πολυεπίπεδη μεθοδολογία εκτίμησης της εμβαλότητας των Ελληνικών ζωνών λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου/ E. Δουκάκης  (221 KB)


Ελαχιστοποίηση χρήσης νερού και αξιοποίηση παρα-προϊόντων στις βιομηχανίες επεξεργασίας πατάτας/ Α. Βλυσίδης, Σ. Μάη, Ε.Μ. Μπαραμπούτη  (321 KB)


Κυματικά φαινόμενα στις ακτές από τη διέλευση ταχύπλοων πλοίων/ Γ. Γρηγορόπουλος, Δ. Χαλκιάς (352 KB)


Επιδράσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση του Βορείου Αιγαίου λόγω εισροής υδάτων από ποταμούς και από τα στενά των Δαρδανελίων/ Α. Χατζηκωνσταντίνου, Π. Αγγελίδης, Ν. Κωτσοβίνος  (536 KB)


Ρύπανση παράκτιων ζωνών από εκτροπές εκροών ποταμών υπό την επίδραση της δύναμης Coriolis/ Β. Γρηγοριάδου, Α. Κονιδάρης, Π. Αγγελίδης, Ν. Κωτσοβίνος  (608 KB)


Εναλλακτικές χρήσεις μίγματος λάσπης βιολογικού καθαρισμού με τσιμέντο και ζαροσίτη/ Μ. Κατσιώτη, Ε. Λιότση, Π. Μπούρα, Α. Κατσίρη   (534 ΚΒ)


 

Στερεά Απόβλητα ΙΙΙ

 

 

Υποκατάσταση φαρίνας τσιμέντου από ανακυκλωμένα υλικά κατεδάφισης κτιρίων/ Χ.Τ. Γκαλμπένης, Κ. Τσακαλάκης, Σ. Τσίμας   (291 ΚΒ)


Εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών/ Γ. Λώλος, Φ. Λώλος, Χ. Τσομπανίδης, Κ. Πασχάλη-Μάνου, Σ. Κολίντζα  (139 KB)


Αποτελέσματα λειτουργίας από μία πιλοτική μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις/ Μ. Ζυγούρας, Α. Καραγιαννίδης  (448 KB)


Βελτιστοποίηση περιφερειακής διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος/ E. Erkurt, Α. Καραγιαννίδης, Γ. Περκουλίδης, S.Tjandra   (347 KB)


Sorting of aluminum and its alloys within the european automobile recycling/ S. Mutz, Th. Chatziavgoustis, Th. Pretz   (441 KB)


Αδρανή απόβλητα, ανακύκλωση και διάθεση: Η εφαρμογή στη διαχειριστική μελέτη στερεών αποβλήτων στη Ν. Λέσβο/ Κ. Πασχάλη-Μάνου, Χ. Τσομπανίδης, Γ. Λουκά, Γ. Ταβουλάρης, Θ. Χατζηαυγουστής   (313 KB)


Διαχείριση Α.Η.Η.Ε. στην Ελλάδα και ο ρόλος του μαθητικού πληθυσμού/ Ε. Κολτσάκης, Χ. Πολάτογλου  (425 KB)


Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Αχαΐα: Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη/ Π. Σακοβέλη, Κ. Παπασωτηροπούλου  (577 KB)


An international course for solid waste processing - an exchange between Germany and Greece/ G. Gerke, Th. Pretz, T. Chatziavgoustis, S. Savidis  (1.701 KB)


Περιβαλλοντικά προβλήματα και ανώτατη εκπαίδευση: Μερικές τεχνικές ενεργητικής μάθησης/ W. Leal Filho, E.I. Μανωλάς  (248 KB)


 

Υδατικοί Πόροι  IV

 

 

Νέα δεδομένα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων με έμφαση στην οδηγία 2000/60/ Α. Λουκάτος, Κ. Παπαπαύλου, Μ. Κατσιμπίρη  (307 KB)


Oxidation of recalcitrant compounds/ V. Mezzanotte, R. Canziani, E. Sardi, L. Spada  (175 KB)


Δυσκαμψία και αποτελεσματικότητα πλωτού κυματοθραύστη/ Ε. Λουκογεωργάκη, Δ.Κ. Αγγελίδης  (433 KB)


