Διήμερο Συμπόσιο για την Τυποποίηση (ΤΕΕ, 27-28 Νοεμβρίου, 2008: Αθήνα)

 

(Μ 2351)

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1η Μέρα: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008

 


Η Τυποποίηση, οι Κανόνες και οι Προδιαγραφές ως εφόδια του Μηχανικού/ εισήγηση Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής Έτους Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγραφών  κείμενο  (90 ΚΒ)


 

Ενότητα 1Α :Η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και η Εθνική Εναρμόνιση

 


European standardization: a tool for the approximation of the European policies/ G. Michaud, Secretary General of CEN (European Committee for Standardization)  παρουσίαση  (150 ΚΒ)


European standardization: a tool for European policies/ Pascal Poupet, Director, Standards   παρουσίαση  (259 ΚΒ)


Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση και εθνική εναρμόνιση/ Ε. Μελαγράκης, Δ/ντης Διεύθυνσης Τυποποίησης ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) 


Αλλαγές στην Κοινοτική Οδηγία για τα δομικά προϊόντα/ Γ. Κατσαράκης, ΠΜ, Υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Enterprise and Industry, Unit I-5 Construction, Pressure Equipment, Metrology)   παρουσίαση  (134 ΚΒ)


Οι Ευρωκώδικες – Νέα πρότυπα για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών/ Ν. Μαλακάτας, Δρ ΠΜ, Πρόεδρος Επιτροπής CEN/TC250/SC1, Επιμελητής ΕΕΕ Ευρωκωδίκων ΤΕΕ  παρουσίαση  (942 ΚΒ)


Feasibility and opportunity to develop a standardization work program concerning engineering consultancy services/ Dr. Fabienne Ramirez, Development Manager, Anfor  παρουσίαση  (564 ΚΒ)


Η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και η Εθνική εναρμόνιση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών/ Ν. Μπενμαγιώρ, ΜΗΜ, Προϊστάμενος Δ/νσης Πιστοποίησης Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 


 

 

Ενότητα 1Β : Τυποποίηση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

 


Τυποποίηση και καινοτομία/ Χ. Οικονομοπούλου, Δρ, Σύμβουλος, ΥΠΑΝ  παρουσίαση (487 ΚΒ)


Standardization, innovation and competitiveness/ Dr Knut Blind, Professor of Berlin University of Technology/ Chair of Innovation Economics at Faculty of Economics and Management & Head of Competence Centre at Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research/ Endowed Chair of Standardisation at the Rotterdam School of Management, Erasmus University, St. Gauch, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research  παρουσίαση  (127 ΚΒ)


Πρότυπα και καινοτομία: φίλοι ή αντίπαλοι;/ Ε. Βαρδάκας, ΜΗΜ, τέως Δ/ντης Νομοθετικής Πολιτικής και Πολιτικής Ποιότητας της Ε.Ε. και τέως Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΟΤ  παρουσίαση  (265 ΚΒ)


Τυποποίηση, Πιστποίηση, Έλεγχος Αγοράς και Ανταγωνιστικότητα/ Σ. Πελτέκης, Πρόεδρος HellasCert  παρουσίαση  (1 ΜΒ)


Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνείας ως παράγοντες καινοτομίας/ Σ. Στασινός, PhD, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)  παρουσίαση  (142 ΚΒ)


 

 

Ενότητα 1Γ : Τυποποίηση και Συστήματα Διαχείρισης

 


Η συμβολή της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης στη διάδοση των προτύπων/ Μ. Πιτσίκα/ Δ/ντρια Πιστοποίησης και Ανάπτυξης TUV HELLAS (TUV NORD) S.A.  παρουσίαση  (462 ΚΒ)


Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 και η σχέση του με άλλα συστήματα διαχειριστικής επάρκειας/ Β. Λεώπουλος, ΜΗΜ, αναπλ. Καθ. Σχολής Μηχ/γων Μηχ/κων ΕΜΠ  παρουσίαση  (729 ΚΒ)


Η Τυποποίηση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας/ Μ. Τολάκη, ΗΜΜ, Διευθύντρια ΔΥΑΕ/ΔΕΗ, Μ. Πεφάνης, ΜΜΜ, Βοηθός Διευθυντή ΔΥΑΕ/ ΔΕΗ  κείμενο  (158 ΚΒ)


Διαπίστευση εξειδικευμένων διαδικασιών μη υπαγόμενων σε πρότυπα/ Π. Αγάθωνος, Δρ Χημικός, HellasLab   παρουσίαση  (218 ΚΒ)


 

 

2η Μέρα: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008

 

 

Ενότητα 2Α : Η τυποποίηση στα τρόφιμα και ποτά ως εργαλείο προστασίας του καταναλωτή

 


Προστασία του καταναλωτή μέσω του επίσημου ελέγχου τροφίμων/ Γ. Μεθενίτου, Δ/ντρια Ινστιτούτου Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών/ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 


Έλεγχος Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων – εφαρμογή συστήματος ποιότητας, σε χώρους υγειονομικού περιβάλλοντος/ Μ. Σαμπατακάκης, Υγειονολόγος, Γενικός Επιθεωρητής Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), Μ.Α Δημόσιας Υγείας, Π. Καλαϊτζή – Θέου, Τεχνολόγος Υγειονολόγος, Νοσηλεύτρια, Β. Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Μ.Α Δημόσιας Υγείας  κείμενο  (392 ΚΒ)


