1ο Πανελλήνιο συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων (ΤΕΕ, ΤΕΕ – Τμ. Κεντρ. & Δυτικής Θεσσαλίας, 13-15 Νοεμβρίου, 2008: Λάρισα)

 

Μ

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008

 

Εισαγωγική Ομιλία

 


Στόχοι συνεδρίου – Τα φράγματα στη Θεσσαλία, παρόν και μέλλον/ Ι. Θανόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής


 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

 


Φράγματα και ταμιευτήρες για την αειφόρο ανάπτυξη. Εθνικοί Κανονισμοί/ Prof. Luis Berga, President of the International Committee of Large Dams. (ICOLD)


Τα φράγματα στον κόσμο. ΟφέληΠρόοδος & προκλήσεις/ Alison Bartle, Editor of International Journal Hydropower and Dams


Γεωσύνθετα και μεμβράνες. Εφαρμογές στον έλεγχο διαρροών στα φράγματα/ Alberto ScuerroCapri Tech


 

 

Ενότητα: Φράγματα – Γεωλογικά και Γεωτεχνικά Θέματα

 

Ειδική Ομιλία

 


Η Γεωλογία στην κατασκευή των φραγμάτων/ Π. Μαρίνος


 

Εισηγήσεις

 


Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων κατά την κατασκευή του φράγματος Ιλαρίωνα/ Κ. Αναστασόπουλος, Κ. Αντωνακόπουλος, Χ. Παπαχατζάκη   κείμενο  (1 ΜΒ)


ΥΗΕ Ιλαρίωνα: τα σημαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε η μελέτη και η κατασκευή μέχρι τώρα/ Β. Καραγιαννάκη, Χ. Μινόπετρος , Κ. Καραπαντελάκης, Γ. Εμμανουηλίδης  κείμενο  (6,6 ΜΒ)


Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας – Φράγμα, γεωτεχνικαί συνθήκαι και μέτρα θεμελιώσεως/ Ορ. Παπαγεωργίου   κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Γεωλογικός παράγοντας στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Υδροηλεκτρικών έργων/ Σ. Ραυτόπουλος   κείμενο  (677 ΚΒ)


Γεωτεχνικά θέματα του φράγματος Αποσελέμη Κρήτης – Τεχνικά στοιχεία του έργου/ Μ. Καββαδάς, Α. Κοτσώνης, Λ. Σωμάκος, Α. Γκιόλας, Σ. Λαζαρίδου   κείμενο  (470 ΚΒ)


Γεωλογικά – Γεωτεχνικά θέματα κατά την κατασκευή του φράγματος Γαδουρά Ρόδου – Τεχνικά στοιχεία του έργου/ Π. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς, Α. Κοτσώνης, Λ. Κοτσώνης, Λ. Σωμάκος, Β. Περλέρος, Σ. Λαζαρίδου   κείμενο  (611 ΚΒ)


Φράγμα Σέτα – Μανίκια: γεωλογικά – γεωτεχνικά προβλήματα κατά την κατασκευή/ Σ. Φώτη, Ν. Ι. Μουτάφης, Γ. Εμμανουηλίδης   κείμενο  (2 ΜΒ)


 

 

Ενότητα: Φράγματα και Περιβάλλον

 

Ειδική Ομιλία

 


Η προστασία του περιβάλλοντος σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη Μεγ. Φραγμάτων/ Σπ. Παπαγρηγορίου


 

Εισηγήσεις

 


Πραγματικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληματισμοί ή αφορμές για καθολική αντίθεση στα μεγάλα φράγματα/ Ι. Στεφανάκος, Ν. Ι. Μουτάφης   κείμενο  (795 ΚΒ)


Περιβαλλοντικές θεωρήσεις και πρακτικές/ Αλ. Παρασκευόπουλος   κείμενο  (226 ΚΒ)


Ανάλυση Κύκλου Ζωής των φραγμάτων/ Κ. Χατζημπίρος   κείμενο  (272 ΚΒ)


