Συνέδριο Οδοποίιας (2ο: 18-20 Μαΐου, 2005: Βόλος)

 

(Μ 2070)

 

 

 

Τεχνικοοικονομική σκοπιμότητα – συστήματα χρηματοδότησης –παραχώρηση – εκμετάλλευση – έργων οδοποιίας

 

 

pdf Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως Προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των Ιδιωτικών Επενδύσεων  στις Οδικές Υποδομές. Η περίπτωση της Ελλάδας/ Καλτσούνης Αντώνης, Χρήστος Τσουμελέας,, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Χαράλαμπος Καρτσαγκούλης  (237 KB)


pdf Οικονομική αξιολόγηση συμβάσεων παραχώρησης συγκοινωνιακών έργων/ Πολύζος Σεραφείμ, Ιορδανίδης Γιώργος  (396 KB)


pdf Η μεθοδολογία «ανάλυση λειτουργικής αξίας» συμβολή στην ποιότητα δημοσίων έργων/ Σοϊλεμεζογλου, Γ., Τζοβαρίδης, Σ.  (292 KB)


pdf Οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών/ Τσώχος, Γ., Χρυσομάλλης Μ., Τσανακτσίδης, Δ.  (267 KB)


pdf Οι φορολογικές ρυθμίσεις των εταιρειών  ως μέσο έμμεσης επιχορήγησης–χρηματοδότησης  του ελληνικού δημοσίου στα οδικά έργα με σύμβαση παραχώρησης/ Χρηστάκος Ευάγγελος, Καλφακάκου, Γλυκερία  (325 KB)


pdf Οι εμπειρίες από την κατασκευή έργων με συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  στον ελληνικό χώρο. Προτάσεις για την εξέλιξη και βελτίωση τους/ Χρηστάκος Κ. Ευάγγελος, Καλφακάκου Γλυκερία  (317 KB)


 

 

Εθνικό Δίκτυο – Αυτοκινητόδρομοι

 

 

pdf Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για θέματα αυτοκινητοδρόμων/ Βίττης, Νικόλαος, Τσαντσάγογλου, Αθανάσιος  (246 KB)


pdf Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων στην Ελλάδα: Ανάλυση επικινδυνότητας επενδύσεων και παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα/  Ευγενικός Πέτρος, Τσαμπούλας,  Δημήτριος  (332 KB)


pdf Το ζήτημα των υπέρβαρων εμπορικών οχημάτων στο ελληνικό εθνικό οδικό δίκτυο/ Πρόιος Απ., Μίντσης, Γ.,  Ταξιλτάρης, Χ.  (486 KB)


 

 

Γεωμετρικός Σχεδιασμός

 

 

pdf Γεωμετρικός σχεδιασμός σηράγγων/ Αντωνίου Γιώργος, Δριμαλίτου, Δέσποινα, Μαυρομάτης, Στέργιος, Σακκάς,  Ιωάννης  (548 KB)


pdf Χάραξη της οδού στο Χώρο - Κατάσταση της Έρευνας διεθνώς/ Δραγομάνοβιτς Αναστάσιος, Κανελλαϊδης, Γεώργιος   περίληψη  (140 KB), κείμενο  (480 ΚΒ)


pdf Μεθοδολογία αξιολόγησης της λειτουργικότητας των ρομπών των ανισόπεδων κόμβων./ Eλευθεριάδου Λ., E. Πράσσας, A. Koνδύλη  (371 KB)


pdf Αξιολόγηση καμπυλών συναρμογής για χρήση στην Οδοποιία και στη Σιδηροδρομική/ Ηλιού Ε. Νικόλαος, Καλιαμπέτσος Γεώργιος   (328 KB)


pdf Διερεύνηση και αναλυτική παρουσίαση υπολογισμών κλωθοειδούς, ιδιαίτερα σε μη τυπικές εφαρμογές/ Ηλίου Ε. Νικόλαος Καλιαμπέτσος Γεώργιος  (251 KB)


pdf Διατομή τύπου 2+1: Πλεονεκτήματα & κριτήρια εφαρμογής/ Κάτσιος Δ., Σοϊλεμέζογλου, Γ., Ψαριανός, Β.   (541 KB)


pdf Διερεύνηση των επιπτώσεων της μεταβολής της ταχύτητας μελέτης στον όγκο των χωματισμών/ Κεχαγιά Φωτεινή, Ηλιού Ε. Νικόλαος, Περάκη Ελένη  (648 KB)


