Η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 89/106 για τη σήμανση CE στα δομικά υλικά (TEE, Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2007)

 

Μ 2182

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

 

Χαιρετισμοί

 


Παρουσίαση του Έργου της Συντονιστικής Επιτροπής για τα δομικά προϊόντα στο πλαίσιο Ημερίδας του ΤΕΕ για τα αδρανή/ Κωνσταντίνος Φίλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής 2ης Κλαδικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείο Ανάπτυξης  κείμενο  (182 ΚΒ)


Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας  κείμενο  (178 ΚΒ)


 

 

Ενότητα Α: Παρουσίαση της Οδηγίας 89/106

 


Η νέα προσέγγιση στα δομικά προϊόντα – Νομοθεσία και πρότυπα/ Ευάγγελος Βαρδάκας, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχ., Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΟΤ Α. Ε.  παρουσίαση  (467 ΚΒ)


Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ/ Γιώργος Κατσαράκης, Πολ. Μηχανικός, Υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Enterprise for Industry/G3 Construction)  παρουσίαση  (324 ΚΒ)


Η βεβαίωση συμμόρφωσης για τα αδρανή υλικά με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 98/598/ΕΚ/ Γιώργος Κατσαράκης, Πολ. Μηχανικός, Υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Enterprise for Industry/G3 Construction)  παρουσίαση  (387 ΚΒ)


 

 

 

Ενότητα Β: Η εφαρμογή της Οδηγίας 89/106

 


Εφαρμογή της οδηγίας στα αδρανή υλικά. Απαιτήσεις για τον Μελετητή/ Διονύσης Καλλιάνης, Πολιτικός και Μηχανολόγος Μηχ., Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π.  κείμενο  (204 ΚΒ)


Η σήμανση CE στα αδρανή υλικά. Η σημασία για τον κατασκευαστή/ Λένα Τζαβάρα, Πολιτικός Μηχανικός  παρουσίαση  (922 ΚΒ)


Εφαρμογή της οδηγίας στα αδρανή υλικά. Απαιτήσεις για τον Επιβλέποντα/ Βίκτωρας Αγγελάκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ., Τμηματάρχης Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  κείμενο  (403 ΚΒ),  παρουσίαση  (279 ΚΒ)


Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 89/106 για τη σήμανση στα αδρανή υλικά. Απαιτήσεις για τον Προμηθευτή αδρανών υλικών για σκυρόδεμα/ Μιχάλης Ζωάκος, Πολιτικός Μηχ., ERGOTEST A.E.  κείμενο  (286 ΚΒ),  παρουσίαση  (209 ΚΒ)


Προβλήματα και προβληματισμοί στη διασφάλιση της ποιότητας των αδρανών υλικών για σκυρόδεμα στην ελληνική αγορά και μετά την υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωση CE/ Φώτης Φωτόπουλος, Χημικός Μηχ., Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά  κείμενο  (259 ΚΒ)