Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα · Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές (12-13 Ιαν., 2006)

 

(Μ 2102)

 

Περιεχόμενα

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

 

Εισηγητική ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Καθηγητή, κ. Α. Σαφάκα  (2.336 KB)


Σύστημα Ηλεκτροδότησης Έλξης Μετρό Αθηνών/ Γ. Βιδάλης, Β. Παπαδά  (870 KB)


Διπλό σύστημα ηλεκτροκίνησης 750 V dc / 25 kV ac για ειδικούς συρμούς μετρό διπλής τάσεως και αντίστοιχη διασύνδεση συστημάτων παροχής ισχύος έλξης/ Γ. Λεουτσάκος, Κ. Τζανέτος, Γ. Παρασκάκης  (264 KB)


Επιβατικός φόρτος και προγραμματισμός δρομολογίων στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας/ Γ. Αναγνωστόπουλος, Π. Ζωγράφος, Β. Λουκόπουλος  (393 KB)


Τα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία (Τρόλλεϋ) στην Ελλάδα/ Π. Γεωργίου  (787 KB)


ΗΣΑΠ : 100 Χρόνια ηλεκτροκίνησης/ Α. Γουδέλης  (410 KB)


 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

 

Στοιχεία Κατασκευής, Λειτουργίας και Ποιότητας Υπηρεσιών - Προοπτικές Ανάπτυξης Δικτύου ΤΡΑΜ/ Ι. Αργυρόπουλος, Θ. Κανάκης, Σ. Σφέτσας  (281 KB)


Σύστημα ισχύος έλξης ΤΡΑΜ: Υποσταθμοί/ Γ. Κεφάλας, Α. Ηλιόπουλος  (1.201 KB)


Συστήματα ηλεκτροκίνησης και ελέγχου κινητήρων οχήματος ΤΡΑΜ/ Γ. Καλογιάννης, Μ. Παπακωνσταντή  (1.004 KB)


Catenary Tραμ-Μορφές, Υλικά, Τροφοδοσία με ρεύμα, Αισθητική ένταξη σε πόλεις - Η περίπτωση της Αθήνας/ Ε. Πλουμίδης  (3.679 KB)


Παρουσίαση ηλεκτρικών συστημάτων ΜΜΜ και Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων (Τρόλλεϋ) περιοχής Αθηνών της εταιρείας Vossloh Kiepe GmbH/ Χ. Πατσιάς  (4.116 KB)


 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Η συμβολή της ALSTOM στον τομέα της ανάπτυξης των Ηλεκτροκίνητων Συγκοινωνιακών Μέσων στην Ελλάδα και παρουσίαση των Ανακλινόμενων Ηλεκτροκίνητων Συρμών 200-250 km/h τελευταίας τεχνολογίας/ Π. Καράγιωργας  (1.018 KB)


Modern electrical propulsion systems for rolling stock/ Andreas Fuchs  (885 KB)


Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης στην Ηλεκτρική Έλξη και Εφαρμογή τους στην Ελλάδα/ Π. Βαγδάτης, Γ. Αδαμίδης  (1.356 KB)


Μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος πολλαπλών επιπέδων για συστήματα ηλεκτρικής κίνησης/ Ε. Καρφόπουλος, Σ. Μανιάς  (659 KB)


Συστήματα ηλεκτροκίνησης ασύγχρονου κινητήρα: πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και σύγχρονες τάσεις μείωσης απωλειών/ Δ. Ράπτης, Α. Κλαδάς  (570 KB)


DC-DC μετατροπέας μισής γέφυρας για τροφοδοσία κυκλωμάτων ελέγχου σε ηλεκτράμαξες/ Ν. Δασκαλάκης, Γ. Αδαμίδης  (1.877 KB)


 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Επιλογή του ηλεκτροκινητήριου συστήματος ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος/ Ε. Μητρονίκας Ι. Τσούμας, Α. Σαφάκας  (1.269 KB)


Βελτίωση της αυτονομίας ενός ηλεκτρικού οχήματος μέσω ελαχιστοποίησης των απωλειών/ Ε. Ρίκος, Ε. Τατάκης  (832 KB)


Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής και ημισταθερής τροχιάς, με χρήση ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος/ Ν. Παπανικολάου, Ε. Στυβακτάκης  (314 KB)


Μελέτη και κατασκευή συστήματος τηλεμετρίας για την επιτήρηση της λειτουργίας ενός ηλεκτρικού οχήματος/ Ι. Τσούμας, Ε. Μητρονίκας, Α. Σαφάκας  (905 KB)


Ηλεκτρονικά συστήματα τηλεματικής, ελέγχου και ασφάλειας ΤΡΑΜ/ Γ. Καλογιάννης  (234 KB)


Άμεσος έλεγχος επαγωγικού κινητήρα για ηλεκτρική έλξη και διερεύνηση μέσω υπολογιστή/ Ζ. Κουτσογιάννης, Γ. Αδαμίδης  (715 KB)


Υπερελαφρύ ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με αυξημένη ασφάλεια για τους πεζούς./ Ν. Ανδριανόπουλος, Β. Κεφαλάς  (255 KB)


 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΑ

 

Σχεδιασμός Ηλεκτροκίνητων οχημάτων με σύνθετα υλικά/ Κ. Σπέντζας, Ν. Παντελέλης, Θ. Θρουβάκης  (703 KB)