pdf Εφαρμογή των οδηγιών μελετών οδικών έργων – χαράξεις (ΟΜΟΕ – Χ)/ Μαλέρδος Γεώργιος, Δραγομάνοβιτς, Αναστάσιος, Κανελλαϊδης, Γεώργιος  (303 KB)


pdf Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης σε ενοποιημένους ακάλυπτους ως μέσο άμβλυνσης κυκλοφοριακών προβλημάτων/ Μαράτου Δ. , Ψαριανός Βασίλης  (543 KB)


pdf Δυναμική προσέγγιση στoν προσδιορισμό κρίσιμων γεωμετρικών παραμέτρων σε επιβατηγά οχήματα/ Μαυρομάτης Στέργιος Δρ, Ψαριανός, Βασίλης,  Παλάσκας, Σπύρος  (314 KB)


pdf Συμπεράσματα από την Επισκόπηση των Μελετών Οδοποιίας  της Εγνατίας Οδού/ Σαρρίδου E., Τσαβαλά, Κ.,  Κοκκάλης, Α.,  Λακάκης, Κ.  (422 KB)


pdf Ευαισθητοποιημένος ως προς τον παρόδιο χώρο γεωμετρικός σχεδιασμός οδών/ Σταματιάδης Νικηφόρος, Ψαριανός Βασίλης  (295 KB)


 

 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

 

 

pdf Διαχείριση της ρύπανσης των υδάτινων σωμάτων από τις απορροές των ομβρίωντων υπεραστικών οδών με δομικά μέτρα βέλτιστης διαχείρισης/ Γιαννόπουλος Στ., Πέτσαλης, Ν. Κ., Μπάσμπας, Σ. Ι. Ρ.  (417 KB)


pdf Περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση στα μεγάλα έργα υποδομής. Παραδείγματα από την εφαρμογή σε μεγάλα γραμμικά έργα από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ (‘Σιδηροδρομικός ΠΑΘΕ’) και την Ε.Ο.Α.Ε. (“Εγνατία Οδός”)/ Ζαφειριάδης Κ., Τζώρτζη, Ν.  (287 KB)


pdf Διερεύνηση επιβλαβών χημικών παραγόντων και διακύμανσης θορύβου στις καμπίνες των διοδίων  της Αττικής οδού/ Ηλιού Ε. Νικόλαος, Βογιατζής Κων/νος  (428 KB)


pdf Χρησιμοποίηση μειωτών ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές. Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον/ Ηλιού Ε. Νικόλαος,  Βογιατζής Γεώργιος  (403 KB)


pdf Η Γεωμετρία της Οδού ως Περιβαλλοντική Συνιστώσα/ Κεχαγιά Φ., Κιμούνδρης, Α., Γ. Τσώχος,   (303 KB)


pdf Περιβαλλοντική αξιολόγηση επιπτώσεων αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. – Τμήμα Ευρείας Παράκαμψης Πατρών/ Κοτσώνης Α., Τσουχλαράκη Α., Αρχοντάκη Α.  (582 KB)


 
 
Οδική ασφάλεια – Σήμανση

 

 

pdf Δυνατότητες και αδυναμίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα/ Γιαννής Γεώργιος, Γκόλιας Ιωάννης,   Παπαδημητρίου, Ελεονόρα  (430 KB)


pdf Νέες Οδηγίες για την παθητική προστασία σε οδούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων EN 1317 – Κριτήρια εφαρμογής των Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων/ Δρυμαλίτου Δέσποινα, Σάκκη Μαρία  (606 KB)


pdf A Simulation Model for Determining the Length of Two-Lane Urban Work Zones/ Kaisar Evangelos I., Ali Haghani, Kiran Panchamgam,  Robert H. Smith  (2.828 KB)


pdf Μέθοδοι εκτίμησης  του κόστους των οδικών τροχαίων ατυχημάτων/ Ντεμογιάννη Σ., Μίντσης Γ., Ταξιλτάρης,  Μπάσμπας, Χ.  (385 KB)


pdf Συγκριτική παρουσίαση μεθόδων αποτύπωσης τροχαίων ατυχημάτων/ Πατακιά Ε. , Τσακίρη Μ., Ψαριανός Β.  (626 KB)


pdf Ολοκληρωμένος Επιτελικός Σχεδιασμός Οδικής Ασφάλειας και Διαχείρισης της Λειτουργίας Οδικού δικτύου. Εφαρμογή στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ν. Αιτωλοακαρνανίας/ Ταρλά Κυριακούλα, Μπραουδάκης Εμμανουήλ, Τζελέπης Νικόλαος,  Κουβελέτσου Γεωργία, Λέκκας Ευθύμιος, Βαλαδάκη Αικατερίνη, Πλέσσας Σπυρίδων  (532 KB)


pdf Χρήση Πινακίδων και Διαγράμμισης για Μείωση Ταχύτητας σε Στροφές/ Σταματιάδης Νικηφόρος, Αdam Vest   (571 KB)


