Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα)

 

Μ 2312

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Χαιρετισμός Συντονιστικής Επιτροπής για τις δράσεις του «Έτους Τυποποίησης, Κανόνων, Προδιαγραφών και Ποιότητας» για το ΤΕΕ, στην ημερίδα «Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα»   κείμενο  (137 ΚΒ)


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής/ Ειρήνη Κανιτάκη, Διπλ. ΠΜ MSc, DIC, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος   κείμενο  (197 ΚΒ)


Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα: μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόμο τύπο σκυροδέματος. Αναφορά στην Ελληνική πραγματικότητα/ Κ. Κ. Σίδερης, Δρ Π.Μ., Επικ. Καθ. ΔΠΘ   κείμενο  (636 ΚΒ)


Επίδραση κοκκομετρίας σε υψηλής ρευστότητας πάστα τσιμέντου – Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα/ Μ. Μπεάζη – Κατσιώτη, Δρ. Χ.Μ., Επικ. Καθ. ΕΜΠ, Μέλος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ., Ν. Διαμαντώνης, Σχολή ΧΜ, ΕΜΠ, Α. Σακελλαρίου, Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων, ΔΕΗ, Α. Παπαθανασίου, Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων, ΔΕΗ, Μ. Κατσιώτης, Σχολή ΧΜ, ΕΜΠ, Β. Καλοϊδάς, Ε.Κ.Ε.Τ., Ι. Μαρίνος, Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής   κείμενο  (553 ΚΒ)


Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα στην ελληνική πραγματικότητα, νέες εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές/ Κ. Γ. Παπανικολάου, Δρ. Π.Μ., Λέκτορας Παν. Πατρών   κείμενο  (1,7 ΜΒ)


ΑΣΣ και ελληνική πραγματικότητα. Λύσεις με ΑΣΣ στην Ελλάδα από ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δ.Υ./ Κ. Γεωργίου, ΠΜ, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δ.Υ.  παρουσίαση – μέρος α  (4,7 ΜΒ),   παρουσίαση – μέρος β  (6,4 ΜΒ)


Ανθεκτικότητα αυτοσυμπυκνούμενων σκυροδεμάτων διαφορετικών κατηγοριών αντοχής παρασκευασμένων με ελληνικά υλικά/ Ν. Αναγνωστόπουλος, Π.Μ., υπ.Δρ. ΔΠΘ, Κ.Κ. Σίδερης, Δρ. Π.Μ., Επικ. Καθ. ΔΠΘ, Α. Γεωργιάδης, Π.Μ. υπ. Δρ. ΔΠΘ


Η διεθνής εμπειρία από τη χρήση αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος δείχνει το δρόμο και στην Ελλάδα/ Δέσποινα Τελωνιάτη, Μ.Μ.Μ., Lafarge-Beton   παρουσίαση  (350 ΚΒ)


Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα: εφαρμογές – λύσεις και προβλήματα/ Χ. Βογιατζής, Π.Μ., Et Beton ΑΕ   παρουσίαση  (3,9 ΜΒ)


Χρήση της απορριφθείσας παιπάλης ασφαλτικού συγκροτήματος ως πληρωτική κονία για Α.Σ.Σ. – Εφαρμογή στην Εγνατία Οδό/ Σ. Λυκούδης, Προϊστάμενος Εργαστηρίου ΠΥΘ, Εγνατία Οδός Α.Ε.   παρουσίαση  (2,3 ΜΒ)


Εφαρμογή αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος χαμηλής αντοχής και περιεκτοκότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή/ Α. Γεωργιάδης, Π.Μ., υπ.Δρ. ΔΠΘ, Κ.Κ. Σίδερης, Δρ. ΠΜ, Επικ. Καθ. ΔΠΘ, Ν. Αναγνωστόπουλος, Π.Μ., υπ. Δρ. ΔΠΘ, Π. Μανίτα, Δρ. Π.Μ., Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Δοκιμών Υλικών ΔΠΘ   κείμενο  (743 ΚΒ)