Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  (15-16 Απρ., 2005: Αθήνα)

 

(M 2062)


 Η μέση τεχνική εκπαίδευση στο Ε.Μ.Π. : Από τα προσηρτημένα σχολεία στις σχολές υπομηχανικών, 1914-1950 / Γιάννης Αντωνίου, Ρούλα Καρέλλη   (349
KB)


Ιστορικά χαρακτηριστικά & προοπτικές των Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα / Σωτήρης Γκλαβάς   (7.49 MB)


Ζητήματα σχεδιασμού του Επαγγελματικού Λυκείου / Ολύμπιου Δαφέρμου   (383 KB)


ΤΕΕ, αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση : Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα / Λουκάς Ζαχείλας   (1.52 MB)


 έλλειψη εφαρμοσμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο ελληνικό "Ενιαίο" Λύκειο / Νίκος Ιωσήπου

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_iosipou.pdf    (366 KB) Εισήγηση

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_iosipou1.pdf  (1.727 ΚΒ)  Παρουσίαση


Κρίσιμα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπ' όψη στο σχεδιασμό του νέου τεχνικού - επαγγελματικού σχολείου : Η περίπτωση του τομέα των μηχανολόγων / Αθανάσιος Κονταξής

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_kontaxis.pdf    (520 KB) Εισήγηση

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_kontaxis1.pdf  (923 ΚΒ) Παρουσίαση


Εισήγηση στην διημερίδα "Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση" / Λίνου Κουντουρά

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_kountouras.pdf   (365 KB) Εισήγηση

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_kountouras1.pdf  (273 ΚΒ) Παρουσίαση


Απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς σε νέες δεξιότητες. Μεθοδολογία συνεχούς αναπροσαρμογής ειδικοτήτων και διδακτέας ύλης : Η εμπειρία από το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΝΔΑΑ) / Ιουλία Κωστάκη   (265 KB)


Μια προσέγγιση στο θέμα της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης στα πεδία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας / Χαράλαμπος Μαλαματένιος   (578 KB)


"Επαγγελματική" αυτοτελής & ισότιμη στη "Γενική" ή μόνον "Γενική, αλλά σύγχρονη; / Γιάννης Μαρκόπουλος

http://library.tee.gr/m2062/m2062_markopoulos_a.pdf  (818 KB) Εισήγηση

http://library.tee.gr/m2062/m2062_markopoulos_b.pdf  (752 KB) Εισήγηση

http://library.tee.gr/m2062/m2062_markopoulos_c.pdf   (762 KB) Εισήγηση

http://library.tee.gr/m2062/m2062_markopoulos_d.pdf   (485 KB) Εισήγηση

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_markopoulos1.pdf  (1.531 KB) Παρουσίαση


Τα θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας στην εκπαίδευση των τεχνικών / Ηλίας Μπανούτσος   (542 KB)


Ο μηχανικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : Μύθοι και πραγματικότητα / Χάρις Ορφανός   (332 KB)


Η νέα δομή της δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης : Κριτήρια σχεδιασμού, απαιτήσεις, προτάσεις / Σταύρου Πάγκαλου

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_pagalos.pdf   (296 KB) Εισήγηση

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_pagalos1.pdf  (2.071 ΚΒ) Παρουσίαση


Γνωστικό μοντέλο μάθησης : Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία τεχνικών γνώσεων / Σταμάτης Παλαιοκρασάς   (595 KB)


Δυνατότητες και όρια διάγνωσης τάσεων στη ζήτηση επαγγελμάτων - πτυχές και προσεγγίσεις του ζητήματος με βάση τις εμπειρίες της Ε.Ε. / Σ. Σταύρου   (156 KB)


Η ανάγκη σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με τις θέσεις εργασίας / Μ. Β. Στεφανίδης   (118 KB)


Τοποθέτηση στο στρογγυλό τραπέζι της διημερίδας "Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση" / Ηλίας Τζαμουράνης


Έρευνα ειδικοτήτων αιχμής 2005-2007 / Α. Τορτοπίδης   (2.50 MB)


Η παιδεία στην τεχνολογία ως σύγχρονος παράγοντας για την αναμόρφωση της γενικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα / Κώστας Ν. Τσιαντής

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_tsiantis.pdf   (184 KB) Εισήγηση

http://library.tee.gr/digital/m2062/m2062_tsiantis1.pdf  (143 ΚΒ) Παρουσίαση


Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην πολεμική αεροπορία / Ξενοφών Τσούρος   (1.49 MB)


Η καλλιέργεια μιας κριτικής κατανόησης της σχέσης τεχνολογίας - κοινωνίας : Μια κρίσιμη συνιστώσα της γενικής εκπαίδευσης σύγχρονων πολιτών / Αριστοτέλης Τύμπας   (136 KB)


Ο ρόλος των αποφοίτων ΤΕΕ στην ελληνική βιομηχανία : Σημερινή κατάσταση και προοπτικές / Γρηγόριος Φρέσκος, Νικόλαος Κατηφόρης   (150 KB)


Τα δεδομένα μιας νέας εποχής και τα ζητούμενα μιας άλλης εκπαίδευσης / Δημήτρης Χασάπης   (160 KB)


Η τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα και συγκριτικά στοιχεία με τα ισχύοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ιγνάτιος Χατζηευστρατίου   (2.30 MB)