 

 

Συστήματα Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης Οδών και Οδοστρωμάτων

 

 

pdf Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού/ Ευαγγελίδης Δημήτριος  (286 KB)


pdf Η διαχείριση της λειτουργίας & συντήρησης αυτοκινητοδρόμων με εξωτερικούς συνεργάτες/ Καρακαϊδού Ιωάννα  (307 KB)


pdf Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση Χρόνου και Κόστους στην Εγνατία Οδό/ Λαμπρόπουλος Σέργιος, Καλλαντζής Α.,  Μαραβάς Α.   (311 KB)


Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης φθορών εύκαμπτων οδοστρωμάτων με τη χρήση έμπειρων ασαφών συστημάτων./ Λουκέρη Ελένη, Χασιακός Αθανάσιος, Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος


pdf Μεθοδολογία Αποτύπωσης της Διακύμανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, με Εφαρμογή το Οδικό Δίκτυο της Αττικής/ Σπανίδης Νίκος, Ζομπανάκης Γιώργος, Παπαδάκος Πάνος,  Δημητρίου Δημήτριος  (579 KB)


Εφαρμογή και Αξιολόγηση Κριτηρίων Επιλογής και Σχεδιασμού Ανισόπεδων Κόμβων στην Εγνατία Οδό με χρήση GIS/ Κοκκάλης Αλέξανδρος, Τσαβαλά Κατερίνα, Λακάκης Κώστας


pdf Η υιοθέτηση των θεμελιωδών αρχών αριστείας στην οργάνωση και διοίκηση τεχνικού έργου/ Τζαβάρα Λένα  (419 KB)


pdf Οδηγίες Μελετών Εφαρμογών Τηλεματικής για Διαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό/ Παπαϊωάννου Παναγιώτης, Κουτσούκος Κωνσταντίνος,  Κοκκάλης Αλέξανδρος  (328 KB)


pdf Επιπτώσεις χρήσης εξελιγμένων συστημάτων πληροφόρησης στις οδικές μεταφορές/ Σπυροπούλου Ιωάννα, Καρλαύτης Ματθαίος, Γ. Γιαννής, Γκόλιας Ιωάννης  (319 KB)


 

 

Ειδικά θέματα οδοστρωμάτων

 

 

pdf Ο ρόλος της υπέρυθρης θερμογραφίας στο μη καταστρεπτικό έλεγχο ποιότητας οδοστρωμάτων: θεωρία και εφαρμογές/ Αβδελίδης Ν.Π., Μοροπούλου  Α.  (375 KB)


pdf Διερεύνηση των δυνατοτήτων σταθεροποίησης αργιλικών εδαφικών υλικών  με χρήση ιπταμένης τέφρας με υψηλή περιεκτικότητα σε άσβεστο με ή και χωρίς τσιμέντο/ Κόλιας Σ., Κασελούρη-Ρηγοπούλου Β., Καραχάλιος Α.   (746 KB)


pdf Επίδραση της θερμοκρασίας στα μηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωμένων με τσιμέντο μιγμάτων θραυστού αμμοχάλικου και φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος/ Κόλιας Σ., Μαχαίρας Ε., Κατσάκου Μ.  (435 KB)


pdf Διερεύνηση της επίδρασης ορισμένων παραμέτρων στην παρασκευή δοκιμίων από ανακυκλωμένο με ασφαλτικό γαλάκτωμα και τσιμέντο μίγμα φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος και θραφστού αμμοχαλίκου/ Κόλιας Στυλιανός, Jouni R.   (387 KB)


pdf Επίδραση του είδους των αδρανών και της παιπάλης στα μηχανικά χαρακτηριστικά των ανακυκλωμένων με τσιμέντο μιγμάτων   φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος και θραυστών αμμοχαλίκων/ Κόλιας Σ., Κατσάκου M., Αναγνωστόπουλος B.  (243 KB)


