Γεωτεχνικές Εφαρμογές Γεωσυνθετικών Υλικών (ΤΕΕ, 11 Ιανουαρίου, 2007: Αθήνα)

 

Μ 2185

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Γεωσυνθετικά-Εφαρμογές για Διαχωρισμό, Στράγγιση και Λειτουργία Φίλτρου/ Μ. Παχάκης   παρουσίαση  (2,7 ΜΒ)


Κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια/ Α. Πλατής   κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Γεωαφρός EPS: διογκωμένο πολυστυρένιο σε γεωτεχνικές κατασκευές/ Δ. Ατματζίδης   παρουσίαση  (1,4 ΜΒ)


Σεισμική μόνωση κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης με συμπιεστό παρέβλημα γεωαφρού EPS/ Γ.Αθανασόπουλος   κείμενο  (479 ΚΒ)


Έλεγχος ανακλαστικής ρηγμάτωσης οδοστρωμάτων με γεωσυνθετικά υλικά/ Αν. Κολλιός   παρουσίαση  (2,8 ΜΒ)


Υπολογισμός προστασίας στεγάνωσης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – Calculating protection offered by landfill liners / Μ. Πανταζίδου   κείμενο  (220 ΚΒ),  παρουσίαση  (290  ΚΒ)


Γεωσυνθετικά υλικά στεγάνωσης και τρόπος εφαρμογής τους/ Κ. Γιαλίδης   παρουσίαση  (987 ΚΒ)


Οπλισμένα Επιχώματα – Στοιχεία σχεδιασμού, κατασκευής και ελέγχων ευστάθειας/ Ν. Νάσκος   κείμενο  (4 ΜΒ)


Αντιδιαβρωτική προστασία με χρήση γεωσυνθετικών υλικών/ Ι. Φίκιρης    κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του IGS/ Α. Κολλιός, EAC    παρουσίαση  (4,3 ΜΒ)


Ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την εξάλειψη αντιφάσεων μεταξύ των μελετών οπλισμένου εδάφους/ Carr R.W., Ε. Σακουμπέντα, Β. Χουσιάδας   κείμενο  (186 ΚΒ)


Ανάλυση οπλισμένου επιχώματος με διάφορους κανονισμούς - Σύγκριση αποτελεσμάτων/ Carr R.W., Ε. Σακουμπέντα, Β. Χουσιάδας, Μ. Ιακωβίδου   κείμενο  (189 ΚΒ)


Υψηλά οπλισμένα επιχώματα:Βασικές αρχές ανάλυσης - Μεθοδολογική προσέγγιση σχεδιασμού και κατασκευαστικές λεπτομέρειες/ Χ. Εφραιμίδης, Δ.Αργυριάδη, Ν. Κλήμης, Χ. Πολύζος   κείμενο  (1 ΜΒ)


Εμπειρίες απο τη μελέτη και κατασκευή υψηλών οπλισμένων επιχωμάτων αυτοκινητοδρόμων με χρήση γεωπλαγμάτων/ Ι. Φίκιρης, Χ.Γ. Μαυρομμάτη   παρουσίαση  (2,2 ΜΒ)


Σχεδιασμός οπλισμένων επιχωμάτων:Οριακή ισορροπία και αριθμητικές μέθοδοι/ Ν. Κλήμης, Α. Κωμοδρόμος, Χ. Εφραιμίδης, Δ. Αργυριάδη, Μ. Παπαδοπούλου   κείμενο  (937 ΚΒ) 


Αριθμητική προσομοίωση οπλισμένων επιχώσεων/ Δ. Καραμπατάκης, Ε. Σακουμπέντα, Ι. Ιωακειμίδης   κείμενο  (981 ΚΒ)


Συμπεριφορά τοιχών οπλισμένου εδάφους υπό σεισμική φόρτιση. Η περίπτωση του σεισμού της Taiwan/ Γ.Α Αθανασόπουλος, Δ.Α.Ράπτη   κείμενο  (611 ΚΒ)


Σεισμική συμπεριφορά τοιχών οπλισμένης γής στη νέα δονητική τράπεζα του ΕΜΠ/ Γ. Γκαζέτας, Ι. Αναστασόπουλος, Β Δρόσος, Π. Γεωργαράκος, Ρ. Κουρκουλής   κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Εναλλακτικές επιλογές προστατευτικής επένδυσης πρανών οπλισμένων επιχωμάτων/ Α.Ρίτσος, Μ.Μιγκίρου    κείμενο  (894 ΚΒ)


Πρακτικές εφαρμογές δύσκαμπτων διαξονικών γεωπλεγμάτων στη σταθεροποίηση ασθενούς εδάφους/ Dulala-Rigby Y.   κείμενο  (1 ΜΒ)


Εφαρμογές γεωσυνθετικών στην προστασία αρχαίων μνημείων: Η περίπτωση κατάχωσης του Αρρηφορίου Οίκου στην Ακρόπολη των Αθηνών/ Εγγλέζος Δ.   κείμενο  (744 ΚΒ)


Υποθαλάσσια τοποθέτηση γεωσωλήνων για την ανάπλαση και προστασία αμμώδους παραλίας στο Λαγονήσι Αττικής/ Kievit J.J., Ε.Ζαλαχώρη   κείμενο  (351 ΚΒ)


Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισμική απόκριση και ευστάθεια γεω-κατασκευών/ Β.Ζανιά , Ι.Τσομπανάκης, Π.Ν.Ψαρρόπουλος   κείμενο  (527 ΚΒ)


Εναλλακτική λύση αγκύρωσης στεγανωτικού συστήματος λιμνοδεξαμενής Μήθυμνας νήσου Λέσβου/ Β. Σωτηρόπουλος, Π. Λασκαράτος    κείμενο  (351 ΚΒ)