Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες & Τεχνολογίες Αιχμής (10 Ιαν., 2006: Αθήνα)

 

(M 2101)

 

Περιεχόμενα

 

 

 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ADSL2, WMAX, WiFi, Οπτικό Δίκτυο Πρόσβασης)

 

 

Ευρυζωνικά Συστήματα Ασύρματης πρόσβασης/ Γ. Αγαπίου  (512 KB)


Σταθερά ασύρματα συστήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης/ Μ. Ζούρα  (1.029 KB)


ADSL2/2+ Beyond the Fast Internet Services/ Τ. Δούκογλου  (431 KB)


Δίκτυα Ευρυζωνικής Πρόσβασης/ Α. Ηγουμενίδης  (1.293 KB)


Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση του WiMAX και οι Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Triple Play/ Δ. Σκρίμπας  (1.352 KB)


Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMax/ Π. Τράκας  (287 KB)


Ευρυζωνικότητα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο:πολυτέλεια ή ανάγκη;/ Μ. Βαρβαρίγος  (1.142 KB)


 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (IPTV, Video on Demand, Triple Play Concept)

 

 

Triple Play Εφαρμογές/ Β. Καζατζόπουλος  (2.094 KB)


Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία/ Ε. Ταβλάκη  (211 KB)


Υπηρεσίες VoIP και έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ./ Μ. Παπαμιχαήλ  (577 KB)


Σύστημα διαχείρισης παρόδιας στάθμευσης οχημάτων με τεχνολογίες κινητών τηλεπικοινωνιών/ Α. Μπουγά, Σ. Κτενά, Γ. Φουντάς, Κ. Ξένου, Δ. Νικητόπουλος, Φ. Κωνσταντίνου  (707 KB)


Η επιχειρηματική ανάγκη για υπηρεσίες Triple-Play/ Σ. Μπίθας  (2.195 KB)


Εξέλιξη επιπέδου υπηρεσιών/ Μ. Σταματάκης  (637 KB)


 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΡΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (Next Generation Networks, Ethernet, Metro Ethernet, DWDM, IP/MPLS)

 

 

Εξέλιξη δικτύων μετάδοσης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας/ Β. Δημουλάς  (1.758 KB)


Ευρυζωνικά Οπτικά Δίκτυα: Τεχνολογικά επιτεύγματα και προοπτικές ανάπτυξης στην Ελληνική Αγορά/ Ι. Τόμκος  (556 KB)


Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGN): Τεχνολογία & Υπηρεσίες/ Η. Δρακόπουλος  (1.686 KB)


Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio/ Φ. Δημητρακόπουλος  (272 KB)


Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηματικά Μοντέλα/ Α. Αλεξίου, Α. Γκάμας, Β. Καπούλας, Χ. Μπούρας, Δ. Πρίμπας, Θ. Τσιάτσος  (480 KB)


Δίκτυα νέας γενιάς, NGN/ Δ. Γοργίας  (3.698 KB)


 

 

VOICE OVER IP

 

 

VoIP: Τάσεις σε παρόχους σταθερής τηλεφωνίας/ Π. Σαραντόπουλος  (1.488 KB)


VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς/ Δ. Καμπυλαυκάς  (783 KB)


Εξελίξεις σε TELCOS από τη τηλεφωνία VoIP/ Χ. Καστώρης  (7.034 KB)


Enabling Innovative Multimedia Services with - Tellas Videophone Images from the Future/ Vanni Colombo, Γ. Λούκος  (878 KB)


 

 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Σύγκλιση και Υποσύστημα εφαρμογών πολυμέσων μέσω IP (IMS) / Α. Γεωργίου  (1.713 KB)


Σύγκλιση Δικτύων και Υπηρεσιών/ Δ. Κωτούλας  (216 KB)


Δορυφορικές Επικοινωνίες Νέας Γενιάς/ Μ. Κόκκινος  (510 KB)


Μεθοδική ανάπτυξη δικτυακής υποδομής/ Γ. Διακονικολάου  (1.109 KB)


Διαχείριση ετερογενών Δικτύων/ Δ. Χρόνης  (527 KB)


Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες μέσω Ευρυζωνικών Δικτυακών Τεχνολογιών/ Κ. Μακρόπουλος  (1.075 KB)


 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

Αυτοπροστασία και Διασφάλιση Ακεραιότητας Δικτύων και Τερματικών/ Σ. Καραγκιούλογλου  (533 KB)


Προδιαγραφή και Επαλήθευση Πρωτοκόλλων Ασφαλείας Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών με Χρήση Τυπικών Μεθόδων/ Ι. Ουρανός, Π. Στεφανέας, Π. Φράγκος  (392 KB)


Δίκτυα Νέας Γενιάς - Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα/ Α. Ιωάννου  (2.682 KB)