Μοντελοποίηση της εξέλιξης πετρελαιοκηλίδων σε θαλάσσιο περιβάλλον/ Μ. Ψαλτάκη, Μ. Χριστόλης, Ι. Παπαδημητράκης, Ν. Μαρκάτος   (635 KB)


Υπερφασματικοί δέκτες και νερό: Πρόγραμμα ΙΡΙΣ/ Β. Καραθανάση, Δ. Ρόκος, Δ. Αργιαλάς, Μ. Αναστασιάδης, Μ. Τσακίρη, Ι. Κουμαντάκης, Ν. Κατέβας, Α. Καραγεώργης  (453 KB)


Εξυγίανση εδαφών με τεχνολογία Air sparging/ Σ. Παπαδόπουλος, Χ. Βατσέρης  (659 KB)


 

Περιβάλλον – Μεθοδολογικά και Διαχειριστικά Εργαλεία Ι

 

 

Construction and the Environment Constraints, Strategy and Opportunities/ F. Moavenzadeh


Προϋποθέσεις προστασίας και ανάδειξης της φυσιογνωμίας των ελληνικών τόπων/ Ι. Στεφάνου  (275 KB)


Δυνατότητες χρηματοδότησης περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών μέσω του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης/ Χ. Δούκας, Κ. Πατλιτζιάνας, Α. Φλάμος, Ι. Ψαρράς  (619 KB)


Ανάπτυξη τηλεπισκοπικού συστήματος ραντάρ για τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων στις Ελληνικές Θάλασσες/ Κ. Τοπουζέλης, Β. Καραθανάση, Π. Παυλάκης, Δ. Ρόκος  (563 KB)


Μοντέλο εκτίμησης περιβαλλοντικής αειφορίας σε επίπεδο περιφέρειας/ Δ. Καλλιδρομίτου, Μ. Μποναζούντας, Ι. Σμυρλής  (423 KB)


Επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο στην Ελλάδα, μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας: Η περίπτωση των κτιρίων και των οικιστικών συνόλων/ Μ. Χονδρού - Καραβασίλη  (259 KB)


Περιβάλλον, Κατασκευή, ΣΠΔ και βιώσιμη κατασκευή - Πρώτη εφαρμογή του EMAS στην κατασκευή της Ελλάδας/ Ν.Κ. Σιούτα, Λ.Γ. Γιαννακούλης  (239 KB)


 

Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΙΙ

 

 

Ecology and the accumulation of capital/ J. Bellamy Foster


European Εnvironmental research: Challenges and opportunities from the 6th to the 7th Framework Programme/ Ε. Λιπιάτου


Χρήσεις γης και παράκτιος χώρος στην Ελλάδα/ Μ. Αγγελίδης, Α. Οικονόμου  (186 KB)


Διεπιστημονική προσέγγιση ολοκληρωμένης ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών: Η περίπτωση της Λευκάδας/ Μ. Μελιδόνη, Δ. Τίγκας, Ε. Βασιλάκη, Σ. Καλαφάτη, Π. Ανδριόπουλος, Ε. Σκληράκη  (434 KB)


Η σύμβαση του Άαρχους και η Ελλάδα/ Β.Κ. Δωροβίνης  (202 KB)


Η ασφάλεια του δικαίου, αναγκαίος όρος ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος/ Κ. Διάκος  (166 KB)


Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προληπτικοί μηχανισμοί του δικαίου/ Ε.Α. Μαριά  (332 KB)


Ο Περιβαλλοντικός σχεδιασμός ως στρατηγική ανάπτυξης ξενοδοχείων/ Β. Κουβάκη  (579 KB)


Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και κρίσιμες χωρητικότητες σε τουριστικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας/ Ρ. Καλοκάρδου, Κ. Κραντονέλλης  (339 KB)


Η αειφόρος ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της στον σχεδιασμό επενδύσεων και την επιχειρηματικότητα/ Κ.Γ. Αραβώσης  (158 KB)


 

Περιβάλλον – Μεθοδολογικά και Διαχειριστικά Εργαλεία ΙΙ

 

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου  EMAS στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Ε. Σαρτζετάκης, Χ. Τζαναβάρας, Β. Καρατζόγλου  (341 KB)


Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων με τη μέθοδο GBC/ Χ.Σ. Γιαρμά, Τ.Κ. Κοϊμτσίδου, Δ.Κ. Μπίκας  (398KB)


Ποσοτικοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών τοπίου με αντικειμενοστραφή ανάλυση επίγειων ψηφιακών φωτογραφιών/ Κ. Κωτσόπουλος, Δ. Αργιαλάς, Κ. Κασσιός  (606 KB)


E-Seveso: A web-based tool for control of major-accident hazards/ I. Efthimiadou, M. Alborg, A. Vontas  (420 KB)


ΟΔΟΣ-EMοS: Μεθοδολογικό εργαλείο ΜΠΕ οδικών έργων/ Γ.Κ. Μικρούδης  (573 KB)


Evaluating sustainability in construction/ P.D. Panagiotakopoulos, P.W. Jowitt  (884 KB)


Διαχρονική παρακολούθηση δασών με δορυφορική τεχνολογία/ Δ. Αυφαντοπούλου  (783 KB)


Communicating science in public decision making/ K. Banaszak  (60 KB)


Μελέτη στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης στον άξονα Ιόνιας Οδού, ένα εργαλείο διαχείρισης/ Δ. Αργυρόπουλος, Π. Αυγερόπουλος, Κ. Χατζημπίρος  (291 KB)


 

Υδατικοί Πόροι V

 

 

Examples of new instrumentation for studying turbulent mixing/ P.J.W. Roberts


Η οικονομική αξιολόγηση του νερού στη γεωργία: Εφαρμογή στη λεκάνη απορροής του Λουδία/ Δ. Λατινόπουλος, Γ. Μυλόπουλος  (667 KB)


Καινοτομικές μέθοδοι εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων υδάτων. Η τεχνολογία της φυτοεξυγίανσης/ Α.Λ. Ζαμπετάκης, B.Θ. Μάνιος, Γ. Καρατζάς  (513 KB)


Αξιολόγηση κόστους μονάδων επεξεργασίας λυμάτων/ Μ. Γκράτζιου, Σ. Οικονόμου  (437 KB)


In-situ reductive dechlorination of solvents/ K. Banaszak, A. Gremos, S. Hunnicutt  (128 KB)


Σύστημα αξιολόγησης εναλλακτικών πολιτικών τιμολόγησης νερού σε αστικές περιοχές/ Ι. Ν. Αθανασιάδης, Α. Κ. Μεντές, Π.Α. Μήτκας, Γ.Α. Μυλόπουλος  (91 KB)


Ο ρόλος του κοινωνικού παράγοντα στη εξοικονόμηση νερού από οικιακή χρήση. Η περίπτωση της πόλης των Χανίων, Κρήτης/ Ν. Μυλόπουλος, Ε. Κολοκυθά, Α. Μεντές, Κ. Βογιατζάκη  (298 KB)


Τεχνοοικονομική ανάλυση συστήματος τηλεμετρίας της ΕΥΑΘ Α.Ε./ Α. Αδαμόπουλος, Ε. Χατζηπαντελής, Γ. Αγγέλου, Α. Σταθοπούλου  (350 KB)


 

Υδατικοί Πόροι VI

 

 

Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν?/ Α. Σουπίλας, Φ. Παπαστεργίου, Χ. Παντελίδου  (372 KB)


Επαναχρησιμοποίηση ως ωφέλιμη διαχείριση επεξεργασμένων αποβλήτων σε άνυδρα περιβάλλοντα/ Ν. Μελιττάς, Σ. Πηγαδιότης, Θ. Παπαγιάννης  (1109 KB)


Χρήση μικροοργανισμών και δράση ενζύμων στην επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων/ Ε. Τζάνου, Ε. Οικονόμου, Α. Γείτονας  (337 KB)


Biotreatment of synthetic textile wastewater using anoxic-aerobic sequential bioreactor/ M. Singh Khehra, H. Singh Saini, B. Singh Chadha, S. Singh Chimni   (199 KB)