Υδροηλεκτρικά έργα και αειφόρος ανάπτυξη. Στρατηγικές – Μύθοι και πραγματικότητα/ Γ. Τσικνάκου   κείμενο  (267 ΚΒ)


Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη από την κατασκευή των μεγάλων φραγμάτων της ΔΕΗ Α.Ε./ Σ. Τζιτζή   κείμενο  (1 ΜΒ)


Πρόγραμμα παρακολούθησης εμπλουτισμού και διατήρησης των ανοδικών χειλιών στους ταμιευτήρες της ΔΕΗ Α.Ε./ Σ. Τζιτζή   κείμενο  (610 ΚΒ)


Φράγματα, λειτουργίες οικοσυστήματος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις/ Αγ. Φιλίντας, Σ. Πολύζος   κείμενο  (416 ΚΒ)


 

 

Ενότητα: Φράγματα σχεδιασμός και υλικά

 

Ειδική Ομιλία

 


Τύποι φραγμάτων, γεωτεχνικά προβλήματα και συμπαρομαρτούντα έργα/ Ορ. Παπαγεωργίου  κείμενο  (8 ΜΒ)


 

Εισηγήσεις

 


Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC). Τεχνολογία κατασκευής και ποιοτικός έλεγχος/ Δ. Κουμούλος, Θ. Κοργιαλός   κείμενο  (370 ΚΒ)


Αξονοσυμμετρικό Φράγμα Στενού Σερίφου από κυλινδρούμενο σκληρό επίχωμα/ Στ. Φελέκος, Αλ. Γιάγκος   κείμενο  (270 ΚΒ)


Λιθόρριπτα Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος: εμπειρίες από το Θεσσαλικό χώρο και σύγχρονη τεχνογνωσία/ Ι. Θανόπουλος, Κ. Αναστασόπουλος   κείμενο  (711 ΚΒ)


Φράγμα Αστερίου: μελέτη και σχεδιασμός του σώματος του φράγματος/ Π. Παναγόπουλος, Μ. Καββαδάς   κείμενο  (784 ΚΒ)


Φράγμα Κανναβιού: το πρώτο λιθόρριπτο φράγμα με ανάντη πλάκα στην Κύπρο με κατασκευαστικές καινοτομίες/ Δ. Αντωνίου   κείμενο  (4 ΜΒ)


Διαστασιολόγηση «self hardening» μειγμάτων πλήρωσης διαφραγματικών τοίχων, στη θεμελίωση φραγμάτων/ Χαρ. Γκούβας   κείμενο  (742 ΚΒ)


 

 

Ενότητα: Φράγματα, περιβάλλον & ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων

 


Η εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) της ΔΕΗ Α.Ε. ως Έργα Πολλαπλού Σκοπού/ Γ. Λέρης   κείμενο  (605 ΚΒ)


Η ανάπτυξη φραγμάτων μετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)/ Γ. Κοτζαγεώργης, Φ. Βαγιανού, Σ. Παπαγρηγορίου   κείμενο  (248 ΚΒ)


Ο ρόλος των φραγμάτων στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων του συστήματος του Νότιου Αγωγού στην Κύπρο και ο ρόλος των φραγμάτων/ Σπ. Στεφάνου   κείμενο  (330 ΚΒ)


Ταξινόμηση αποδοτικότητας έργων εκμετάλλευσης επιφενειακών υδάτων: εφαρμογή στη Θεσσαλία/ Ι. Θανόπουλος, Κ. Γκούμας, Π. Δούβλης   κείμενο  (436 ΚΒ)


Η συμμετοχή των φραγμάτων στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού των νησιών του Αιγαίου (GR14)/ Σπ. Μίχας, Δ. Οικονομίδης, Θ. Τσιάλας   κείμενο  (309 ΚΒ)


 

 

Ενότητα: Φράγματα και Ενέργεια

 

Ειδική Ομιλία

 


Ο ρόλος των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Πρέπει να κατασκευαστούν και άλλα φράγματα πολλαπλού σκοπού/ Ι. Στεφανάκος


