Ανάδειξη, ανάπλαση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΤΕΕ, 7 Μαρτίου, 2007: Αθήνα)

 

Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο των Επιστημονικών Ημερίδων για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Μ 2200

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Δεοντολογία αποκατάστασης και προστασίας μνημείων – Η πιθανότητα νέων προσεγγίσεων/ Μάνος Μπίρης, ΑΡΧ, Καθ. ΕΜΠ, Μέλος ΚΣ Νεωτ. Μνημείων ΥΠΠΟ   κείμενο  (595 ΚΒ)


Ώσμωση παλιού και νέου στις αποκαταστάσεις των μνημειακών κτιρίων/ Ι. Κίζης, ΑΡΧ, Καθ. ΕΜΠ   παρουσίαση  (9 ΜΒ)


Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας των Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων της περιοχής της Πλάκας/ Ν. Χαρκιολάκης, ΑΡΧ, Δ/ντης ΥΠΠΟ   παρουσίαση  (13 ΜΒ)


Οι παραδοσιακοί οικισμοί: Η ανάδειξη τους και η Χάρτα του Πολιτιστικού Τουρισμού/ Κ. Κρεμέζη, ΑΡΧ, Καθ. ΕΜΠ   παρουσίαση  (930 ΚΒ)


Παρουσίαση έργων φωτισμού/ Σ. Κοντόπουλος, ΗΜ   παρουσίαση  (1 ΜΒ)


Θεσμικό πλαίσιο προστασίας αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς στα πλαίσια του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Π. Σαββίδου, ΑΡΧ, Γεν. Δ/ντρια ΥΠΕΧΩΔΕ   κείμενο  (208 ΚΒ)


Το πρόγραμμα αλλαγής των όψεων κτιρίων της Αθήνας, για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης/ Χ. Ακριτίδης, ΑΤΜ, Αντιδήμαρχος Αθηναίων, Πρ. ΠΣΔΑΤΜ