Ποιότητα της ατμόσφαιρας στις αστικές περιοχές: Νέα δεδομένα και προοπτικές (18 Μαρ., 2005 : Αθήνα) .

 

(Μ 2050)

 

Χαιρετισμοί-προσφωνήσεις στην ημερίδα "Ποιότητα της ατμόσφαιρας σε αστικές περιοχές: νέα δεδομένα και προοπτικές"   (29 KB)


Σταθερές εστίες καύσης / Πάρις Ζήκος    (691 KB)


Το πρόβλημα του όζοντος στην Ελλάδα / Ι. Ζιώμας    (893 KB)


Ποιότητα της ατμόσφαιρας σε αστικές περιοχές- Νέα δεδομένα και προοπτικές : Εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής / Χριστίνα Θεοχάρη   (59 KB)


Η απορρυπαντική συμβολή του αστικού πράσινου στην ατμόσφαιρα της πόλης / Κ. Κασσιός    (143 KB)


Αυτοκίνητο και ατμοσφαιρική ρύπανση / Α. Γ. Κωνσταντόπουλος, Ε. Παπαϊωάννου   (223 KB)


Η ελληνική περιβαλλοντική πολιτική και η ποιότητα της ατμόσφαιρας / Μιχάλης Μοδινός   (25 KB)


Η μητροπολιτική διαχείριση στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών-Η περίπτωση των Αθηνών / Πάνος Παπαδάκος   (40 KB)


Διαχείριση του συστήματος μέσων μαζικών μεταφορών / Στρ. Παπαδημητρίου   (79 KB)


Πολιτικές του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη / Ι. Πατίρης    (78 KB)


Η ποιότητα της ατμόσφαιρας και η συσχέτιση της με θέματα υγείας σε μεγάλα αστικά κέντρα-Εξελίξεις και προοπτικές στη Ευρώπη έως το 2010 / Ανδρέας Ν. Σκουλούδης, Δημήτριος Κοτζιάς   (952 KB)


Φυσικό αέριο- Το οικολογικό καύσιμο / Κ. Σπανόπουλος   (45 KB)


Αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10/ΡΜ2,5) και ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή της Αθήνας : Διαχρονικές τάσεις-Κατηγορίες πηγών / Α. Χαλουλάκου   (688 KB)


Παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος-Διαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης / Γ. Χρονόπουλος   (647 KB)