 

Εισηγήσεις

 


Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ και η συμβολή τους στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Χώρας/ Ι. Αργυράκης   κείμενο  (280 ΚΒ)


Υδροηλεκτρικά Έργα της ΔΕΗ στον Ποταμό Αλιάκμονα/ Α. Καραγιαννίδης, Ε. Παπαϊωάννου   κείμενο  (700 ΚΒ)


Αξιοποίηση Μέσου & Άνω Αλιάκμονα: κατασκευή του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου (ΥΗΕ) Ελαφίου/ Δ. Γεωργιόπουλος   κείμενο  (456 ΚΒ)


Μέσος και άνω ρους ποταμού Αλιάκμονα: ένα μεγάλο ΥΗΕ ή πέντε μικρά: - Περιβαλλοντικές, οικονομικές και ενεργειακές παράμετροι/ Ι. Π. Στεφανάκος, Ε. Ράμπιας   κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Δαφνοζωνάρας - Σανίδι στον ποταμό Αχελώο. Υπόδειγμα μικρού ΥΗΕ στον κύριο ρου μεγάλου ποταμού. Περιβαλλοντικές και ενεργειακές παράμετροι / Ι. Στεφανάκος, Ν. Κυριακόπουλος, Ε. Ράμπιας   κείμενο  (414 ΚΒ)


Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγμα Νεστορίου Καστοριάς/ Ε. Ράμπιας, Σ. Κοτσάκος, Ι. Στεφανάκος   κείμενο  (541 ΚΒ)


 

 

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008

 

Προσκεκλημένος Ομιλητής

 


Φράγματα: υδραυλική υποσκαφή και υδραυλική αστοχία/ Kaare Hoeg, Prof. Univ. of OSLO


 

Ειδικές Ομιλίες

 


Η ανάπτυξη των φραγμάτων στην Ελλάδα – Παρελθόν, παρόν και μέλλον/ Γ. Ντουνιάς


Η ασφάλεια των φραγμάτων – Πρόταση για ένα Κανονιστικό Πλαίσιο/ Ν. Ι. Μουτάφης


 

 

Ενότητα: Παρουσίαση Έργων (1)

 


Φράγμα Σέττα – Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες έργου/ Ν. Ι. Μουτάφης, Γ. Εμμανουηλίδης, Σ. Φώτη   κείμενο  (744 ΚΒ)


Στεγανοποίηση ταμιευτήρα Προμόριτσας: σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση κουρτίνας τσιμεντοενέσεων/ Κ. Αναστασόπουλος, Ι. Κουβόπουλος, Χ. Οικονομίδης   κείμενο  (1,9 ΜΒ) – Μέρος Α,   κείμενο  (491 ΚΒ) – Μέρος Β


Το φράγμα του Ευήνου: σχεδιασμός, κατασκευή, πλήρωση και λειτουργία/ Γ. Ντουνιάς, Ι. Καραβοκύρης, Δ. Νικολάου   κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Κατασκευή του φράγματος Αγ. Βαρβάρας και ενόργανη παρακολούθησή του/ Θ. Καλαϊτζής, Σ. Σιάχου, Κ. Διπλαρίδου, Χ. Παπαχατζάκη   κείμενο  (1 ΜΒ)


Ολοκλήρωση και πρώτη πλήρωση του φράγματος Σμοκόβου/ Ι. Καραβοκύρης, Γ. Ντουνιάς, Δ. Νικολάου, Α. Καστούδης, Γ. Ανδριώτης   κείμενο  (676 ΚΒ)


 

 

Ενότητα: Ασφάλεια και παρακολούθηση φραγμάτων

 


Συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης φραγμάτων στην Κύπρο/ Κυρ. Κύρου   κείμενο  (364 ΚΒ)


Αστοχίες και ατυχή συμβάντα Ελληνικών Φραγμάτων/ Ν. Ι. Μουτάφης   κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Αστοχίες και αίτια αστοχιών στο φράγμα ZIPINGPU (επαρχία SICHUAN, CHINA), από το σεισμό 7,9 R της 12ης Μαΐου 2008/ Ευθ. Λέκκας   κείμενο  (5,1 ΜΒ)


