Διαχείριση ασφάλειας στην αλυσίδα τροφίμων – εφαρμογή HACCP: εμπειρίες –προβλήματα –εξελίξεις – πιστοποίηση (7-8 Ιουλίου, 2005: Αθήνα)

 

(Μ 2077)

 


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής  (123 KB)


Ενότητα 1

Θεσμικό πλαίσιο – Διατροφικές κρίσεις – Ελλάδα, Ε.Ε.

"Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και οι συσχετισμοί δραστηριοτήτων"/ Α. Ασημακοπούλου  (184 KB)


"Εμπειρίες και Προβλήματα από την εφαρμογή του συστήματος HACCP - Η άποψη του ΕΦΕΤ"/ Ε. Λάζος  (215 KB)


"Ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια των τροφίμων"/ Σ. Κυριακίδης  (274 KB)


"Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης - Σχετική νομοθεσία"/ Π. Γεωργίου – Μπούφα  (348 KB)


"Διατροφικές κρίσεις και προϋποθέσεις για τη σωστή αντιμετώπισή τους στη χώρα μας - Απαιτήσεις της Ε.Ε."/ Δ. Βασιλειάδου   (80 KB)


"Ανάλυση Επικινδυνότητας και Ποσοτικοποίηση Κινδύνων HACCP-FSOs (Food Safety Objectives) - Προϋποθέσεις Υγιεινής (PRPs)"/ Κ. Τζιά   (531 KB)


Ενότητα 2

Βιομηχανίες τροφίμων – Ασφάλεια τροφίμων

"Ιχνηλασιμότητα: Θεσμικό πλαίσιο και πρακτική εφαρμογή. Case study εφαρμογής σε βιομηχανία τροφίμων"/ Ρ. Γαμβρός   (1.766 KB)


"Εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος HACCP στη βιομηχανία αναψυκτικών της PEPSICO-ΗΒΗ"/ Γ. Πελέκης  (78 KB)


"Οι ελληνικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες τροφίμων: ομοιότητες και διαφορές στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας – Η εικόνα της General Mills Hellas"/ Α. Μελανίτης, Ρ. Σαμαρά,  Κ. Μαμούχα   (366 KB)


"Εφαρμογή του HACCP στην παραγωγική διαδικασία ρυζιού στη βιομηχανία AGRINO ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας Α.Ε."/ Α. Κυρίτση, Β. Σταμάτογλου, Δ. Σαββίδου  (151 KB)


"Η εφαρμογή του HACCP στην ΕΛΑΪΣ"/ Σ. Στεφανάκης   (718 KB)


"Η σημασία του ελέγχου ποιότητας τόσο στην εδραίωση ενός προϊόντος, όσο και στην αντιμετώπιση μίας κρίσης"/ Γ. Πίττας   (135 KB)


"Εμπειρία εφαρμογής του HACCP σε μία ελληνική Μ.Μ.Ε παραγωγική μονάδα της επαρχίας"/ Σ. Μάλλιου   (178 KB)


Ενότητα 3

Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων – Πιστοποίηση

"Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων"/ Ι. Σαριδάκης  (221 KB)


"BRC-IFS Ιδιωτικά Πρότυπα της Προμηθευτικής Αλυσίδας τροφίμων – Διαχείριση Ασφάλειας τροφίμων"/ Α. Νούλης   (128 KB)


"Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων: Θεσμικό πλαίσιο, προβλήματα, προοπτικές"/ Ι. Πετροχείλου   (326 KB)


"HACCP vs IFS - Προβλήματα και νέες Τάσεις στην Ασφάλεια των Τροφίμων"/ Ι. Κανάκης  (335 KB)


"Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και τα συνηθέστερα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την πιστοποίησή τους σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης"/ Ε. Κολίτσα   (145 KB)


"Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Τροφίμων"/ Μ. Πιτσίκα  (816 KB)


"Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης των τροφίμων"/ Γ. Κουτίνας  (311 KB)


Ενότητα 4

Ασφάλεια τροφίμων στην τροφοδοσία νοσοκομείων

"Μελέτες περιπτώσεων κατά την εφαρμογή Ασφαλούς Διαχείρισης Τροφίμων σε Νοσοκομεία"/ Ν. Βαμβακάρης   (217 KB)


