Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός και Εξορυκτική Δραστηριότητα (20 Σεπτεμβρίου,  2006: Αθήνα)

 

(Μ 2147)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

 Χαιρετισμός Φ. Γεννηματά  (149 KB)


 Χαιρετισμός Κ. Μελά  (195 KB)


 Εισήγηση του Γενικού Δ/ντή Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ν. Χέλμη  (198 KB)


 Εισήγηση του Προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Ε. Βιδάλη  (293 KB)


 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εξορυκτική δραστηριότητα στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού/ Γ. Μανούρης  (285 KB)


 Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός και Εξορυκτική Δραστηριότητα : Τα δύσκολα σημεία της σχέσης/ Κάρκα Ελένη  (266 KB)


 Χωροταξική θεώρηση της ενεργειακής αξιοποίησης λιγνιτικών κοιτασμάτων. Συμβολή στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη/ Ζαραφίδης Δ., Ρούμπος Χ.   (542 KB)


 Βωξίτης - Αλουμίνα - Αλουμίνιο και η συμβολή τους στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. Πενήντα χρόνια δράσης και συνύπαρξης στους νομούς Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας/ Τζιμόπουλος Χαράλαμπος  (489 KB)


 Εξορυκτικές δραστηριότητες και προστατευόμενες περιοχές/ Φιλιππή Βήνη  (654 KB)


 Χωροθέτηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων και βιώσιμη ανάπτυξη/ Τσώλας Ιωάννης  (235 KB)


 Η βιώσιμη επανένταξη περιοχών με εξειδίκευση στην εξορυκτική δραστηριότητα ως κατεύθυνση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού/ Κλαμπατσέα Ειρήνη  (395 KB)


 Οι παλαιές μεταλλευτικές εργασίες και ο νέος ΕΧΣ/ Παπαγεωργίου Ιωάννης  (205 KB)


 Πρόταση για αλλαγή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αδειοδότησης εξορυκτικών δραστηριοτήτων με περιβαλλοντική επέμβαση μεγάλης κλίμακας/ Γ. Κ. Τριανταφυλλίδης  (260 KB)


 Δύο ιδέες για την εξορυκτική δραστηριότητα και την αειφορία: παρέμβαση/ Ν. Γεωργακάκης  (201 KB)


 Παρέμβαση κ. Η. Γιαννίρη  (251 KB)