Ενημερωτική Εκδήλωση για τους Ευρωκώδικες (11 Οκτωβρίου, 2006: Αθήνα)

 

Μ 2174

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Το πλαίσιο και το μέλλον των Ευρωκωδίκων, με έμφαση στα EN 1990 (Βάσεις Σχεδιασμού) και EN 1991/ Prof. H. Gulvanessian, Πρόεδρος της Υποεπιτροπής CEN/TC250/SC1, Τεχνικός Διευθυντής BRE   pdf  (4 MB) 


Σχετικό Άρθρο Prof. H. Gulvanessian  pdf  (221 KB)  


Εξέλιξη και βασικές πτυχές των EN 1992 και EN 1998/ Α. Κάππος, Καθ. ΑΠΘ, Μέλος Ο.Ε. στα πλαίσια της Επιτροπής Ευρωκωδίκων ΥΠΕΧΩΔΕ  pdf  (984 KB)


Το πλαίσιο και οι προοπτικές εφαρμογής και εξέλιξης των Ευρωκωδίκων με παραδείγματα από τη χρήση των EN 1993 και EN 1994/ Prof. G. Sedlacek, RWTH-Aachen   pdf  (7 MB)