"Το HACCP στην πράξη - Υγειονομικός έλεγχος και επιθεώρηση της ασφάλειας των τροφίμων σε μονάδα Υγείας"/ Π. Χέλμη   (378 KB)


"Εφαρμογή HACCP στην Κουζίνα Νοσοκομείου - Ειδικές Δίαιτες"/ Ε. Παπαδοπούλου   (338 KB)


"Κεντρική Διανομή σε δημόσιο νοσοκομείο"/ Χ. Παπαβαγγέλης   (298 KB)


"Εφαρμογή HACCP σε κουζίνα νοσοκομείου: Διάρθρωση και λειτουργία Τμήματος Διατροφής σε δημόσιο νοσοκομείο"/ Ε. Μούστου   (384 KB)


Ενότητα 5

Επιχειρήσεις τροφίμων – Ασφάλεια τροφίμων

"Ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του συστήματος HACCP στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και προβλήματα κατά την εφαρμογή του"/ Δ. Μελάς  (131 KB)


"Ο οζονισμός ως κρίσιμο σημείο στην εμφιάλωση νερού, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα"/ Μ. Μήτρακας  (357 KB)


"SMAS: Ένα νέο σύστημα βέλτιστης διαχείρισης της ασφάλειας της ψυκτικής αλυσίδας τροφίμων"/ Π. Ταούκης   (195 KB)


"Ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης"/ Α. Γκόβαρης  (211 KB)


"Η εφαρμογή του HACCP στην μπισκοτοβιομηχανία"/ Χ. Βολάνης   (1.918)


"HACCP και ασφάλεια τροφίμων - Ουσιαστική λύση ή ένα ακόμη άλλοθι"/ Κ. Γιαζιτζόγλου  (91 KB)


"Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πρακτική εφαρμογή συστήματος HACCP στη ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε."/ Χ. Φωτούχου  (136 KB)


Ενότητα 6

Χώροι μαζικής εστίασης – Εφοδιαστική αλυσίδα

"Τα συστήματα και τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας, κλειδιά για μία επιτυχημένη συμμετοχή σε μία μοναδική για την Ελλάδα διοργάνωση"/ Ν. Καναβάκη   (173 KB)


"Διασφάλιση της Υγιεινής Τροφίμων στο Ολυμπιακό Χωριό ΑΘΗΝΑ 2004"/ Ν. Γδοντέλης   (134 KB)


"HACCP: Ουσιαστική πρόληψη κινδύνων ή απλώς πονοκέφαλος για τις μικρές επιχειρήσεις τροφίμων;"/ Μ. Ζυγανιτίδου   (195 KB)


"Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προσκλήσεις - ιδιαιτερότητες"/ Θ. Καλλίτσης  (230 KB)


"Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιημένου συστήματος HACCP στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."/ Δ. Διονυσόπουλος,  Ι. Τσιλφίδης, Κ. Χατζοπούλου   (636 KB)


"Εργαλεία στήριξης της ασφάλειας των τροφίμων σε επιχειρήσεις του κλάδου"/ Σ. Σπηλιωτοπούλου   (389 KB)


"Επιθεώρηση του συστήματος HACCP σύμφωνα με το πρότυπο 1416/ΕΛΟΤ"/ Α. Αλυσσανδράκης  (207 KB)


Ενότητα 7

Εκπαίδευση – Ασφάλεια τροφίμων στην τροφική αλυσίδα

"Εκπαίδευση προσωπικού στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων"/ Ν. Δρίτσας,  Κ. Κατελάνου, Κ. Χούπα  (186 KB)


"Εκπαίδευση για την υγιεινή των τροφίμων και το HACCP - Το έργο και η προσφορά του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου"/ Β. Γιάννου, Κ. Τζιά   (231 KB)


"Αποτελεσματική μέθοδος πρόβλεψης και αντιμετώπισης κινδύνων στη βιομηχανία τροφίμων"/ Μ. Μαυροπούλου  (114 KB)


"ISO 22000:Διασφαλίζοντας την ακεραιότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων"/ Μ. Διαλυνά  (234 KB)


"Παρασιτοπροστασία στα πλαίσια εφαρμογής του HACCP στις επιχειρήσεις τροφίμων"/ Β. Σταμάτογλου  (171 KB)


"Safety Meat Production Training", ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του "Leonardo da Vinci" για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος/ Σ. Ιλαντζής, Α. Λεκάκου, Γ. Μπόσκου,   (474 KB)