Νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη γεωργική παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη (3o :13-15 Μαΐου, 2005 : Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα)

(M 2067)

 

Development of intensive horticultural systems = Η στρατηγική που ακολουθήθηκε στην περιοχή της Murcia για την επίτευξη προόδου στις γεωργικές τεχνολογίες: The experience of the region of Murcia (Spain) / Esteban Pelayo  (467 KB)


Νέοι ρόλοι για τους μηχανικούς στην αγροτική ανάπτυξη και στην εισαγωγή καινοτομίας / Γιώργος Αμανατίδης  (2.686 KB)


Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης - ευκαιρία ανάπτυξης καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας / Βαγγέλης Αργουδέλης  (294 KB)


Διαφυλλική πρόσληψη στοιχείων / Λ. Αρματάς  (177 KB)


Έργα υποδομής για την αποταμίευση νερού στην αγροτική ανάπτυξη / Δημήτριος Βαλασσόπουλος  (845 KB)


Αντίστροφος σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύων σωληνώσεων / Στέλιος Βαρούτης, Δημήτριος Βαλουγεώργης  (281 KB)


Αξιοποίηση υγρών και στέρεων αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων με τη μέθοδο της συγκομποστοποίησης / Απόστολος Βλυσίδης, Μιχάλης Λοϊζίδης, Χαράλαμπος Λουκάκης, Σοφία Μάη, Ελλη Μαρία Μπαραμπούτη  (336 KB)


Καινοτομίες στην παραγωγή βιοαιθανόλης ως βιοκαυσίμου / Δ. Κέκος, Β. Μακρής, Π. Χριστακόπουλος  (4.387 KB)


Παραγωγή βιοαερίου από γεωργικές καλλιέργειες με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας της αναερόβιας ζύμωσης / Ξενοφών Κακάτσιος  (348 KB)


Συστήματα ποιότητας και πιστοποίηση πρωτογενούς παραγωγής (σύμφωνα με τις αρχές ορθής γεωργικής πρακτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών) / Ιωάννης Καλτσής, Δημήτρης Τσίνας  (293 KB)


Ο ρόλος της τεχνολογίας τροφίμων στην αγροτική ανάπτυξη / Βάϊος Θ. Καραθάνος  (203 KB)


Στάθμη θορύβου γεωργικών ελκυστήρων / Δημήτριος Χ. Καραμουσαντάς, Βασίλειος Κ. Δαλαμάγκας  (241 KB)


Περιβαλλοντική διαχείριση στην γεωργία / Χριστόφης Κορωναίος  (1.937 KB)


Απολύμανση με ατμό / Βασίλης Κουμπάκης  (226 KB)


Εφαρμογές μοριακής βιολογίας στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων / Δημήτριος Κουρέτας  (346 KB)


Υλικοτεχνική υποδομή για περιβαλλοντικές μελέτες και έλεγχο ποιότητας στη βιομηχανία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων / Πέτρος Γ. Κουτσούκος, Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Δήμητρα Γ. Κανελλοπούλου, Ασημίνα Τόλιζα, Παναγιώτα Παπαφράγκα, Ελένη Τσαρούχη   (470 KB)


Τεχνολογική προοπτική διερεύνηση στην Ελλάδα (2001 - 2021) : Προοπτικές για την ελληνική γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου / Εμμανουήλ Γ. Κούκιος  (406 KB)


Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας σε αγροτικές επιχειρήσεις της περιφέρειας / Αναστασία Κωνσταντίνου  (687 KB)


Χωρικός σχεδιασμός και αγροτική ανάπτυξη / Παύλος Λουκάκης  (192 KB)


Εναρκτήρια ομιλία στο συνέδριο "Νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη γεωργική παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη" / Αντωνία Μοροπούλου   (148 KB)


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο συνέδριο "Νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη γεωργική παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη" / Αντωνία Μοροπούλου  (56 KB)


Αυτοματισμός, τηλεμετρία και πληροφορική : Σύγχρονα εργαλεία της ευφυούς και οικολογικής γεωργικής ανάπτυξης / Νίκος Μορόπουλος

http://library.tee.gr/digital/m2067/m2067_moropoulos_a.pdf    (754 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2067/m2067_moropoulos_b.pdf    (432 KB)


Τοπικά σύμφωνα ποιότητας (Τ.Σ.Π.) στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου - εφαρμογή στη λίμνη Πλαστήρα / Βασίλης Μπέλλης  (293 KB)


Γεωργία και διαχείριση περιβάλλοντος / Μάρκος Μποναζούντας, Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Γιώργος Καραντούνιας  (1.864 KB)


Ομιλία στο συνέδριο "Νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη γεωργική παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη" / Δημήτρης Παπαγιαννίδης  (374 KB)


Εκτίμηση κινδύνου ρύπανσης των υδάτων από τη χρήση φυτο-προστατευτικών προϊόντων / Μαρία Π. Παπαδοπούλου   (327 KB)


Διαχείριση αποβλήτων μετά την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων / Χριστάκης Παρασκευά, Πέτρος Κουτσούκος, Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης, Κώστας Γ. Αγγελόπουλος  (866 KB)


Βιομάζα : εναλλακτική πηγή ενέργειας για τη μείωση κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων / Ανδρέας Στοϊμενίδης, Θωμάς Κωτσόπουλος, Γεράσιμος Μαρτζόπουλος  (447 KB)


Διασφάλιση ασφάλειας τροφίμων : Απ' το χωράφι στο πιάτο / Πέτρος Σ. Ταούκης, Κωνσταντίνα Τζιά  (441 KB)

Κοινοτική Οδηγία 852-2004  (127 KB)


Βιοκαύσιμα : Περιβαλλοντική αξιολόγηση της παραγωγής και χρήσης τους / Θεοχάρης Τσούτσος  (1.798 KB)


Ίδρυση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (Σ.Η.Θ.) και υαλόφρακτου θερμοκηπίου στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθείας / Θ. Φερφύρης   (362 KB)