Ανάλυση οργανικών ρύπων σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιομηχανικών περιοχών/ Ε. Ψυλλάκη, Δ. Μαντζαβίνος, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Τζίμας, Δ. Μαμάης, Μ. Αγγελόπουλος, Ν. Καλογεράκης  (376 KB)


Έρευνα διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης Κορώνειας/ Χ. Τζιμόπουλος, Δ. Πλιάτσικα  (963 KB)


Μελέτη δεξαμενών αερισμού περιοδικής λειτουργίας με διαχυτήρες οξυγόνου και μικρών φυσαλίδων σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων/ Ε. Γιδαράκος, U. Laser, Ν. Καλογεράκης, Γ. Χατζηκωνσταντίνου   (336 KB)


PVA gel beads as a biomass carrier for anaerobic oxidation of ammonium in a packed-bed reactor/ J.D. Rouse, H. Fujii, H. Sugino, H. Tran, K. Furukawa  (707 KB)


Μεθοδολογίες αναγνώρισης, με αξιολόγηση περιβαλλοντικού σχεδιασμού επιπτώσεων και ενός νέου προτύπου προστασίας: Για την προστασία ή διατήρηση/ Ε. Κουτσερής  (479 KB)


 

Περιβάλλον – Μεθοδολογικά Διαχειριστικά Εργαλεία ΙΙΙ

 

 

Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση: ένας νέος θεσμός/ Α. Ψάιλα, Θ. Σταθά  (444 KB)


Η σύγχρονη σημασία και ο ρόλος των περιβαλλοντικών δεικτών (environmental indicators) στη διαχείριση του περιβάλλοντος / Α. Λέκα, Σ. Γκούμας, Κ. Κασσιός  (526 KB)


Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην EFG Eurobank Εργασίας/ Δ. Σταρόγιαννης, Ι. Καζάκου, Ι. Παππάς, Π. Αντωνακόπουλος, Β. Καραμπούλα, Φ. Κουρμούσης, Μ.Κ. Καρασούλας  (309 KB)


Ανάλυση εικόνων, αναγνώριση προτύπων και όραση υπολογιστών στην τηλεπισκόπηση: Μέθοδοι και εφαρμογές/ Δ. Αργιαλάς, Κ. Καράντζαλος, Ο. Μαυραντζά, Β. Νούτσου, Α. Τζώτσος, Γ. Κουτρούμπας  (739 KB)


ECOSMEs - Υιοθέτηση της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις/ Χ. Κορωναίος, Α. Ντόμπρος, Γ. Θεοδοσίου, Γ. Ρούμπας, Ν. Μουσιόπουλος  (593 KB)


Ανάλυση κύκλου ζωής διεργασιών παραγωγής υδρογόνου/ Χ. Κορωναίος, Α. Ντόμπρος, Γ. Ρούμπας, Ν. Μουσιόπουλος  (317 KB)


Περιβαλλοντικοί δείκτες - Η περίπτωση της Ρουμανίας/ Δ. Μαυράκη, Α. Σιταρά, Α. Λουκάτος  (274 KB)


Αποτίμηση αειφορίας κατασκευών-υποδομών με μη καταστρεπτικό έλεγχο/ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, Α. Μπακόλας  (831 KB)


Μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες ουσίες. Εφαρμογή στον Λιμένα Θεσσαλονίκης/ Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος  (402 KB)


Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της υπηρεσίας περιβάλλοντος του διεθνή αερολιμένα Αθηνών/ Κ. Ραφτοπούλου, Χ.Ν. Κάβουρας, Π. Καραμάνος  (327 KB)


 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

 

Ατμόσφαιρα

 

 

Το ανόργανο κλάσμα των αιωρούμενων σωματιδίων στην Αθήνα/ Γ. Ανδρέου, Ε. Καραγεώργος, Ε. Χαρπαντίδου, Χ. Πολύζου, Σ. Ραψομανίκης, Χ. Τσαλίδης, Γ. Λούπα, P. Wahlin  (418 KB)


Ένα στατιστικό μοντέλο για την παρακολούθηση και πρόβλεψη του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου/ Εμμ. Μανατάκης, Ι. Μανατάκη  (177 KB)


Το πρόβλημα της ανάλυσης του κόστους μέτρων αντιρρύπανσης και της αποτελεσματικότητάς τους τη μείωση εκπομπών πολλαπλών ρύπων/ Ν. Μουσιόπουλος, Χρ. Βλαχοκώστας  (2.267 KB)


