Κινητικότητα στον αστικό χώρο. Πράσινη Βίβλος και ελληνική πραγματικότητα (ΤΕΕ, 9 Ιουνίου, 2008: Αθήνα)

 

Μ 2321

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Διαχείριση κινητικότητας σε μεσαίες και μικρές πόλεις/ ΜΕ Μεταφορών ΤΕΕ   παρουσίαση  (1,9 ΜΒ)


Εθνική στρατηγική για την αστική κινητικότητα σε θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ. Γιαννής, Πρόεδρος Αττικό Μετρό Α.Ε., Α. Συκιανάκη, Πρόεδρος ΟΡΣΑ Αθήνας, Σ. Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος ΟΡΣΑ Θεσσαλονίκης, Ε. Τολέρης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ, Π. Καπερώνη, Πρ. Δ/νσης Ειδικών Εργων Αναβάθμισης Περιοχών ΥΠΕΧΩΔΕ, Ι. Θεοφίλης, Πρ. Τμημ. Κυκλ., Φωτ. Σηματοδ. και Τηλεματικής ΥΠΕΧΩΔΕ, Α. Κοψαχείλη, Στέλεχος Αττικό Μετρό Α.Ε.   κείμενο  (295 ΚΒ)


Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αστική Κινητικότητα/ Χ. Ακριτίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Αστικής Κινητικότητας ΥΜΕ   κείμενο  (329 ΚΒ),   παρουσίαση  (190 ΚΒ)


Οδοιπορικό για τις μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας: από τη συμφόρηση προς τη βιώσιμη κινητικότητα/ Γ. Χανδάνος, Πρόεδρος ΣΕΣ, Α. Κοψαχείλη, ΓΓ ΣΕΣ   παρουσίαση  (422 ΚΒ)


Αστική κινητικότητα στην Αθήνα/ Δ. Τσαμπούλης, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΣΑ   παρουσίαση  (508 ΚΒ)


Σχόλια για το Πράσινο Βιβλίο «Προς ένα νέο πολιτισμό για τις αστικές μετακινήσεις»/ Θ. Βλαστός, αναπλ. Καθ. ΕΜΠ, επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας, Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόμος   κείμενο  (342 ΚΒ)


Περιβαλλοντική διαχείριση της κυκλοφορίας/ Ι. Ζιώμας, καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ, Γ. Γιαννής, Πρόεδρος Αττικό Μετρό Α.Ε., Β. Τρύφωνα, Δ/νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Β. Σμυρνιούδη, Δ/νση ΕΑΡΘ ΥΠΕΧΩΔΕ, Λ. Βύρας, Δ/νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Μ. Καρλαύτης, Επικ. Καθ. ΕΜΠ   κείμενο  (576 ΚΒ)


Κινητικότητα στον αστικό χώρο. Πράσινη Βίβλος και Ελληνική Πραγματικότητα/ Ν. Τσαμπαρλής, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΘΕΛ Α.Ε.   παρουσίαση  (354 ΚΒ)


Τρόλευ – Ένα πράσινο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς/ Π. Κανελλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΗΛΠΑΠ   παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για το οδοιπορικό για τις  μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας: από τη συμφόρηση στη βιώσιμη κινητικότητα   κείμενο  (742 ΚΒ)