Συνέδριο για τα δημόσια έργα: μελετάμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον για όλους μας (19-21 Απριλ., 2005: Αθήνα)

 

 

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Παραγωγή τεχνικών έργων στην Ελλάδα, 2005: εισαγωγή στο θέμα/ Π. Ν. Βέττας  (1.547 KB)


Μελέτες - μελετητές/ Λ. Λογοθέτης  (586 KB)


Διαγωνισμός κατασκευής δημόσιου έργου/ Σ. Λαμπρόπουλος  (1.620 KB)


Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και οι παθογένειες της, ο νέος κώδικας απαλλοτριώσεων που  «πάλιωσε» νωρίς/ Κ. Γ. Γερογιάννης  (193 KB)


Η επίβλεψη των δημοσίων έργων/ Ν. Μ. Ξηρουχάκης  (569 KB)


Ολική ποιότητα των έργων/ Νανά Σπυροπούλου, Παναγιώτης Αγραπίδης  (1.640 KB)


Η ασφάλιση κατασκευής και επαγγελματικής ευθύνης στα δημόσια έργα/ Γ. Κουτίνας   (626 KB)


Ετεροδοσοληψία/ Θ. Π.  Τάσιος  (610 KB)


Κανονιστικά κείμενα – σύμβουλοι/ Α. Κοτσώνης  (1.541 KB)


Ο κύριος του έργου – ο ρόλος του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Ε. Ζαφείρης  (892 KB)


Μεθοδολογία χρηματοδότησης έργων μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα(Σ.Δ.Ι.Τ.)/ Ι. Γιάνναρος   (1.605 KB) 


Οι προμηθευτές υλικών, προϊόντων, μηχανημάτων, λογισμικών, υπηρεσιών στα δημόσια έργα/ Α. Οικονόμου, Σ. Τρέζου  (975 KB)


Διαχειριστικές αρχές/ Σ. Παντελιάς, Α. Καβαλλέρια  (1.107 KB)


Η εκπαίδευση των συντελεστών της παραγωγής δημοσίων έργων/ Γ. Πενέλης, Α. Καλοφωλιάς,  Κ. Ρωμαϊδου, Φ. Χουλιάρας  (1.226 KB)


 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 

Εισήγηση προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής συνεδρίου/ Ε. Κουλουμπής  (95 KB)


Κεντρική εισήγηση στο συνέδριο για τα δημόσια έργα/ Π. Βέττας  (1.306 KB)


Νομοθεσία δημοσίων έργων/ Αλ. Ροϊλός  (95 KB)


Κανονιστικά κείμενα – περίληψη μονογραφίας/ Α. Κοτσώνης  (92 KB)


Χρηματοδότηση δημοσίων έργων/ Ι. Γιάνναρος  (95 KB)


Σκοπιμότητα και ιεράρχηση των δημοσίων έργων/ Ι. Μουρμούρης  (142 KB)


Προετοιμασία δημοπράτησης, διαθεσιμότητα χώρων/ Α. Καβαλλέρια  (100 KB)


Διαγωνισμός κατασκευής δημόσιου έργου/ Σ. Λαμπρόπουλος  (80 KB)


Η επίβλεψη των δημοσίων έργων/ Ν. Μ. Ξηρουχάκης  (144 KB)


Συντήρηση και λειτουργία των δημοσίων έργων/ Μ. Σαρρός  (77 KB)


Δημόσια έργα – ο ρόλος της ασφάλισης/ Γ. Κουτίνας  (103  KB)


Συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα: χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα/ Θ. Κουβαράκης  (366 KB)


Συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα/ Α. Μαρκεζίνης  (122 KB)


Αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα: το θεσμικό πλαίσιο ως παράγοντας   προσέλκυσης κεφαλαίων και επενδυτών/ Στ. Μαρκιανός  (156 KB)


Συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα/ Ε. Τροβά  (186 KB)


Ειδική προβληματική των έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης/ Π. Ειρηνάκης  (55 KB)


Ειδική προβληματική των έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης/ Θ. Μπεχράκης  (89 KB)


Χρηματοδότηση των δημοσίων έργων προς μια υγιέστερη κατεύθυνση/ Κ. Αμπακούμκιν  (129 KB)


Η χρηματοδότηση των δημοσίων έργων: πηγές, διαδικασίες, αδυναμίεςκαι προβλήματα/ Γ.  Παπαδοπέτρου - Τσίγκου  (889 KB)


Οι προμηθευτές υλικών, προϊόντων, μηχανημάτων, λογισμικών, υπηρεσιών στα δημόσια έργα/ Σ. Τρέζου, Α. Οικονόμου  (285 KB)


Ο κύριος του έργου/ Π. Χασάπης  (153 KB)


Ο κύριος του έργου/ Ε. Ζαφείρης  (247 KB)


Δημόσια έργα – ο ρόλος του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Α. Παναγιωτόπουλος  (101 KB)


Χρηματοδότηση και διαχείριση έργων (συγχρηματοδοτούμενων από ταμεία της Ε.Ε.): πρακτικές που χρειάζονται επανεξέταση/ Σ. Παντελιάς  (306 KB)


Δημόσια έργα – δημόσια διοίκηση/ Α. Μπούμης  (190 KB)


Η μελέτη ως οργανικό σύνολο του κυκλώματος παραγωγής δημοσίων έργων/ Κ. Αλεξόπουλος  (133 KB)


Θέματα μελετών και συμβούλων/ Ν. Δρέττας  (117 KB)


Μελέτες – μελετητές/ Λ. Λογοθέτης  (56 KB)


Πολιτεία και μελέτη. Μια άνιση σχέση/ Χ. Μυλωνάς  (132 KB)


Το ιστορικό των κανονισμών ανάθεσης μελετών. Ο νέος νόμος και τα προβλήματα που ανακύπτουν/ Χ. Σινάνης  (133 KB)


Η εκπαίδευση των συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων/ Α. Καλοφωλιάς  (96 KB)


Πανεπιστημιακή τεχνολογική εκπαίδευση/ Γ. Πενέλης  (1.116 KB)


Η διά βίου εκπαίδευση/ Κ.Ρωμαΐδου, Φ. Χουλιάρας  (235 KB)


 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

Οικονομική και κοινωνική προσέγγιση και αποτίμηση της βιομηχανίας των δημοσίων έργων μέχρι   σήμερα. Σκέψεις για ένα καλύτερο μέλλον/ Ι. Παπαδόπουλος  (135 KB)


Πρότυπα, μεθοδολογία και τεχνικές για τον ολικό έλεγχο ποιότητα στις κατασκευές και στα έργα    υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους/ Α. Μοροπούλου  (1.599 KB)