Εκτίμηση εκπεμπόμενου θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον σιδηροδρομικό σταθμό Προμαχώνα/ Μ. Πρωιμάκης

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_proimakis.pdf  (185 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_proimakis1.pdf  (80 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_proimakis2.pdf  (81 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_proimakis3.pdf  (134 KB)


Επίδραση στις εκπομπές CO2 από την εισαγωγή Diesel IX αυτοκινήτων στην Ελλάδα/ Ε. Ζέρβας, Θ. Ιωαννίδης  (217 KB)


Μαθηματικό πρότυπο για την εκτίμηση της διασποράς των αερίων ρύπων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης/ Γ.Α. Ευσταθίου, Ν.Μ. Ζουμάκης, Α.Γ. Κελέσης, Σ.Ν. Στολάκη, Μ.Ι. Πετρακάκης, Μ.Α. Τσούγκας, Ε.Μ. Φούρνου, Σ.Γ. Χριστοδουλάκης  (552 KB)


Systems for storing & managing air quality data/ K. Baugues  (20 KB)


Επίδραση του βάρους και της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου στις εκπομπές CO2 των ΙΧ αυτοκινήτων/ Ε. Ζέρβας, Σ. Ραψομανίκης  (195 KB)


Data management and calculation speed requirements in large scale noise and pollution mapping/ E. Wetzel, M. Squilbin  (336 KB)


Continuous monitoring with laser-based gas analysers/ C. Heinlein, I. Linnerud, O. Bjoroy, V. Avetisov  (39 KB)


 

Υδατικοί πόροι

 

 

Αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων του τελικού αποδέκτη της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Ν. Τρικάλων/ Θ. Κουτσομήτρου, Κ. Λαζαρίδη, Κ. Αμπελιώτης, Μ. Κώτσου, Μ. Κυριακού  (380 KB)


Ο καθαρισμός λυμάτων μικρών πληθυσμιακών ενοτήτων στην περιφέρεια/ Π. Σ. Κόλλιας, Β. Κόλλιας, Σ. Κόλλιας  (322 KB)


Και μετά την Ψυτάλλεια τι; Το συνεχιζόμενο έλλειμμα σε υποδομές αποχέτευσης στην Αττική/ Ε.Γ. Φούγιας  (174 KB)


Βελτιστοποίηση απομάκρυνσης αρσενικού από το νερό κατά τη συγκαταβύθιση με κροκιδωτικά σιδήρου και αργιλίου/ Μ. Μήτρακας, Γ. Μπουγιουκλής  (369 KB)


Photochemical and sonochemical degradation of halogenated pyridines in water/ D.R. Stapleton, R.J. Emery, C. Smith, C. Pochet, A. Fernandez-Dominguez, D. Mantzavinos, M. Papadaki  (215 KB)


Σχεδιασμός μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗΕ) με περιβαλλοντική πειθαρχία/ Α.Σ. Ξανθουλέας, Κ. Κασσιός  (1.873 KB)


Υδρολογική - υδραυλική μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής κατά τη διέλευσή της από την περιοχή του ποταμού Σπερχειού/ ΕΡΓΟΣΕ, Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Έργων, Τμήμα Υδραυλικών


Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Δέλτα του Π. Σπερχειού - Μέτρα προστασίας, ανάδειξης, και διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων/ Γ. Ευθυμίου, Α. Μερτζάνης, Μ. Σαπουντζής, Γ. Ζακυνθινός  (346 KB)


Scientific, cost-effective investigation of karsts/ K.J. Banaszak  (8 KB)


Σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ύδρευσης Αττικής/ Η. Δάνδολος, Α. Αγγελόπουλος, Κ. Ρίπης  (5.624 KB)


Συγκριτική εφαρμογή κροκιδωτικών του αργιλίου κατά την κατεργασία νερού, ή καθαρισμένου αστικού υγρού αποβλήτου/ Α. Ζουμπούλης, Δ. Ζουμπούλης, Γ. Τράσκας, Γ. Βλαχόπουλος  (399 KB)


