Εργονομικές παρεμβάσεις: συμβολή στην ολική ποιότητα (ΤΕΕ, 11 Δεκεμβρίου, 2008: Αθήνα)

 

Μ 2356

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Έναρξη – Χαιρετισμοί

 


Εναρκτήριος χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνου   κείμενο  (22 ΚΒ)


Χαιρετισμός Προέδρου ΕΕΕ κ. Η. Μπανούτσου   κείμενο  (19 ΚΒ)


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής   παρουσίαση  (101 ΚΒ)


 

 

Ενότητα Α’: Αλληλεπίδραση ανθρώπου και ηλεκτρονικού υπολογιστή – ευχρηστία

 


Τεχνολογία καταγραφής κίνησης βλέμματος (eye tracking) στην αξιολόγηση ευχρηστίας/ Δ. Ναθαναήλ, Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης, Μονάδα Εργονομίας ΕΜΠ   παρουσίαση  (818 ΚΒ)


Ευχρηστία φορητών συσκευών – μέθοδοι και παραδείγματα αξιολόγησης/ Ν. Αβούρης, ΜΗΜ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών   


Σχεδιασμός οικολογικού διαμεσολαβητή για εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ Σ. Δριβάλου, Μηχ. Παραγωγής – Διοίκησης, επιστημ. Συνεργάτης ΕΜΠ   παρουσίαση  (326 ΚΒ)


Ολική ποιότητα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας: εργονομικές παρεμβάσεις με στόχο την ασφάλεια των πτήσεων/Σ. Μαλάκης, Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Θ. Κοντογιάννης, ΜΜ, αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης   παρουσίαση  (312 ΚΒ)


 

 

Ενότητα Β’: Μορφολογικός σχεδιασμός – βελτιώσεις θέσεων εργασίας και προϊόντων

 


Εθνική ανθρωπομετρική έρευνα: αποτελέσματα εργονομικών μετρήσεων και εφαρμογές/ Γ. Σκρουμπέλος, Δρ. Πανεπιστήμιο Πειραιά  παρουσίαση  (388 ΚΒ)


Ανασχεδιασμός θέσης οδήγησης τραμ/ Ν. Μαρμαράς, ΜΗΜ, αν. καθηγητής ΕΜΠ, Δ. Ναθαναήλ, Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης, Μονάδα Εργονομίας ΕΜΠ   παρουσίαση  (705 ΚΒ)


Μελέτη εφαρμογής εργονομικού ανασχεδιασμού ποδηλάτων/ Ι. Γιαννατσής, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πειραιά   παρουσίαση  (262 ΚΒ)


Εργονομικές βελτιώσεις σε θέσεις εργασίας περιέλιξης πυρήνα μετασχηματιστών/ Α. Μπασιάκος, Εργονόμος, Schneider Hellas AE   παρουσίαση  (705 ΚΒ)


Εργονομική «διάσταση» ενός συστήματος σταθμών εργασίας για call centers/ Ι. Παπαπαναγιώτου, ΠΜ, Διευθυντής Marketing της Δρομέας ΑΕ   παρουσίαση  (568 ΚΒ)


Εργονομική μελέτη στα Vodafone Shops/ Γ. Νικόπουλος, Διευθυντής Υγιεινής και Ασφάλειας της Vodafone AE   παρουσίαση  (544 ΚΒ)


Ο σχεδιασμός ένταξης (inclusive design) και οι προκλήσεις της σύγχρονης εργονομίας/ Α. Σκαμάγκης, Βιομηχανικός Σχεδιαστής   παρουσίαση  (170 ΚΒ)


 

 

Ενότητα Γ’: Πρότυπα – προδιαγραφές

 


Τυποποίηση και εργονομία/ Λ. Μάη – Τσόγκα, ΕΛΟΤ   κείμενο  (114 ΚΒ),   παρουσίαση  (273 ΚΒ)


Η αναγκαιότητα εργονομικών παρεμβάσεων στον σχεδιασμό & την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης/ Ι. Νόβας, ΜΜΜ, Συντονιστική Επιτροπή Έτους Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγραφών του ΤΕΕ   κείμενο  (28 ΚΒ)


Εργονομία & μέσα ατομικής προστασίας: η εμπειρία της ΔΕΗ ΑΕ/ Μ. Τολάκη, Διευθύντρια,  Μ. Πεφάνης, Βοηθός Διευθυντής ΜΜΜ, ΔΕΗ   παρουσίαση  (609 ΚΒ)


 

 

Ενότητα Δ’: Μέθοδοι & εφαρμογές αξιολόγησης μυοσκελετικών προβλημάτων

 


Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων και μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα/ Θ. Κουκουλάκη, ΑΤΜ, Υπ. Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ   παρουσίαση  (584 ΚΒ)


Μεθοδολογίες ανάλυσης και εκτίμησης των επιπτώσεων της μυικής κόπωσης και των μυοσκελετικών προβλημάτων σε χειρωνακτικές εργασίες/ Γ. Αθανασίου, ΜΜ, εικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Κ. Αγγελακούδης, ΜΜ, ερευνητής Πανεπιστημίου Πατρών   κείμενο  (364 ΚΒ)


Εργονομική αξιολόγηση θέσεων εργασίας γραφείου με εξειδικευμένο λογισμικό (Ergo-analyzer office)/ Σ. Κιοσλής, Γιατρός Εργασίας, Ελαΐς – Unilever Ελλάς ΑΕ, Μπέκυ Θεοδωροπούλου, Επισκ. Υγείας Ελαΐς – Unilever Ελλάς ΑΕ, Σ. Παπαδόπουλος, Ελαΐς – Unilever Ελλάς ΑΕ   παρουσίαση  (489 ΚΒ)


Εργονομική αξιολόγηση μυοσκελετικών κινδύνων στην καπνοβιομηχανία/ Σ. Παπαδόπουλος, Γιατρός Εργασίας – Εργονόμος   κείμενο  (22 ΚΒ),  παρουσίαση  (114 ΚΒ)


Απολογισμός – Συμπεράσματα της Ημερίδας «Εργονομικές Παρεμβάσεις: συμβολή στην ολική ποιότητα»   κείμενο  (38 ΚΒ)