Ελληνικές ημέρες έρευνας και τεχνολογίας – Ευρωπαϊκή συνεργασία (22-23 Ιουνίου, 2006: Αθήνα)

 

(Μ 2144)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

 

1η Συνεδρία

 

Εναρκτήρια ομιλία της Συντονιστικής Επιτροπής της Ελληνικής Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή από την κ. Α. Μοροπούλου   (παρουσίαση  446 ΚΒ)


Building the European construction research and innovation area/ C. Lesniak  (παρουσίαση  827 ΚΒ)


The industrial and construction partners take initiatives/ John Goodall  (παρουσίαση  278 ΚΒ)


Εγνατία Οδός: καινοτόμες δράσεις, έρευνα, τεχνολογία και προστασία περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς στις ζώνες επιρροής της/ Αστ. Λιώλιος   (ομιλία  284 ΚΒ),   (παρουσίαση1  2,93 ΜΒ),   (παρουσίαση2  3,72 ΜΒ)   


Ελληνικές ημέρες έρευνας και τεχνολογίας – Ευρωπαϊκή Συνεργασία/ Π. Αντωναρόπουλος  (παρουσίαση  6,50 ΜΒ)


Ομιλία στο συνέδριο για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή/ Κ. Χ. Ψαλλίδας   (ομιλία 86 ΚΒ)

 

2η Συνεδρία

 


Ερευνητικές προτεραιότητες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς/ Β. Χανδακάς  (ομιλία  136 ΚΒ),  (παρουσίαση  175 ΚΒ)


3η Εθνική συνάντηση : «Οι εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου παίρνουν το λόγο»: θεματική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την κατασκευή για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς./ Κ. Α. Συρμακέζης  (παρουσίαση  93 ΚΒ)


Σύντομη παρουσίαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και προτάσεις ερευνητικών έργων για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας/ Α. Μιλτιάδου  (ομιλία  429 ΚΒ),  (παρουσίαση  3,55 ΜΒ)


Ομιλία της συνεπίκουρη Δημάρχου Ροδίων, Λ. Μηναΐδη  (ομιλία  57 ΚΒ)


Συμβολή του ΙΓΜΕ στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς/ Μ. Βαρτή – Ματαράγκα  (ομιλία  673 ΚΒ),  (παρουσίαση  3,57 ΜΒ)


 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

 


«Hellenic days of Research and Technology»: European Cooperation/ Α. Σωτηροπούλου   (παρουσίαση 1,18 MB)


Εισήγηση της Α. Μοροπούλου  (παρουσίαση  4,15 MB)


ECTP – FACH: framework for common research. Priorities in the field of materials/ Rob Van Hees   (παρουσίαση  549 KB)


Socio-economical aspects in FACH/ D. Monux  (παρουσίαση  2,56 ΜΒ)


 

Εγκαίνια έκθεσης – ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Χώρος πολλαπλών χρήσεων, πλατεία Συντάγματος

 


Εναρκτηρία ομιλία της Οργανωτικής Επιτροπής της εκδήλωσης από την κ. Α. Μοροπούλου  (παρουσίαση  285 ΚΒ)


Τεχνολογικές και ενεργειακές καινοτόμες δράσεις ομίλου ΟΑΣΑ/ Σ. Σιμόπουλος  (ομιλία  128 ΚΒ)


 

3η Συνεδρία

Ενότητα Ι: Η ανάπτυξη των τεχνολογικών πάρκων στην Ελλάδα

 


Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου/ Κ. Ι. Παναγόπουλος  (ομιλία  151 ΚΒ),  (παρουσίαση  1,37 ΜΒ),  (σύντομη παρουσίαση εταιρειών στο χώρο του ΤΠΠΛ  193 ΚΒ),  (κτιριακό δυναμικό του ΤΠΠΛ  157 ΚΒ)


Η συμβολή των επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων στην περιφερειακή ανάπτυξη/ Π. Γρουμπός  (παρουσίαση  493 ΚΒ)


Η συμβολή των επιστημονικών τεχνολογικών πάρκων στην ανάπτυξη της Ε+Τ/ Α. Σαϊτάκης  (παρουσίαση  383 ΚΒ)


 

Ενότητα ΙΙ: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και στρατηγική για την έρευνα και τεχνολογία

 


Ο ρόλος των Τεχνικών Πανεπιστημίων στην έρευνα και την ανάπτυξη της χώρας/ Π. Κωττής  (ομιλία  283 ΚΒ)


Αξιοποίηση των υποδομών για την ερευνητική – τεχνολογική ανάπτυξη/ Κ. Συρμακέζης  (παρουσίαση  231 ΚΒ)


Εισήγηση Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας/ Γ. Στασινός  (ομιλία  124 ΚΒ)


 

Ενότητα ΙΙΙ: Τεχνολογική ανάπτυξη και αξιοποίηση των πορισμάτων έρευνας – συμμετοχή της βιομηχανίας

 


Η συμβολή της παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη/ Θ. Λουκάκης  (παρουσίαση  340 ΚΒ)


Έρευνα και βιομηχανία: ανάγκη για σύγκλιση/ Α. Χ. Παγιατάκης  (παρουσίαση  306 ΚΒ)


Η συμβολή του ΕΠΙΣΕΥ στην προώθηση της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Προγραμμάτων/ Σ. Τζαφέστας  (παρουσίαση  1,77 ΜΒ)


Συνεργασία των ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου Σύρου με τη σχολή Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχανικών του ΕΜΠ σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα/ Α. Αντωνίου  (παρουσίαση  2,85 ΜΒ)


Από την καινοτομία στην επιχειρηματική ωρίμανση – ο ρόλος των εταιρειών παροχής υπηρεσιών συμβούλων/ Π. Πλαγιαννάκος  (ομιλία  126 ΚΒ),  (παρουσίαση  1,01 ΜΒ)


Το οικοσύστημα για την επιχειρηματική εκμετάλλευση της καινοτομίας: η προσέγγιση της DFJ Faros/ Γ. Προκοπάκης  (παρουσίαση  309 ΚΒ)


 

Πίνακας Εκθετών


Αλφαβητικός πίνακας εκθετών  (κείμενο,  397 KB)


Θεματικός πίνακας εκθετών   (κείμενο, 446 ΚΒ)