Η παιδεία και η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς το δημόσιο όφελος, TEE, Αθήνα, 23-25 Ιουνίου 2003

 

(M 2075)

 

 

 

Γενική Συνεδρία

 

Προάσπιση της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και συνακόλουθη αναβάθμιση του πενταετούς κύκλου σπουδών των διπλωματούχων μηχανικών ως προϋπόθεση της υπεύθυνης άσκησης του επαγγέλματος/ Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος  (471 KB)


Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης/ Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος  (93 KB)


Νέες προκλήσεις στην παιδεία και το επάγγελμα του μηχανικού: το ΤΕΕ ως φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων – εγγυητή της άσκησης του επαγγέλματος προς το δημόσιο όφελος/ Τόνια Μοροπούλου  (276 KB)


Ο διπλωματούχος μηχανικός στη σύγχρονη κοινωνία, παιδεία και επάγγελμα/ Κ. Γ. Αλεξόπουλος  (172 KB)


Η απορρόφηση των μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας/ Stefano Zappala

http://library.tee.gr/digital/m2075/m2075_zappala1.pdf  (147 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2075/m2075_zappala2.pdf  (170 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2075/m2075_zappala3.pdf  (608 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2075/m2075_zappala4.pdf  (734 KB)


Επιτροπή νομικών θεμάτων και εσωτερικής αγοράς ΕΕ

Γνωμοδότηση 12/11/2002  (176 KB)

Γνωμοδότηση 19/11/2002  (207 KB)

Γνωμοδότηση 4/12/2002  (230 KB)

Γνωμοδότηση 11/12/2002  (303 KB)

Πρόταση οδηγίας COM(119) 2002  (2.095 KB)

Σχέδιο έκθεσης 6/2/2003  (588 KB)

Τροπολογίες ευρωβουλευτών  (899 KB)


Πρόταση εκσυγχρονισμού θεσμικού πλαισίου άσκησης του μηχανικού/ ΤΕΕ  (547 KB)


Παρέμβαση στο διήμερο « Η παιδεία και η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς το δημόσιο όφελος»/ Αστέριος Α. Λιώλιος  (114 KB)


 

 

Στρογγυλά τραπέζια

 

Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί  (721 KB )


Αεροναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί  (966 KB)


Αρχιτέκτονες Μηχανικοί  (717 KB)


Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  (911 KB)


Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί  (324 KB)


Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων  (465 KB)


Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης  (393 KB)


Μηχανικοί Περιβαλλοντολόγοι  (724 KB)


Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας  (952 KB)


Μηχανολόγοι Μηχανικοί  (1.024 KB)


Ναυπηγοί Μηχανικοί  (750 KB)


Πολιτικοί Μηχανικοί  (1.101 KB)


Χημικοί Μηχανικοί  (1.016 KB)


Γενική Συνεδρία  (993 KB)


Διεπιστημονικές Ειδικότητες  (1.001 KB)


Νέες Ειδικότητες  (801 KB)


Τελική Συνεδρία  (1.380 KB)