Παραγωγή πόσιμου νερού στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης/ Σ. Πολυματίδου, Γ. Σερετούδη, Α. Χαραλαμπίδου  (315 KB)


Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φλώρινας: Αποτελέσματα των τριών πρώτων ετών λειτουργίας/ Β. Ιακωβάκης, Ν. Κυριάκης  (634 KB)


Chemical oxidation using Fenton's reagent: lessons learned/ K. Banaszak, A. Gremos, S. Hunnicutt  (106 KB)


Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπογείων νερών λεκάνης Πτολεμαϊδας/ Χ. Σαχανίδης, Φ. Παυλουδάκης, Γ. Χαραλαμπίδης, Φ. Σαχανίδης  (366 KB)


Ζήτηση νερού και εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης/ Μ. Γκράτζιου, Μ. Ανδρεαδάκη  (437 KB)


Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Ανθεμούντα/ Η. Φίκος, Γ. Ζιάνκας, Ε. Παυλίδου, Σ. Φάμελλος  (934 KB)


Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων/ Γ.Κ. Μανούρης  (194 KB)


Μέθοδοι βελτιστοποίησης ως μέσο αξιολόγησης και σωστής διαχείρισης Υδατικών Πόρων/ Μ.Π. Παπαδοπούλου  (180 KB)


Μια νέα μεθοδολογία πολυκριτήριας ανάλυσης σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων/ Β.Χ. Βασίλογλου, Φ. Λόκκας, Γ. Γραβάνης  (258 KB)


Sustainable water management - From objectives to implementation/ W.F. Geiger  (301 KB)


 

Στερεά Απόβλητα

 

 

Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων: Αεριοποίηση Ελληνικού ελαιοπυρήνα/ Γ. Ταραλάς, Μ.Γ. Κοντομηνάς, J. Corella  (548 KB)


Olive-oil industry: Mathematical modelling of tar cracking in pyrolysis of by-products for bioenergy/ G. Taralas, M.G. Kontominas, G. Chen  (344 ΚΒ)


Red mud as anticorrosive pigment for metal protective organic coatings/ P. Vassiliou, Th. Argyropoulos (360 KB)


Οικολογική και αισθητική ανάπλαση της ανεξέλεγκτης χωματερής της Ευκαρπίας/ Α. Νάστης, Κ. Τσιουβάρας, Κ. Τζαφειροπούλου, Α. Καραγιαννίδης, Π. Ρακήμπεη, Μ. Θεοδοσέλη, Ν. Μουσιόπουλος, Π. Σαμαράς  (363 KB)


Waste management at Athens International Airport/ S. Kablitz, C.N. Kavouras  (86 KB)


Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επικινδυνότητα νοσοκομειακών αποβλήτων/ Ε. Αναγνωστοπούλου, Μ. Τσάκωνα, Ε. Γιδαράκος  (245 KB)


Μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των αιτιών λειτουργικών προβλημάτων σε εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ Ι.Μ. Δόκας, Δ.Χ. Παναγιωτακόπουλος  (336 KB)


Ανάπτυξη λογισμικού ολοκληρωμένης κοστολόγησης διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ Α. Καρκαζή, Α. Μαυρόπουλος, Α. Τάγαρης  (650 KB)


 

Ενέργεια και Περιβάλλον

 

 

Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων για αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας/ Ν. Κομιώτη, Κ. Μπάτος, Ν. Ζευγώλη, Σ. Φραγκούλης  (541 KB)


Mixing of power plants for optimum utilization of energy resources/ G. Vijayan Iyer (834 KB)


Αξιοποίηση βιοαερίου με συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στο Κ.Ε.Λ. Ψυτάλλειας/ Α. Μαραγκός, Γ. Στεφανάκου  (1.069 KB) 


Αποτελέσματα εφαρμογής εξοικονόμησης ενέργειας σε ζαχαρουργείο/ Στ.Π. Οικονόμου  (265 KB)


Οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισηςενεργειακής κατανάλωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο/ Α. Νταγκούμας, Ν. Λέττας, Δ. Τσιαμήτρος, Γ. Παπαγιάννης, Π. Ντοκόπουλος  (373 KB)


