Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας (3ο: 10-11 Οκτ., 2005: Πάτρα)

 

(Μ 2100)

 

Περιεχόμενα

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 

Η Χρήση των Μαθηματικών Μοντέλων στην Οδική Ασφάλεια: Θεωρία και Πράξη/ Μ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου, Π. Παπαϊωάννου, Γ. Γεωργίου


Βάσεις Δεδομένων Οδικών Συμβάντων/ Α. Τσαντσάνογλου, Α. Σαραμούρτσης  (601 KB)


Ανάλυση και Μοντελοποίηση των Παραμέτρων Οδικής Ασφάλειας/ Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης  (353 KB)


Διερεύνηση Μαθηματικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τροχαίων Ατυχημάτων σε Αστικές Διασταυρώσεις στον Ελληνικό Χώρο / Γ. Γεωργίου  (309 KB)


 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας και το Τρίτο Σχέδιο Δράσης/ Δ. Θεολογίτης


Road Safety in the Netherlands/ Fred Wegman  (5.762 KB)


The Making of European Road Safety Policy - ETSC's Programs and Positions/ Antonio Avenoso  (303 KB)


Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2006 – 2010/ Γ. Κανελλαΐδης, Γ. Γιαννής, Σ. Βαρδάκη, Α. Δραγομάνοβιτς, Α. Λαΐου  (388 KB)


eSafety Contributing to Road Safety in Europe/ Francisco Ferreira  (1.449 KB)


Βελτίωση του Οδικού Περιβάλλοντος και Συστηματική Αστυνόμευση. Δύο Παράμετροι Άμεσης Απόδοσης που Υποτιμούνται στην Ελλάδα / Ι. Φραντζεσκάκης  (534 KB)


Οδική Ασφάλεια και Στρατηγικό Πρόγραμμα Έρευνας στις Οδικές Μεταφορές της Ε.Ε. Οι Προτάσεις της ERTRAC/ Γ. Γιαννόπουλος  (317 KB)


Τροχαία Ατυχήματα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο/ Στ. Ευσταθιάδης, Γ. Γερόνυμος  (142 KB)


Ανάπτυξη Εργαλείων Αξιολόγησης και Βέλτιστων Πρακτικών για την Ανάπτυξη και Διαχείριση Ασφαλούς Οδικής Υποδομής - Το Ερευνητικό Έργο RIPCORDISEREST/ Ε. Γαϊτανίδου, Μ. Πάνου, Ε. Μπεκιάρης, Γ. Αϋφαντοπούλου  (183 KB)


Πολιτικές Διαχείρισης Ταχύτητας στo Πλαίσιο ενός Ασφαλέστερου Οδικού Περιβάλλοντος / Π. Παπαδάκος  (260 KB)


Are Novice Drivers with Crash History Worse than Other Drivers?/ N. Stamatiadis, S. Chandraratna  (233 KB)


Ανάλυση Επικινδυνότητας Οδηγών ΙΧ και Δικύκλων στην Ελλάδα/ Γ. Γιαννής, Γ. Γκόλιας, Ε. Παπαδημητρίου, Ι. Σπυροπούλου  (323 KB)


Η Οδηγική Συμπεριφορά των Ελλήνων Οδηγών και οι Επιπτώσεις στην Οδική Ασφάλεια/ Γ. Τσώχος, Φ. Κεχαγιά, Α. Σατραζέμης  (318 KB)


Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών/ Σ. Μπάσμπας, Γ. Μίντσης, Χ. Ταξιλτάρης, Ε. Μίντσης  (385 KB)


Ανάλυση Τροχαίων Ατυχημάτων και Συμπεριφοράς Οδηγών στην Αττική Οδό. Τα Πρώτα Αποτελέσματα και οι Δυνατότητες Έρευνας/ Κ. Παπανδρέου, Π. Κοπελιάς, Φ. Παπαδημητρίου  (790 KB)


 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Road Safety in Sweden and the Effect of Speed on Safety/ Göran Nilsson  (211 KB)


Ένα Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων Κατανομής Πόρων και Συντήρησης Οδικού Δικτύου για Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας/ Χρ. Παναγολιά, Α. Χασιάκος, Δ. Θεοδωρακόπουλος, Π. Βαγιώτας


Η Θεώρηση της Οδικής Ασφάλειας στα Έργα Οδοποιίας της Εγνατίας Οδού/ Α. Κοκκάλης, Κ. Τσαβαλά, Σ. Μπάσμπας, Π. Παπαϊωάννου, Κ. Λακάκης  (261 KB)


Safe Mobility: The Cornerstone of IRF's Reflections on Improvement in Road Safety/ H. Evdorides  (169 KB)