pdf Αντοχή σε κόπωση ανακυκλωμένου με αφρώδη άσφαλτο μίγματος από φρεζαρισμένο ασφαλτοσκυρόδεμα και ΚΘΑ/ Κόλιας Σ., Καραχάλιος A. Κατσάκου M., Κυρκιλή E.  (391 KB)


pdf Οδοστρώματα Μακράς Διαρκείας/ Προύσαλη Αφροδίτη, Ρέζος Σπυρίδων  (646 KB)


pdf Χρήση τροποποιημένων ασφαλτομιγματων για την αποκατάσταση ημιακαμπτων οδοστρωμάτων αυτοκινητοδρόμων./ Λοΐζος Ανδρέας, Παπαβασιλείου Β., Μαρίνου Α. ,  Καπούλας Γ.,

http://library.tee.gr/digital/m2070/m2070_loizos_a.pdf   (801 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2070/m2070_loizos_b.pdf   (798 KB)


pdf Εκτίμηση Παχών Ασφαλτικών Στρώσεων Οδοστρώματος με χρήση Γεωφυσικής Μεθόδου/ Λοΐζος Ανδρέας, Πλατή Χριστίνα, Ζάχος Γεώργιος

http://library.tee.gr/digital/m2070/m2070_loizos1.pdf    (793 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2070/m2070_loizos1a.pdf  (646 KB)


pdf Ο Διεθνής Δείκτης Ομαλότητας IRI σε σχέση με τους κυματισμούς της επιφάνειας των οδών/ Λοΐζος Ανδρέας, Πλατή Χριστίνα, Κανελλαΐδης Γιώργος  (743 KB)


pdf Αποκατάσταση οδικών τμημάτων αυτοκινητοδρόμων με χρήση της τεχνικής της ανακύκλωσης με αφρώδη άσφαλτο/ Λοΐζος Ανδρέας, Παπαβασιλείου Β.  (762 KB)


pdf Χρήση σκωριών χαλυβουργίας σε αντιολισθηρους τάπητες/ Μουρατίδης Α., Κεχαγιά Φ.  (2.005 KB)


pdf Θεωρητική προσέγγιση των μεθόδων ενίσχυσης χαλικόστρωτων οδών/ Μουρατίδης Α., Παντελίδης, Λ.  (279 KB)


pdf Ισοδύναμο άμμου και μπλε του μεθυλενίου αδρανών υλικών οδοποιίας/ Νικολαΐδης Αθ.Φ., Μάνθος Ε., Σαραφείδου Μ.,   (296 KB)


pdf Ιδιότητες ασφάλτου 50/70 και τροποποιημένης ασφάλτου με sbs/ Νικολαΐδης Αθ.Φ., Σαραφείδου Μ., Μάνθος Ε.  (319 KB)


 

 

Ειδικά Γεωτεχνικά Θέματα

 

 

pdf Αναλυτικός υπολογισμός των πεδίων τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από τυπικές πεταλοειδείς διατομές ΝΑΤΜ/ Αγγελοπούλου Ο. , Καρανάσιου Σ., Σακελλαρίου Μ.  (444 KB)


pdf Βελτίωση μηχανικής αντοχής μιγμάτων αργίλου – άμμου με τη μέθοδο της ψύξης/ Αναγνωστόπουλος Κ.Α.,  Γραμματικόπουλος Ι. Ν.  (586 KB)


pdf Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου – Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας/ Αντωνίου Α., Λέκκας Ε.  (693 KB)


pdf Αλληλεπίδραση μεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων.  Παραμετρική διερεύνηση/ Καψαμπέλη Κ., Σακελλαρίου Μ.   (499 KB)


pdf Καθιζήσεις και συγκλίσεις προκαλούμενες από την διάνοιξη αβαθων σηράγγων.  Αναλυτικές και υπολογιστικές μέθοδοι εκτίμησης/ Κορδελούλη Μ., Μιχαλοπούλου Α.,  Σακελλαρίου Μ.  (618 KB)


pdf Πεδίο Ορισμού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραμόρφωσης σε ομοιογενή εδαφικά υλικά/ Μουρατίδης Α., Παντελίδης Λ.  (297 KB)


pdf Εκτίμηση της ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε περιβάλλον ΓΠΣ.  Έμφαση σε έργα οδοποιίας/ Χαραλάμπους Στ., Σακελλαρίου Μ.  (463 KB)