Συνθήκες αστοχίας φράγματος Τριαδίου του Δήμου Θέρμης, Ν. Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο 2007/ Ν. Καζίλης   κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Επισκόπηση παλαιών φραγμάτων από σκυρόδεμα/ Ι. Παπαγιάννη, Ι. Στεφανάκος, Ν. Μητσιγιώργης, Α. Ουζουνίδου, Α. Παλιοκώστα   κείμενο  (519 ΚΒ)


Έλεγχος παραμορφώσεων φραγμάτων της ΔΕΗ/ Σ. Στείρος, Σ. Πυθαρούλη, Β. Κοντογιάννη, Π. Ψιμούλης, Α. Κουντούρης, Φ. Στρεμμένος, Κ. Σκούρτης, Γ. Λέρης   κείμενο  (474 ΚΒ)


Παρακολούθηση παραμορφώσεων φραγμάτων με γεωδαιτικές μεθόδους/ Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής   κείμενο  (732 ΚΒ)


 

 

Ενότητα: Παρουσίαση Έργων (2)

 


Φράγματα Θεσσαλίας: Λογγά, Λιβαδίου, Παναγιώτικου. Προβλήματα κατά την κατασκευή και αντιμετώπισή τους/ Ι. Θανόπουλος, Π. Δούβλης   κείμενο  (707 ΚΒ)


Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης/ Ν. Μαυρονικολάου   κείμενο  (1 ΜΒ)


Φράγμα Damte Αιθιοπίας – Προβλήματα σχεδιασμού και κατασκευής φράγματος στο εξωτερικό, από Ελληνική ΜΚΥΟ/ Ν. Ι. Μουτάφης, Ι. Κουγιανός   κείμενο  (716 ΚΒ)


Τα φράγματα και οι λιμνοδεξαμενές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων/ Α. Καπλανίδης   κείμενο  (163 ΚΒ)


Πρόσφατες εμπειρίες από υπό κατασκευή και σε λειτουργία φράγματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό/ Αβρ. Μπενσανσών   κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου/ Ν. Ι. Μουτάφης, Χ. Παπαχατζάκη   κείμενο  (636 ΚΒ)


 

 

Ενότητα: Ασφάλεια Φραγμάτων: Πλημμύρες και Θραύση Φραγμάτων

 


Αντιμετώπιση πλημμυρών στα φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο, & Νέστο/ Γ. Λέρης   κείμενο  (296 ΚΒ)


Αναγκαιότητα καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών μελετών αστοχίας φράγματος/ Α. Στάμου   κείμενο  (381 ΚΒ)


Μαθηματική προσομοίωση της αστοχίας φράγματος/ Α. Στάμου    κείμενο  (279 ΚΒ)


Υποθετική θραύση φράγματος: εκτίμηση απωλειών ζωής για την αποτίμηση της διακινδύνευσης πλημμύρας/ Αιμ. Πιστρίκα, Γ. Τσακίρης   κείμενο  (811 ΚΒ)


Γενικές αρχές για τη σύνταξη Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων/ Γ. Τσικνάκου   κείμενο  (214 ΚΒ)


Διάδοση κυμάτων λόγω θραύσης φραγμάτων σε σειρά/ Μ. Πολίτης, Κ. Μέμος   κείμενο  (478 ΚΒ)


Αναλυτική και αριθμητική προσομοίωση της υδροδυναμικής καταπόνησης άκαμπτων φραγμάτων/ Γ. Παπαζαφειρόπουλος, Π. Ψαρρόπουλος, Ι. Τσομπανάκης   κείμενο  (383 ΚΒ)


 

 

Ενότητα: Φράγματα: Ανάλυση – Μελέτη

 

Ειδική Ομιλία

 


Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης φραγμάτων από επίχωμα/ Π. Ντακούλας


 

Εισηγήσεις

 