Συσχέτιση Οδικής Ασφάλειας στις Οριζόντιες Καμπύλες Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών. Η Περίπτωση των Υπεραστικών Δρόμων/ Ε. Ματσούκης, Δ. Μπαλαδήμας  (369 KB)


Εφαρμογή Κριτηρίων Οδικής Ασφάλειας για την Άρση της Επικινδυνότητας στη Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων/ Π. Βαγιώτας, Ε. Καρατζάς, Α. Καζαντζή  (804 KB)


 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Ανάπτυξη Σχεδίου Αναβάθμισης του Συστήματος Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών στην Ελλάδα/ Χ. Ταξιλτάρης, Γ. Μίντσης, Σ. Μπάσμπας, Α. Φυλακτάκης, Μ. Σπανδού  (403 KB)


Ένταξη Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα/ Χ. Ταξιλτάρης, Γ. Μίντσης, Σ. Μπάσμπας, Α. Φυλακτάκης, Α. Τσουκαλά  (355 KB)


SAFE DRIVE: Ολοκληρωμένη Μέθοδος Εκπαίδευσης, δια Βίου Κατάρτισης και Αξιολόγησης Οδηγών/ Α. Ζωγράφος, Σ. Κωτσόπουλος, Δ. Καραμπούλας  (797 KB)


Σχεδιασμός Εκστρατείας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών σε Ζητήματα Οδικής Ασφάλειας/ Σ. Μπάσμπας, Γ. Μίντσης, Α. Φυλακτάκης, Μ. Σπάνδου, Ε. Μίντσης  (383 KB)


Αποδοχή Νέων Τεχνολογιών Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών στην Ελλάδα/ Δ. Ναλμπάντης, Α. Νανιόπουλος  (518 KB)


Η Οδική Ασφάλεια σε Ζώνες Εκτέλεσης Έργων: Το Εκπαιδευτικό Έργο PREVENT/ Φ. Μίκικη, Μ. Μορφουλάκη  (191 KB)


 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΡΑΓΓΕΣ

 

Η Συμβολή των Ασφαλιστών στη Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων/ Γ. Σκούρτης  (151 KB)


Τι Είναι ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας (Road Safety Audit) και Ποια η Σημασία της Εφαρμογής του/ Ε. Κασάπη, Ε. Ματσούκης, Π. Παπαδάκος, Γ. Σοϊλεμέζογλου  (295 KB)


Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα: Απολογισμός, Προοπτικές και Προβληματισμοί/ Α. Φλούδα, Ι. Δημητρόπουλος  (232 KB)


ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ένα "Εργαλείο" Καθημερινής Πρακτικής στη Λειτουργία των Αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης. Η Εμπειρία της Αττικής Οδού/ Κ. Παπανδρέου, Χρ. Καραδήμας, Α. Ατσάλη  (549 KB)


Εφαρμογή Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης Κινδύνου σε Οδικές Σήραγγες/ Α. Σαραμούρτσης  (561 KB)


Ατυχήματα σε Σήραγγες και Ανθρώπινη Συμπεριφορά/ Π. Παπαϊωάννου, Γ. Γεωργίου  (316 KB)


 

 

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

 

Ζητήματα Ασφάλειας για την Κίνηση των Ποδηλατών. Η Περίπτωση της Καρδίτσας/ Θ. Βλαστός, Ν. Μπαρμπόπουλος, Π. Μπαλτάς  (444 KB)


Ατυχήματα με Μοτοσυκλέτα - Τι Πρέπει να Γίνει/ Στ. Κόκκαλης, Α. Χούντρας  (241 KB)


Πεζοί και Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα/ Κ. Τσουρλάκης  (317 KB)


Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Πεζών/ Δ. Καλαντζής  (3.894 KB)


Οδηγός: Οπτική Αντίληψη, Πρόβλεψη και Εμπειρία στην Οδήγηση του Οχήματος για την Αποφυγή Ατυχημάτων/ Μ. Βανιώτου  (367 KB)


Οδικά Ατυχήματα σε Χαμηλές Συνθήκες Φωτισμού: Ο Ρόλος της Όρασης/ Σ. Πλαΐνης, Ι. Παλλήκαρης  (487 KB)


 

 

ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Διερεύνηση της Επίδρασης του Τύπου και της Ιπποδύναμης του Οχήματος στην Αντίληψη Επικινδυνότητας του Οδικού Δικτύου από τους Οδηγούς/ Ν. Ηλιού, Ε. Περάκη, Χρ. Αγγέλης  (928 KB)


Μετά τη Ζώνη Ασφαλείας και τον Αερόσακο. Τεχνικά Μέσα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας για τον 21ο Αιώνα/ Κ. Αντωνίου  (553 KB)