 

 

Τεχνικά έργα οδοποιίας – Νεότερες εξελίξεις

 

 

pdf Σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης λύσεων μεγάλων τεχνικών έργων/ Κρίκας Β., Κάτσιος Δ., Σοϊλεμέζογλου Γ.  (158 KB)


pdf Διαχείριση κόστους και χρόνου κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ/ Λαμπρόπουλος Σέργιος, Αντωνίου Φ., Μαραβάς Αλέξανδρος , Κωνσταντινίδης Δημήτριος  (314 KB)


pdf Πρόσφατες εξελίξεις των κανονισμών στον τομέα των τεχνικών   έργων οδοποιίας/ Μαλακάτας Νίκος  (391 KB)


pdf Ελεγχόμενες ανατινάξεις στην κατασκευή ολυμπιακών και μεγάλων οδικών αξόνων/ Μπαλικτσής Ηλίας  (1.552 KB)


pdf Ταχεία εκτίμηση προϋπολογισμού δαπάνης οδικών σηράγγων/ Πετρουτσάτου Κλεοπάτρα, Λαμπρόπουλος Σέργιος  (327 KB)


pdf Η κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Λεωφόρου Κηφισού και Λεωφόρου Ποσειδώνος Κατασκευή έργου ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε./ Μιλένα Κόντου, Λυρίγκος Κων/νος, Λουκάς Ανάστασιος, Α. Μπαλαούρας,  Γεώργιος Καρυπίδης

http://library.tee.gr/digital/m2070/m2070_kontou.pdf   (487 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2070/m2070_kontou1.pdf  (692 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2070/m2070_kontou2.pdf  (1.186 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2070/m2070_kontou3.pdf  (648 KB)


 

 

Μόνο Δημοσίευση

 

 

pdf Το λογισμικό εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρμογής του στην Ελλάδα/ Ευθυμίου Κωνσταντινιά  (252 KB)


pdf Αξιολόγηση ηχητικής συμπεριφοράς οδικών κατασκευων/ Ζήσιμος Ιωάννης  (992 KB)


pdf Χαράσσοντας οδούς μέσα από κατολισθήσεις, (Passing alignments through landslides)/ Καβουνίδης Σ., Ντουνιάς Γ.,  Μπαρδάνης Μ.  (1.214 KB)


pdf Oδικά Τροχαία Ατυχήματα, Συμβολή στην ‘Ερευνα Συμπεριφοράς των Οδηγών/ Κιμούνδρης Α., Κεχαγιά Φ. Τσώχος Γ.   (238 KB)


pdf Διερεύνηση της επίδρασης των αναλογιών ανάμιξης φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος και θραστού αμμοχαλίκου στα χαρακτηριστικά ανακυκλωμένων μιγμάτων με ασφαλτικό γαλάκτωμα ή και τσιμέντο/ Κόλιας Στυλιανός, R. Jouni  (360 KB)


pdf Διευρεύνηση της επιρροής του υετού και το σεισμού στην ευστάθεια των πρανών. Εφαρμογή στο Ν. Ευρυτανίας και στο Ν. Αχαΐας/ Κοναξή Φ., Παπασπηλιωτοπούλου Φ., Σακελλαρίου Μ.  (443 KB)


pdf Εκτίμιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα οδοποίιας. Μια συνθετική προσέγγιση/ Μανούρης Γεώργιος Κ.,  Γιούτσου, Α., Κασσιός Κ.  (280 KB)


pdf Μοντέλα Public Private Partnership (PPP) για Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ): το παράδειγμα της Ελλάδας/ Πατσιαδάς Παναγιώτης  (364 KB)


pdf Επιπτώσεις της Μεθόδου Χρηματοδότησης στο Σχεδιασμό Κατασκευής και Λειτουργίας των Συγκοινωνιακών Υποδομών/ Προφυλλίδης Β.Α., Μποτζώρης Γ.  (270 KB)


pdf Ωρίμανση οδικών έργων στην Ελλάδα/ Τζοβαρίδης Σ., Κυριαζοπούλου Ι.  (324 KB)


pdf The Integration of the Performance-Driven European Norm  EN 1317 for Vehicle Restraint Systems (Safety Barriers) into National Installation Guidelines A Challenge for the National Road Authorities/ Bernd Wolfgang Wink  (354 KB)


pdf Context sensitive design (CSD) in narrow street spaces/ Harald Heinz  (3.446 KB)