Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία: Η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου (ΤΕΕ, 16 Μαΐου, 2007: Αθήνα)

 

Μ 2211

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

 


«Η μνήμη ενός ουμανιστή»/ Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ   κείμενο  (113 ΚΒ)


«Βασίλης Α. Φιλόπουλος, ο άνθρωπος και ο μηχανικός»/ Κατερίνα Τοράκη, χημικός μηχανικός, Διευθύντρια Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΤΕΕ, Συντονίστρια της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές Ορολογίας»   κείμενο  (795 ΚΒ)


«Η ανάπτυξη της τυποποίησης στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με προϊστάμενο τον Β. Φιλόπουλο»/ Ειρήνη Φραγκοπούλου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, τ. Διευθύντρια Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ   κείμενο  (146 ΚΒ)


«Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο»/ Κώστας Βαλεοντής, φυσικός-ηλεκτρονικός, Υπεύθυνος της Τεχνικής Επιτροπής «Τηλεπικοινωνίες» και της Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ   κείμενο  (334 ΚΒ)


«Το όραμα του Βασίλη Φιλόπουλου για την καθιέρωση της Ποιότητας»/ Γιάννης Σαριδάκης, χημικός μηχανικός, ΕΛΟΤ  κείμενο  (127 ΚΒ)


«Υποδείγματα προς Μίμηση όπως ο Βασίλης Φιλόπουλος – Η καταλυτική σημασία τους για την κοινωνία μας και για τους φοιτητές μας»/ Γιώργος Μποχώρης, καθηγητής ΔΟΠ & Διευθυντής Προγράμματος MBA TQM του Πανεπιστημίου Πειραιώς  παρουσίαση  (115 ΚΒ)


Βιβλιογραφία για το έργο του Βασίλη Φιλόπουλου στις Βιβλιοθήκες ΤΕΕ   κείμενο  (227 ΚΒ)