Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας (9-10 Ιουνίου, 2005: Αθήνα)

 

(Μ 2069)

 

 

Χαιρετισμοί στην διημερίδα «Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας/ Γ. Αλαβάνος, Μ. Παπαδόπουλος, Ρ. Ζήση

http://library.tee.gr/digital/m2069/m2069_alavanos.pdf   (154 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2069/m2069_papadopoulos.pdf   (446 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2069/m2069_zisi.pdf   (176 KB)


Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός σε μια απελευθερωμένη αγορά/ Ευάγγελος Λεκατσάς  (68 KB)


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής στη διημερίδα «Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας  (155 KB)


Ασφάλεια εφοδιασμού: Ρόλος και δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής/ Κ. Περράκης, Α. Βλάχος  (285 KB)


Λιγνίτης: Ο ανεκτίμητου αξίας εθνικός ορυκτός πόρος που καταδικάζεται να απαξιωθεί/ Π. Ιορδάνης,  (324 KB)


Η βέλτιστη χρήση Λιγνίτη και Φυσικού Αερίου προς όφελος της χώρας και του ελληνικού λαού/ Ν. Μπατιστάτος  (226 KB)


Παγκόσμια ενεργειακά αποθέματα και κατανάλωση Αργού Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Γαιανθράκων. Επιπτώσεις στον σχεδιασμό της ηλεκτροπαραγωγής/ Α. Φώσκολος, Κ. Παπανικολάου, Ζ. Αγιουτάντης  (2.547 KB)


Η συμβολή και οι προοπτικές του Λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας/ Ι. Τσαρούχας, Σπ. Βάσσος  (3.699 KB)


Μερικές σκέψεις για την σημερινή κατάσταση και τις υπάρχουσες προοπτικές σε ότι αφορά τους Λιγνίτες της χώρας/ Κ. Θ. Παπαβασιλείου  (426 KB)


Λιγνίτες στην Ελλάδα: Ιδιότητες, χρήσεις και προοπτικές/ Κ. Παπανικολάου, Θ. Κώτης  (757 KB)


Λιγνίτης: "Λυδία λίθος" για την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας/ Ν. Πιλαλίδης  (996 KB)


Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στο νέο ενεργειακό περιβάλλον/ Κ. Θεοφύλακτος  (724 KB)


H αξιοποίηση του λιγνίτη ως παράδειγμα απόκρισης της εξορυκτικής βιομηχανίας στις επιδιώξεις της βιώσιμης ανάπτυξης: ουτοπία ή πραγματικότητα/ Α. Κάρκα, Ι.Ε. Ιωακείμ  (267 KB)


Εκμετάλλευση λιγνιτικών κοιτασμάτων και βιώσιμη ανάπτυξη / Ι. E. Τσώλας  (341 KB)


Δέσμευση CΟ2 στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Λιγνίτη και Φυσικό Αέριο / Ε. Κακαράς, Α. Δουκέλης, Δ. Γιαννακόπουλος, Α. Κουμανάκος  (514 KB)


Παρόν και μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό κέντρο της Δ. Μακεδονίας/ Ν. Κοϊμτσίδης,  (394 KB)


Η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα με οικονομικά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια/  Κ. Β. Καβουρίδης , Κ. Χαλούλος, Μ. Λεοντίδης, Χ. Ρούμπος

http://library.tee.gr/digital/m2069/m2069_kavouridis_a.pdf  (451 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2069/m2069_kavouridis_b.pdf  (602 KB)


Προοπτικές εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα/ Ι. Κοπανάκης  (218 KB)


Η χρήση του Φυσικού Αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Εμπειρία, πλεονεκτήματα και προοπτικές/ Χ. Σαμαράς  (2.627 KB)


Εμπόδια στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας/ Δ. Μαυράκης, Ν. Κοντινάκης  (297 KB)


Η Εμπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού/ Α. Τζούρος  (295 KB)


Προβλήματα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/ Κ. Μιχαλάκης  (220 KB)


Νέες τεχνολογίες καύσεως - Zero Emission Power Plants,/ Β. Κουγιώνας  (1.042 KB)


Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα – η στρατηγική της συνετής υπευθυνότητας/ Μ. Χάμψας – Κοντογεωργάκης  (313 KB)


Τεχνικές μείωσης εκπομπών από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού με στερεό καύσιμο και αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή τους/ Ν. Ορφανουδάκης, Α. Βακάλης, Κ. Κράλλης, Α. Χατζηαποστόλου, Ν. Βλαχάκης  (247 KB)


Ηλεκτροπαραγωγή και εκπομπές CΟ2. Απαιτήσεις, δεσμεύσεις και ενέργειες/ Β. Τσάδαρη, Α. Χρήστου, Ν. Περδικάρης  (3.673 KB)


Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής από θερμικούς σταθμούς/ Ι. E. Τσώλας  (341 KB)


Συγκριτική αξιολόγηση τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής από πλευράς οικονομικής και περιβαλλοντικής απόδοσης/ Α. Ευθυμιάδης  (567 KB)


ΑΗΣ Μελίτης – Νέος θερμοηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ Α.Ε. με καύσιμο λιγνίτη, ισχύος 330 Mwe / 317 MWe + 70 MWth στην περιοχή Φλώρινας (Μακεδονία)/ Λ. Λαμπρόπουλος, Λ. Γεωργούλης  (4.972 KB)


Βελτιστοποίηση ενεργειακού μείγματος σε συνάρτηση με το καθεστώς ελεύθερης αγοράς και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ευαισθησίες "Global Warming"/ Θεόφ. Λύκος, Α. Αυλωνίτης  (936 KB)


Η ευρωπαϊκή εμπειρία, οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές για μια αποτελεσματική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα/ Ξ. Μιχαηλίδης  (723 KB)


Τα Εθνικά σχέδια κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και θέματα ηλεκτροπαραγωγής. Αποθήκευση CO2 σε υπόγειους γεωλογικούς Ταμιευτήρες/ Ε. Κακαράς, Δ. Γιαννακόπουλος, Χ. Χατζηλάου  (920 KB)


Αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα σε υπόγειους γεωλογικούς ταμιευτήρες/ Ν. Κούκουζας, Π. Στογιάννης, Π. Κλήμαντος, Ε. Κακαράς  (551 KB)


Διερεύνηση δυνατοτήτων αντιμετώπισης των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην ηλεκτροπαραγωγή/ Δ. Κ. Πατλιτζιάνας Χ. Δούκας, Α. Παπαδοπούλου, Ι. Ψαρράς  (550 KB)


Ανάλυση του ελληνικού ενεργειακού συστήματος εν όψει των στόχων του Κιότο/ Κ. Τίγκας, Γ. Γιαννακίδης, Μ. Δαμασιώτης, Φ. Σιάκκης, Σ. Βάσσος, Β. Κίλιας  (369 KB)


Μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Κασπία στην Ευρώπη/ Δ. Μαυράκης, Φ. Θωμαΐδης  (676 KB)


Λιγνίτες Δράμας και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη/ Γ. Λαλασίδης  (592 KB)