Πρόληψη – Διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΤΕΕ, ΠΣΔΑΤΜ, ΕΜΠ – Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού , 11 Δεκεμβρίου, 2007: Αθήνα)

 

Μ 2300

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Α. Φυσικές καταστροφές

 


Συστημική προσέγγιση στην ανάλυση των φυσικών κινδύνων και των φυσικών καταστροφών/ Γ. Τσακίρης   περίληψη  (150 ΚΒ),   παρουσίαση  (1,9 ΜΒ)


Ο κίνδυνος των κατολισθήσεων και η διαχείριση του με μεθόδους γεωπληροφορικής/ Μ. Σακελλαρίου   κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Φυσικές καταστροφές και παράκτια ζώνη/ Ε. Δουκάκης   κείμενο  (393 ΚΒ),    παρουσίαση (μέρος 1) (1,7 ΜΒ),   παρουσίαση (μέρος 2)  (1,7 ΜΒ),


Διαστημική τεχνολογία RADAR (InSAR) και φυσικές καταστροφές/ Β. Μασσίνας, Δ. Παραδείσης   περίληψη  (248 ΚΒ)


 

 

Β. Υποδομές και Προληπτικός Σχεδιασμός

 


Τηλεσκόπιση, φωτοερμηνεία και έμπειρα συστήματα στην πρόληψη και διαχείριση των φυσικών  καταστροφών/ Δ. Αργιαλάς 


Τα GIS στην πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών/ Γ. Φώτης, Κ. Κουτσόπουλος   παρουσίαση  (1,6 ΜΒ)


Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές)/ Α. Σιόλας, Δ. Περπερίδου   κείμενο  (313 ΚΒ)


Κτηματολόγιο/ Ι. Πρέσβελος   κείμενο  (65 ΚΒ)


Μητρώα Υπουργείου Γεωργίας/ Α. Τσάκας, Ν. Σχιζοδήμου   κείμενο  (138 ΚΒ)


 

 

Γ. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

 


Προσομοίωση και διαχείριση παρακτίων υδροφορέων/ Α. Μαντόγλου   κείμενο  (829 ΚΒ)


Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων και μελέτη περίπτωσης πυρκαγιών/ Β. Βεσκούκης   παρουσίαση  (1,4 ΜΒ)


Σχεδιασμός διαδρομών εκκένωσης και ανακατασκευής μεταφορικών δικτύων μετά από φυσικές καταστροφές μεγάλης κλίμακας/ Π. Βυθούλκας   παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)


Ανάλυση σεναρίων για τη διαχείριση κινδύνου στην περιοχή του Βεζούβιου – Νάπολη/ Μ. Γιαουτζή, Α. Στρατηγέα   παρουσίαση  (361 ΚΒ)


Οι στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως εργαλείο πρόληψης των φυσικών καταστροφών/ Μ. Λάμπρου, Α. Λέκκα   κείμενο  (159 ΚΒ)


Χωρικές και δομικές επιπτώσεις των σεισμών στην πόλη. Η περίπτωση της Αθήνας/ Κ. Δημόπουλος, Κ. Τίγκα, Ι. Σαγιάς    κείμενο  (1,2 ΜΒ),    παρουσίαση  (1 ΜΒ)


Συστήματα διαχείρισης καταστροφών – Το σύστημα Synarma/ Β. Γρηγοριάδης , Ι. Παπαδοπούλου   παρουσίαση  (2,6 ΜΒ)


Η αναδάσωση μετά τις πυρκαγιές: καθεστώς – πρακτικές – συνέπειες/ Ν. Ζαχαριάς   κείμενο  (205 ΚΒ)


Φυσικές καταστροφές – πολιτική προστασία – εθελοντισμός και ο ρόλος του ΑΤΜ/ Ι. Πάττας   κείμενο  (389 ΚΒ)