Χρήση Τεχνολογιών Αιχμής για το Σχεδιασμό, την Ανάλυση και την Κατασκευή Ηλεκτροκίνητων Αυτοκινήτων/ Σ. Τσαντζαλής Χ. Δέρδας, Ν. Αθανασόπουλος, Κ. Δημόπουλος, Θ. Κοτζακόλιος, Γ. Μιχαλέλης, Δ. Σικουτρής, Β. Κωστόπουλος  (1.077 KB)


Ηλεκτροκίνητα οχήματα: Καταστροφική καταπόνηση διατομών λεπτού πάχους από σύνθετα υλικά/ Α. Μάμαλης, Κ. Σπέντζας, Δ. Μανωλάκος, Μ. Ιωαννίδης  (791 KB)


Σχεδιασμός και αξιολόγηση μονάδων ισχύος ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης/ Θ. Χόνδρος  (1.581 KB)


Υβριδικές προστατευτικές κατασκευές λεπτού πάχους ηλεκτροκίνητων σιδηροδρομικών συρμών/ Α. Μάμαλης, Κ. Σπέντζας, Δ. Μανωλάκος, Μ. Ιωαννίδης, Π. Κωστάζος  (1.040 KB)


Δίτροχο όχημα για τις πόλεις του αύριο/ Γ. Βούρος  (2.411 KB)


 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην Ελλάδα - Δυνατότητες και προοπτικές/ Δ. Νέγκας  (851 KB)


Προκλήσεις και Προοπτικές για τη Διάδοση των Υβριδικών Αυτοκινήτων/ Μ. Τσοσκούνογλου  (1.085 KB)


Προηγμένο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση υπεραγωγών υψηλών θερμοκρασιών σε ηλεκτροκίνητα μεταφορικά μέσα/ Α. Μάμαλης, Δ. Μανωλάκος, Α. Κλαδάς  (1,61 MB)


Μετατροπή ενός συμβατικού αυτοκινήτου σε υβριδικό για πειραματικούς σκοπούς/ Σ. Κουλλαπής, Ι. Μαλτίδης, Κ. Μητρονίκας, Α. Σαφάκας  (2.131 KB)


Συμπεριφορά Οδηγού και Περιβάλλον: Πιλοτική κυκλοφορία υβριδικών οχημάτων σε αστικά περιβάλλοντα & ενέργειες για την περιβαλλοντική κατάρτιση των οδηγών/ Ε. Μπεκιάρης, Α. Τσιούτρας, Δ. Νέγκας  (954 KB)


Εφαρμογή συστήματος ηλεκτροκίνησης κυψελών καυσίμου-υδρογόνου σε αστικά λεωφορεία/ Ε. Ανδριτσάκης  (370 KB)


 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ

 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Πλεονεκτήματα καινοτομικών συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρολύτη βαναδίου και προοπτικές εφαρμογής στα συστήματα ηλεκτροκίνησης/ Μ. Τσίλη, Α. Κλαδάς, Μ. Σκυλλά-Καζάκου  (345 KB)


Τεχνολογία κυψελών καυσίμου για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων/ Θ. Ζαχμάνογλου, Α. Ζαχμάνογλου  (909 KB)


Φωτοβολταϊκές συστοιχίες και ηλεκτροχημική αποθήκευση ενέργειας στα ηλιακά αυτοκίνητα/ Ζ. Σόμπολος, Θ. Παντελέων, Β. Σουφλής, Π. Γιαννούλης  (335 KB)


Μετατροπείς ισχύος για κυψέλες καυσίμου σε ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς/ Π. Μαραμπέας, Σ. Μανιάς  (795 KB)


Το αυτοκίνητο του μέλλοντος κινούμενο με Α.Π.Ε./ Ν. Ρωμανός  (821 KB)


 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΩΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Εξελίξεις και ηλεκτροπρόωση πλοίων και ανασκόπηση ζητημάτων σχεδιασμού στο "Πλήρως Εξηλεκτρισμένο Πλοίο/ Ι. Χατζηλάου, Ι. Προυσαλίδης, Γ. Αντωνόπουλος, Ι. Κ. Γύπαρης, Π. Βαλλιανάτος  (865 KB)


Hλεκτροπρόωση πλοίων και πλήρως εξηλεκτρισμένο πλοίο: προβλήματα ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος/ Ι. Προυσαλίδης, Ι. Χατζηλάου, E. Στυβακτάκης, Φ. Κανέλλος, Ν. Χατζηαργυρίου, Χ. Φραγκόπουλος, Η. Σοφράς  (706 KB)


Συστήματα ηλεκτροπρόωσης υποβρυχίων Π.Ν./ Ι. Χατζηλάου, Γ. Γαλάνης, Ν. Περτζινίδης  (1.329 KB)


Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συντελεστών Εκπομπής Ρύπων και Κατανάλωσης Υβριδικού Οχήματος/ Γ. Φονταράς, Σ. Γκεϊβανίδης, Λ. Ντζιαχρήστος, Ζ. Σαμαράς  (343 KB)


Πρώτα αποτελέσματα λειτουργίας μονάδας παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια/ Ν. Λυμπερόπουλος, Ε. Βαρκαράκη, Ε. Ζούλιας  (439 KB)


Ηλεκτροκινήσεις οχημάτων, ενεργειακών συστημάτων και μέσων μεταφοράς/ Ι. Μαυρογιάννης  (631 KB)