Νέα μεθοδολογία εκτίμησης σεισμικών συντελεστών για την ψευδο-στατική ανάλυση ευστάθειας πρανών χωμάτινων φραγμάτων/ Αχ. Παπαδημητρίου, Γ. Μπουκοβάλας, Κ. Αναστασόπουλος   κείμενο  (564 ΚΒ)


Μη γραμμική 3Δ προσομοίωση της σταδιακής κατασκευής και πλήρωσης του φράγματος Μεσοχώρας/ Π. Ντακούλας, Ι. Θανόπουλος, Κ. Αναστασόπουλος   κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Μη γραμμική 3Δ σεισμική ανάλυση φράγματος λιθορριπής με ανάντη πλάκα σκυροδέματος/ Π. Ντακούλας, Β. Ευαγγέλου   κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Υλικά κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων και προσομοίωση της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς τους – Εφαρμογή στο φράγμα Σφηκιάς/ Κ. Λουπασάκης, Β. Χρηστάρας, Γ. Δημόπουλος, Θ. Χατζηγώγος   κείμενο  (502 ΚΒ)


Απόκριση χωμάτινου φράγματος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: επιπτώσεις από τη μεταβολή της δυσκαμψίας του σώματος στήριξης/ Αιμ. Κωμοδρόμος, Κ. Αναστασόπουλος, Ν. Κλήμης, Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Κουκαλιάρογλου   κείμενο  (361 ΚΒ)


Αστάθεια πρανών γεωφραγμάτων λόγω σεισμικής καταπόνησης/ Β. Ζανιά, Ι. Τσομπανάκης, Π. Ψαρρόπουλος   κείμενο  (300 ΚΒ)


Κρίσιμες παράμετροι της παραμόρφωσης του φράγματος Κρεμαστών/ Σ. Πυθαρούλη, Σ. Στείρος   κείμενο  (408 ΚΒ)


 

 

Ενότητα: Φράγματα – Θέματα Υδραυλικής – Υδρολογίας

 

Ειδική Ομιλία

 


Παλιότερες και σύγχρονες υδρολογικές θεωρήσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ταμιευτήρων, των φραγμάτων και των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων/ Δ. Κουτσογιάννης


 

Εισηγήσεις

 


Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθμένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγματα της ΔΕΗ από σκυρόδεμα/ Δ. Δημόπουλος, Ι. Στεφανάκος   κείμενο  (1 ΜΒ)


Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών στον ταμιευτήρα Κρεμαστών και εκτιμήσεις στερεοαπορροής στη ΒΔ Ελλάδα/ Δ. Ζαρρής   κείμενο  (404 ΚΒ)


Ανατρεπόμενα θυροφράγματα ασφαλείας (Fusagate) – σε υπερχειλιστές φραγμάτων/ Α. Καγιαννάς, Ι. Στεφανάκος   κείμενο  (500 ΚΒ)


Επιπτώσεις από την κατασκευή ενός φράγματος στη μορφολογία του ποταμού Saalach και μέτρα αντιμετώπισης/ Ν. Ευθυμίου   κείμενο  (979 ΚΒ)


Σύγχρονες τάσεις στην εκτίμηση ακραίων βροχοπτώσεων/ Δ. Κουτσουγιάννης, Ν. Μαμάσης   κείμενο  (340 ΚΒ)


Εργαστηριακή μελέτη αποτελεσματικότητας διατάξεων μείωσης ταχύτητας ροής σε ανοικτό αγωγό με έντονη κλίση πυθμένα/ Δ. Σωτηρόπουλος, Α. Δήμας, Γ. Χορς, Π. Γιαννόπουλος, Ν. Φουρνιώτης, Α. Δημητρακόπουλος   κείμενο  (915 ΚΒ)


Μεθοδολογία βέλτιστου σχεδιασμού φραγμάτων και εφαρμογή στο φράγμα Νεοχωρίτη του Ν. Τρικάλων/ Ι. Ευθυμιάτος, Ι. Δαούτης   κείμενο  (359 ΚΒ)