Νοσοκομειακά απόβλητα : Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ΤΕΕ, Αθήνα, 2 Φεβρ., 2005

 

(M 2076)

 

 

Χαιρετισμός του Αντιπροέδρου του ΤΕΕ Μανώλη Δρακάκη  (136 KB)                                                                                            


Χαιρετισμός του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΚΝΑ, κ. Γιώργου Μαστοράκου  (113 KB)                         


Χαιρετισμός του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Σταύρου Κουτσιουμπέλη  (115 KB)                   


Χαιρετισμός του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, κ. Θέμη Μπαλασόπουλου  (127 ΚΒ)                      


Χαιρετισμός Εκπροσώπου ΚΕΔΚΕ, κ. Κ. Τζανακούλη  (105 KB)                                                                                                     


Χαιρετισμός του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, κ. Θ. Βεζυργιάννη  (125 KB)


Χαιρετισμός του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημόσιων Έργων, κ. Γ. Βουρνά  (104 KB)   


Χαιρετισμός του Ειδ. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μ. Τζαφέρη   (115 KB)


                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                     

ΟΜΙΛΙΕΣ

 

"Κριτική παρουσίαση της ΚΥΑ για τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων"/ Κυριάκος Καρύδης  (200 KB)


"Οργάνωση και Λειτουργία του προγράμματος του ΕΣΔΚΝΑ για την εξω-νοσοκομειακή διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων"/ Κώστας Σύψας  (169 KB)


"Προβλήματα στην υλοποίηση της ασφαλούς διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων"/ Χαράλαμπος Ζιώγας   (219 KB)


"Νοσοκομειακά απόβλητα: κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων"/ Βασίλης Μακρόπουλος  (143 KB)


"Νοσοκομειακά Απόβλητα: κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία"/ Γεωργία Μαργαρίτη  (150 KB)


 

 

Παρεμβάσεις Ειδικών Επιστημόνων και Φορέων

 

Διαχείριση Νοσοκομειακών Ραδιενεργών Καταλοίπων / Σταυρούλα Βογιατζή  (233 KB)


Παρέμβαση Αναστασίας Πανταζοπούλου  (132 KB) 


Παρέμβαση Νικολάου Γιαννούλη,  Στέφανου Θεοδώρου   (160 KB)


Παρέμβαση Γ. Δημόπουλου  (120 KB)                                                                                                            


 

 

                                                                                                                                                                                     

Συμπεράσματα ημερίδας   (113 KB)