Ασφάλεια τροφίμων: πρότυπα και εκπαίδευση/ Κ. Τζιά, Καθηγήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ


Συστήματα Διαχείρισης και Σήματα Ποιότητας στον κλάδο των τροφίμων: επιτεύγματα και προβληματισμοί/ Ι. Πετροχείλου, Γενική Δ/ντρια της ΕΤΑΤ ΑΕ  παρουσίαση  (1,9 ΜΒ)


Η Τυποποίηση στο χώρο των τροφίμων ως εργαλείο βελτίωσης της ικανότητας ικανοποίησης των αναγκών των Καταναλωτών/ Α. Βαρλάμος, ΧΜ, Msc Food QA, Dipl. Mngmnt, Μέλος Δ.Σ. Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ  παρουσίαση  (321 ΚΒ)


 

 

Ενότητα 2Β : Εκπαίδευση σε θέματα Τυποποίησης

 


Εκπαίδευση Μηχανικών σε θέματα Τυποποίησης και Συστημάτων Διαχείρισης: ανασκόπηση παρούσας κατάστασης και σχεδιασμοί για το μέλλον/ Π. Παντουβάκης, ΠΜ, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ)


Ο καθοριστικός ρόλος της Τυποποίησης και των Προτύπων για την Ελλάδα/ Αγ. Ζαχαριάδης, αναπλ. Καθηγ. ΑΠΘ, Πρόεδρος ΕΝΕΠΡΟΤ  κείμενο  (163 ΚΒ)


Εκπαίδευση στην Τυποποίηση: συμβολή στη διαμόρφωση του ρόλου του παραγωγού και του καταναλωτή/ Π. Θεοφανόπουλος, Διευθυντής Προβολής & Πληροφόρησης ΕΛΟΤ  παρουσίαση  (1,15 ΚΒ)


Παρουσίαση έρευνας του ΤΕΕ για τη χρήση των Προτύπων από τους Μηχανικούς/ Κ. Ιακωβίδης, ΗΜ – Γ. Παπαδάκος, Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για το Έτος Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγραφών  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


 

 

Ενότητα 2Γ : Η Τυποποίηση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

 


Η Τυποποίηση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα/ Α. Ανδρουτσόπουλος, ΜΜ Μ.Sc, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ενεργειακών Μετρήσεων/ Κ.Α.Π.Ε.  παρουσίαση  (213 ΚΒ)


Η Τυποποίηση και η Πιστοποίηση ως εργαλεία διεύρυνσης των εφαρμογών εκμετάλλευσης της θερμικής ηλιακής ενέργειας/ Β. Μπελεσιώτης – Εμ. Μαθιουλάκης, Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων/ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  παρουσίαση  (787 ΚΒ)


Πρότυπα αειφορίας στην ενέργεια/ Θ. Ξένος, καθηγητής, Έδρα Ασσύμετρης Τηλεπικοινωνίας ΑΠΘ  κείμενο  (102 ΚΒ)


Γεωθερμία και Τυποποίηση/ Μ. Φυτίκας, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Ν. Ανδρίτσος, ΧΜ, αναπλ. Καθηγητής Μηχ/γων Μηχ/κων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ρ. Δρακούλης, ΜΜ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων  κείμενο  (365 ΚΒ)


 

 

Ενότητα 2Δ : Η χρήση των Προτύπων στα Δημόσια Έργα

 


Τυποποίηση μεθοδολογίας στην επίβλεψη των δημοσίων έργων: προγράμματα ποιότητας/ Σ. Τζοβαρίδης, ΑΤΜ, Προϊστάμενος ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ11Β  κείμενο  (233 ΚΒ),  έντυπο ελέγχου ΠΠΕ  (244 ΚΒ),  έντυπο ελέγχου ΠΠΜ  (246 ΚΒ)


Οι τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων και οι ΠΕΤΕΠ. Η υστέρηση των ΤΣΥ ως προς την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ/ Θ. Βουδικλάρης, ΠΜ, Πρόεδρος Ι.Ο.Κ., πρώην Πρόεδρος ΣΠΜΕ  κείμενο  (105 ΚΒ)


Η Τυποποίηση στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, σε τομείς πέρα από το σχεδιασμό των έργων και των ποιότητα υλικών και εργασιών/ Δ. Τουλιάτος, ΠΜ, Επιστ/κος Συν/της ΤΠΔΕ-ΠΟΛ.ΜΗΧ.-ΕΜΠ  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ),  συμπλήρωμα εισήγησης  (208 ΚΒ)


Τήρηση Προτύπων και Τεχνικών Προδιαγραφών σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού της ΔΕΗ, μέσω των Εργαστηρίων Δομικών Έργων του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της Επιχείρησης/ Α. Σακελλαρίου, Δρ ΠΜ, Τομεάρχης Εργαστηρίων Δομικών Έργων ΚΔΕΠ/ΔΕΗ  κείμενο  (345 ΚΒ)


Σύστημα Διαχείρισης των μελετών στην Εγνατία Οδό/ Γ. Κωνσταντινίδης, ΠΜ, Πρόεδρος Ένωσης Επιστημόνων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», αναπλ. Διευθυντής Μελετών/ Συντονιστής Μελετών ΔΤ  κείμενο  (255 ΚΒ)