Εφαρμογές Τηλεματικής για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας - Το Ερευνητικό Έργο INSAFETY/ Ε. Μπεκιάρης, Ε. Γαϊτανίδου, Α. Τσιούτρας  (277 KB)


Simulation - based Evaluation of Safety Performance of Intelligent Vehicle Safety Systems/  C. Antoniou, H. Koutsopoulos  (162 KB)


Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας στα Αυτοκίνητα και η Συμβολή τους στη Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων/ Ε. Ρίζου


 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

 

Διαχείριση Συμβάντων σε Αυτοκινητοδρόμους με Παραχώρηση. Η περίπτωση της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου/ Β. Χαλκιάς, Κ. Παπανδρέου, Ι. Δημητρόπουλος  (656 KB)


Σχέδιο Αντιμετώπισης Οδικών Συμβάντων στην Παράκαμψη Καστανιάς (Εγνατία Οδός)/ Κ. Κουτσούκος, Ε. Βίσκος, S. Guy  (1.450 KB)


Εφαρμογή του Κανονισμού ECE 111 στο Βέλτιστο Σχεδιασμό Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων/ Κ. Σπέντζας, Δ. Κουλοχέρης, Β. Ντερτιμάνης  (428 KB)


Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων στην Ελλάδα - Προκλήσεις και Λύσεις/ Στ. Ζαχαρής  (369 KB)


 

 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Ανάλυσης Επικινδυνότητας του Οδικού Δικτύου της Ευρύτερης Περιοχής της Πόλης του Βόλου/ Ε. Ναθαναήλ, Χρ. Νανούρης  (552 KB)


Κυκλοφοριακές Συνδέσεις Περιαστικών Οδικών Δικτύων και Παραβατικότητα Οδηγών/ Π. Παπαϊωάννου, Α. Κοκκάλης, Σ. Μπάσμπας  (804 KB)


Επιπτώσεις στην Οδική Ασφάλεια από τη Διάχυση Διαμπερούς Κυκλοφορίας σε Τοπικό Αστικό Δίκτυο. Η Περίπτωση του Χαλανδρίου/ Γ. Νέλλας, Γ. Ανδρεδάκης  (447 KB)


 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Η Υιοθέτηση Προτύπων Καταγραφής των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων/ Σπ. Παλάσκας, Στ. Μαυρομάτης, Β. Ψαριανός  (366 KB)


Η Εμπειρία από τη Συμμετοχή στο Έργο SUNflower+6: Συμπεράσματα και Προοπτικές/ Ι. Χανδάνος, Δ. Κατσώχης  (407 KB)


Οδική Σήμανση - Ανθρώπινοι Παράγοντες/ Ε. Ματσούκης, Επ. Μπούρας, Γ. Σοϊλεμέζογλου  (270 KB)


Τροχαία Αστυνόμευση: Θεσμικά Ζητήματα/ Β. Πετούση  (229 KB)


Χαρακτηρισμός Επικινδυνότητας Νομών της Ελλάδος σύμφωνα με τα Τροχαία Ατυχήματα/ Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Νικολαράκης  (532 KB)


Ο Ρόλος των Ερευνών Δηλωμένων Προτιμήσεων στην Εκτίμηση του Κόστους των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων/ Γ. Μίντσης, Χ. Ταξιλτάρης, Σ. Μπάσμπας, Σ. Ντεμογιάννη  (381 KB)


 

 

POSTERS

 

Implementation Plan Priorities to Reduce Road Accidents in Greece/ Gr. Nikolaidis  (414 KB)


Επιδημιολογικά Δεδομένα Τροχαίων Ατυχημάτων σε Παιδιά, Εφήβους και Νέους στην Ελλάδα/ Α. Τερζίδης, Δ. Παπαδάτος, Ε. Πετρίδου  (182 KB)


Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας και Μητρώο Οδηγών/ Μ. Βανιώτου, Ι. Καρακαϊδού, Ε. Ματσούκης  (264 KB)


Red Light Running, a Significant Road Safety Problem at Signalized Intersections/ P. Kicks, E. Matsoukis  (294 KB)


Κυκλοφοριακή Αγωγή για Παιδιά και Γονείς - Μία Ασφαλής "Εκκίνηση" για μία Ολοκληρωμένη Πολιτική Οδικής Ασφάλειας/ Μ. Σωτηράκου, Χρ, Μπάκα  (269 KB)


Αιτίες και Μέτρα Αντιμετώπισης Οδικών Ατυχημάτων Δικύκλων/ Ι. Σπυροπούλου, Ε, Παπαδημητρίου, Γ. Γιαννής, Ι. Γκόλιας  (231 KB)