Το φυσικό αέριο ως καύσιμο σε τετράχρονο βενζινοκινητήρα/ Χ. Αραπατσάκος, Α. Καρκάνης, Π. Σπάρης  (152 KB)


Διαφανή υπερμονωτικά αεροπηκτώματα διοξειδίου του Πυριτίου/ Δ. Δελημάρης, Α. Κατερινοπούλου, Σ. Μακρυγιάννη, Α. Μαμασιούλας, Μ. Μιχαλοπούλου, Θ. Ιωαννίδης  (478 KB)


Παραγωγή υδρογόνου με αναμόρφωση μεθανόλης/ Ι. Παπαβασιλείου, Γ. Αυγουρόπουλος, Θ. Ιωαννίδης  (634 KB)


Πρόταση για τρισδιάστατο μοντέλο θερμικής άνεσης/ Π. Κοσμόπουλος, Δ. Γαλανός  (144 KB)


Ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένων κτιρίων στην Ξάνθη/ Π. Κοσμόπουλος, Δ. Γαλανός  (185 KB)


Βιοκαύσιμα για θέρμανση οικιών. Οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση/ Β. Κουλουμπής, Θ. Τσούτσος, Β. Γκέκας  (260 KB)


Διερεύνηση κοινωνικών στάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας/ Π. Κοσμόπουλος, Θ. Ιωάννου  (217 KB)


Αξιολόγηση επένδυσης φωτοβαλταϊκών συστημάτων στο Νομό Ξάνθης/ Π. Κοσμόπουλος, Δ. Χαντές  (250 KB)


Στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια γραφείων στην Ελλάδα  - Αποτελέσματα καιπροοπτικές/ Χ.Ι. Κοϊνάκης  (291 KB)


 

Περιβάλλον : Μεθοδολογικά Διαχειριστικά Εργαλεία

 

 

Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου της Στερεάς Ελλάδας/ Α. Μερτζάνης, Α. Παπαδόπουλος, F. Marabini, Ι. Φουντούλης  (575 KB)


Περιβαλλοντικές πρακτικές σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών/ Κ. Αθανασόπουλος, Ε. Ζάφειρα, Α. Μαρτζούκος  (2.193 KB)


Η φήμη των επιχειρήσεων και η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης/ Ζ. Νόβακ, Μ. Καρασούλας  (216 KB)


Managing the Schinias National Park with LIFE-environment/ A.A. Dimizas  (156 KB)


An expanded calculation method of cost effective analysis to value occupational health and safety measures/ G. Gerke, Th. Pretz, T. Chatziavgoustis, S. Savvidis  (396 KB)


Σύστημα πράσινων πιστοποιητικών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/ Γ. Καραβιδές,  Α.Μ. Παπαδόπουλος  (371 KB)                                                      


Reclaiming polluted sites quickly, cheaply, and correctly via risk assessment/ A. Gremos, C. Haviland, K. Hendrix   (261 KB)


Το περιβάλλον σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης/ Ε. Φασούλα, Ι. Πανούσης  (331 KB)


Χρήση γραμμικού προγραμματισμού στην επιλογή προγραμμάτων για την εφαρμογή ΣΠΔ/ Χ. Δεμερτζής, Π. Ζερβογιάννης, Δ. Διακουλάκη  (198 KB)


Μέθοδος της περιβαλλοντικής επισκόπησης του διυλιστηρίου Ασπρόπυργου την ανάπτυξη ΣΠΔ κατά ΕMAS/ Ι. Γαγλίας, Δ. Λαμπρινούδης, Μ. Καραβασίλη, Π. Αντωνακόπουλος, Ε. Ζαχαράκη, Θ. Κόλλιας,

Σ. Λάττας, Θ. Θωμά, Μ.Κ. Καρασούλας, Π. Ζουρνατζίδου  (347 KB)


Η χρήση της Cοnjoint Analysis στην περιβαλλοντική διαχείριση. Η περίπτωση της περιοχής των Αγίων Αποστόλων στο Νομό Χανίων/ Α.Λ. Ζαμπετάκης, Α.Κ. Ζαμπετάκης, B.Θ. Μάνιος  (206 KB)


Κατανεμημένο σύστημα διαχείρισης και διάχυσης περιβαλλοντικής πληροφορίας/ Ι. Ν. Αθανασιάδης, Π.Α. Μήτκας  (1.435 KB)


