Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και Εφαρμογές (ΤΕΕ, 22-23 Φεβρουαρίου, 2007: Αθήνα)

 

Μ 2187

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

 


Εφαρμογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάμπο του Ν. Χανίων/ Ανθούλα Γκιούρου    κείμενο  (689 ΚΒ)


Χρήση προϊόντων Τηλεπισκόπησης για την αποτύπωση μεταβολών χρήσεων γης και για την διαχείριση των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Τριχωνίδας/ Ηλίας Δημητρίου    κείμενο  (902 ΚΒ)


Διεθνή ερευνητικά προγράμματα και αποτελέσματα στο χώρο της Τηλεπισκόπησης από την ερευνητική ομάδα SOCRATES των ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ/ Δήμος Πανταζής, Χαράλαμπος Καραθανάσης, Μάρω Κασώλη   κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Τηλεπισκόπηση πέρα απ τα όρια της εικόνας/ Μαρουλιώ Χανιώτη  παρουσίαση  (329 ΚΒ)


Τα Δορυφορικά Δεδομένα (Πολύ) Υψηλής Ανάλυσης και η εφαρμογή της Οικολογικής Χαρτογράφησης στην εκτέλεση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων για την Καταπολέμηση των Κουνουπιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές/ Παναγιώτης Περγαντάς, Δρ.Γεώργιος Βοζίκης  κείμενο  (968 ΚΒ)


 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

 


Automated Procedures for Creating and Updating Digital City Models Using Very High Resolution (VHR) Satellite Imagery/ Dr. George Vozikis, Prof. Dr. Josef Jansa   παρουσίαση  (5,7 ΜΒ) 


Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης εικόνων και όρασης υπολογιστών για την εξαγωγή χαρακτηριστικών στον αστικό χώρο/ Δ. Αργιαλάς, Κ. Καράντζαλος, Ο. Μαυραντζά, Α. Τζώτσος, Β. Νούτσου, Π. Μιχάλης   παρουσίαση  (6,7 ΜΒ)


Σύγχρονη έρευνα και εφαρμογές, με χρήση δορυφορικών δεδομένων, για εντοπισμό, παρακολούθηση και χαρτογράφηση της χωρικής κατανομής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές/ Νικόλαος Σηφάκις, Χαράλαμπος Κοντοές, Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου   παρουσίαση  (4 ΜΒ)


Σύστημα επιχειρησιακής τηλεανίχνευσης και δυναμικής απεικόνισης φυσικών καταστροφών και αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων/ Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές, Παναγιώτης Ηλίας, Ιωάννης Κώτσης,, Δημήτρης Παρώνης, Δρ. Σηφάκις Νικόλαος   παρουσίαση  (3,2 ΜΒ)


Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνας και εφαρμογές στην Τηλεπισκόπηση/ Αργιαλάς Δ., Τζώτσος Α.   παρουσίαση  (4,2 ΜΒ)


Ελληνικό Εναέριο Σύστημα λήψης Υπερφασματικών Απεικονίσεων/ Πολυχρόνης Κολοκούσης, Βασιλεία Καραθανάση, Δημήτριος Αργιαλάς, Δημήτριος Ρόκος   παρουσίαση  (1,7 ΜΒ)


Ground deformation in Thessaly, Central Greece, retrieved from Differential Interferometric analysis of ERS-SAR data/ A. Ganas, S. Salvi, S. Atzori, C. Tolomei   κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Ετήσια χωρο - χρονικά πρότυπα από σεισμικές εικόνες πυκνότητας, ενέργειας και εστιακού βάθους για την ταυτοποίηση γεωφυσικής θερμικής ρύπανσης από δορυφορικές εικόνες/ Γιώργος Μηλιαρέσης   παρουσίαση  (2,8 ΜΒ)