Ο ρόλος των Κρατικών Εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας υλικών και έργων (10 Νοεμβρίου, 2005: Αθήνα)

( Μ 2097)

 

Χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΕ, κ . Γ. Αλαβάνου  (158 KB) 


Χαιρετισμός Γ. Γραμματέα ΕΜΔΥΔΑΣ, κ. Γρ. Σιαμόπουλου   (578 KB)


Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Δ. Σιούφα  (697 KB)


Εισήγηση του Γ. Γραμματέα Δημοσίων Έργων ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Τρυφωνίδη  (373 KB)


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής  (109 KB)


Δίκτυο Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων. Προτάσεις/ Ι. Φατσέας  (260 KB)


Τα συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης της Οδηγίας 89/106/ Θ. Πάνου  (202 KB)


Σχήματα Επιθεώρησης & ελέγχου ποιότητας δημοσίων έργων/ Δ. Τουλιάτος  (6.050 KB)


Δομικά υλικά και δημόσια εργαστήρια/ Α. Μπόγδης  (355 KB)


Ο ρόλος των φορέων πιστοποίησης στον έλεγχο και στην πιστοποίηση δομικών υλικών/ Σ. Πελτέκης, Μ. Βλαχάκης  (804 KB)


ΚΕΔΕ: παρελθόν – παρόν και μέλλον/ Δ. Θεοδώρου  (106 ΚΒ)


Διαπίστευση Κρατικών Εργαστηρίων/ Α. Παπαβασιλείου, Α. Καλοφωτιάς  (351 KB)


Δίκτυο κρατικών εργαστηρίων/ Β. Αγγελάκης  (175 KB)


ΚΕΔΕ: παρελθόν - παρόν και μέλλον/ Ν. Μαρσέλλος  (633 KB)


Επιπτώσεις της διοικητικής δομής των Κρατικών Εργαστηρίων στον έλεγχο της ποιότητας υλικών και έργων/ Κ. Γεωργίου  (454 KB)


Δραστηριότητες του Εργαστηρίου μετάλλων και επέκταση ελέγχων εκτός εργαστηρίου/ Σ. Μουγιάκος,  Γ. Αγναντιάρη  (159 KB)


Πρότυπα, μεθοδολογία και τεχνικές για τον ολικό έλεγχο ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους - Ο ρόλος και η ανάγκη συνεργασίας των ερευνητικών εργαστηρίων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα/ Α. Μοροπούλου, Κ. Λαμπρόπουλος, Π. Μούνδουλας  (8.755 KB)


Σήμανση "CE" για τα δομικά υλικά από διακοσμητικά πετρώματα. O ρόλος του εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ)/ Κ. Λασκαρίδης, Μ. Πατρώνης  (1.092 KB)


Τα Νομαρχιακά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων - Λόγοι ύπαρξης/ Χ. Ρέπα  (366 KB)


Ο ρόλος των Κρατικών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων στην επιδίωξη και επίτευξη της ποιότητας υλικών και έργων/ Φ. Φωτόπουλος  (370 KB)


Κρατικά εργαστήρια - Ρόλος και προοπτικές (;)/ Κ. Καρασούλας  (209 KB)


Συμπεράσματα ημερίδας/ Θ. Δραγκιώτης  (57 ΚΒ)