 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

 

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Υδραυλική Μηχανική"/ Κ. Μπέλλος, Β. Χρυσάνθου  (419 KB)


Η συμβολή των μοντέλων προσομοίωσης ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων στην εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων/ Α. Μερέση, M. Fedeski  (4.467 KB)


Πιλοτική εφαρμογή περιβαλλοντικού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης/ Α. Γεροντέλη, Κ. Γιόφτσαλη  (179 KB)


Καινοτόμες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο/ Ι. Τσεβρένη, Α. Γεροντέλη  (307 KB)


Τοπικά ενεργειακά κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση/ Π.Κ. Παπαγεωργίου, Μ.Α. Παπαδόπουλος, Χ.Κ. Ζαπουνίδης, Α.Μ. Παρτσαλίδου,Γ.Κ. Παύλου, Ι.Μ. Σανταμούρης  (317 KB)


Αφοσίωση εκπαιδευτικών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση/ Κ. Σκαναβή, Β. Πετρενίτη, Κ. Γιαννοπούλου  (308 KB)


Γεωγραφία και στατιστικές κατάρτισης για θέματα περιβάλλοντος/ Φ. Παπαδημητρίου, Ι. Σκανδάλης, Ε. Κοτζαμάνογλου  (214 KB)


Συγκομιδή βιομάζας από υποαξιοποιούμενα δάση για παραγωγή ενέργειας: Μια προσέγγιση ενεργητικής μάθησης/ Μ.Ν. Τσατήρης, Ε.Ι. Μανωλάς  (167 KB)


Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Α.Π.Ε/ Π. Μαραμπέας  (504 KB)


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ανάπτυξη στο Ν. Φωκίδας/ Ε. Ρήγα, Ε. Κοκκίνου, Φ. Παλούκη  (226 KB)


Επιθυμία για εκπαίδευση των περιβαλλοντικών εκπαιδευτών/ Κ. Σκαναβή, Β. Πετρενίτη, Μ. Σακελλάρη  (369 KB)


 

Πολιτικές Ανάπτυξης Περιβάλλοντος

 

 

Η χρήση των βιομηχανικών παραπροϊόντων στην κατασκευή οδικών έργων: Ένα βήμα προς την αειφόρο ανάπτυξη/ Φ. Κεχαγιά, Γ. Τσώχος  (431 KB)


Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης του ΜΚΑ στην περιοχή της Μεσογείου/ Α. Φλάμος, Κ.Δ. Πατλιτζιάνας, Χ. Δούκας, Α. Παπαδοπούλου, Ι. Ψαρράς  (1.133 KB)


Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη: Κριτική αποτίμηση επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία/ Δ. Λαγός, Ε. Σταματίου  (323 KB)


Η περιβαλλοντική πολιτική στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εμπορία Δικαιωμάτων εκπομπών/ Κ.Δ. Πατλιτζιάνας, Α. Παπαδοπούλου, Χ. Δούκας, Α. Φλάμος, Ι. Ψαρράς  (857 KB)


Γραμμή περιβαλλοντικής βοήθειας και οδηγοί ορθής πρακτικής για την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων στη βιομηχανία/ Ε. Ζευγαρά  (3 KB)


Οι απόψεις των κατοικιών του Δ.Δ. Μάκρης Ν. Έβρου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ενός χρυσωρυχείου στην περιοχή του Περάματος/ Μ.Β. Αποστολοπούλου, Κ. Αμπελιώτης  (245 KB)


Συμπαραγωγή θερμικής-ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης/ Λ. Καμπουρίδης  (343 KB)


Περιοχή λίμνης Ν. Πλαστήρα: Μια εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης και ήπιας οικονομικής ανάπτυξης/ Δ. Νταλής, Θ. Μπρουζιώτης, Α. Τσικρικά, Β. Βασίλογλου  (205 KB)


Γεωγραφικά θέματα αξιολόγησης "Πολιτικής γης" και κτηματαγοράς/ Φ. Παπαδημητρίου  (265 KB)


Προβλήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης στην επαρχία Λαγκαδά/ Α. Στοϊμενίδης  (281 KB)