Ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πόσο ασφαλείς είναι; (1 Ιουνίου 2006: Αθήνα)

 

(Μ 2142)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


pdf Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής  (261 ΚΒ)


 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


pdf Ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών/ Νικόλαος Κουλούρης, Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  (295 ΚΒ)


pdf Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στην ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων/ Ανδρέας Μητράκας, Νομικός Σύμβουλος Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών   (347 ΚΒ)


pdf Κακόβουλο Λογισμικό & Πληροφορική: Η Ελλάδα σε καθεστώς ομηρίας / Malware & Information Assets: Holding Greece at Ransom/ Urs Gattiger, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ομοσπονδιακών Ενόπλων Δυνάμεων Γερμανίας, CASEScontact.org, Διευθυντής EICAR   (853 ΚΒ)


pdf Το απόρρητο των επικοινωνιών: Η Ελληνική εμπειρία/ Χρήστος Δουληγέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών   (711 ΚΒ)

 

pdf Σεμινάρια για προσωπικό – Αρμοδιότητες ΑΔΑΕ  (302 ΚΒ)

pdf Κανονισμοί για τη διασφάλιση του απορρήτου στο Διαδίκτυο (ΦΕΚ 88/26/01/05)  (188 ΚΒ)

pdf Έγκριση του κανονισμού για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 384/24/03/05)  (72 ΚΒ)

pdf Έγκριση του κανονισμού για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΦΕΚ 298/08/03/05)  (72 ΚΒ)

pdf Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλιση του (ΦΕΚ 64/10/03/05)  (66 ΚΒ)


 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 


pdf Απόρρητο των επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδομένων/ Λίλιαν Μήτρου, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου    (386 ΚΒ)


pdf Τεχνολογία RFID: Προκλήσεις και Απειλές (Keynote Speaker)/ Μιχαήλ Μαβής, Αντιπρόεδρος Ελληνικού Φορέα Πρόληψης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Συστημάτων και Πρόληψης Διακινδύνευσης ΟΤΕ α.ε.   (1,04 ΜΒ)


pdf Μη επιθυμητή επικοινωνία και επεξεργασία: Τρόποι αντιμετώπισης/ Βασίλειος Ζορκάδης, Προϊστάμενος Γραμματείας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα   (293 ΚΒ)


pdf Η Ασφάλεια, το Θεσμικό Πλαίσιο και ο ρόλος των επιστημόνων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών/ Εμμανουήλ Γιαμπουράς, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  (159 ΚΒ) 


 

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 


pdf Εγκληματολογική εξέταση πειστηρίων που αφορούν σε δικτυακές επικοινωνίες/ Γιάννης Πάσχος, Υπαστυνόμος, Εξεταστής Ψηφιακών Ενδείξεων, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Δεδομένων, ΓΑΔΑ   (2,25 ΜΒ)


pdf Ασφάλεια σχετικά με την τεχνολογία VoIP: Κίνδυνοι και Λύσεις/ Παναγιώτης Νάστου, Ελεγκτής Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (564 ΚΒ)  


pdf Το πρόβλημα των επιθέσεων DDoS (Denial of Service)/ Γεώργιος Κουτέπας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ/, Γεώργιος Αδαμόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ   (280 ΚΒ)


pdf Το πρόβλημα των dialers και τρόποι αντιμετώπισής του/ Εμμανουήλ Βαβούσης, Ειδικός Ερευνητής σε θέματα Ασφαλείας Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  (6,87 ΚΒ)


 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 


pdf Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Απορρύθμιση ή Υπερρύθμιση;/ Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Δικηγόρος, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών  (262 ΚΒ)  


pdf Ο ρόλος του μηχανικού τηλεπικοινωνιών ως επαγγελματία στην ασφάλεια των υποδομών/ Γεώργιος Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών Ευρωπαϊκής Κοινότητας  (193 ΚΒ)


 

 

Πρακτικά ημερίδας  pdf  κείμενο  (191 ΚΒ)