Εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση Ερευνητικών και Επαγγελματικών Δράσεων στα πεδία της Εμβιομηχανικής και Τεχνολογίας στην Εμβιοιατρική» (ΤΕΕ, 16 Δεκεμβρίου, 2008: Αθήνα)

 

Μ 2357

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εκβιομηχανική: συνεισφορά της χημικής μηχανικής/ Φραγκίσκος Ν. Κολίσης, Δ/ντης Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ   παρουσίαση  (893 ΚΒ)


Δραστηριότητες στο χώρο της Εμβιομηχανικής / Βιοϊατρικής Τεχνολογίας/ Χριστόφορος Γ. Προβατίδης, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΜΠ, Σχολή ΜΜ, Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου   παρουσίαση  (1,5 ΜΒ)


Η εφαρμογή της εμβιο-μηχανικής στην ορθοπαιδική – Πεδία εφαρμογής και προοπτικές/ Γεώργιος Σάπκας, Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών   παρουσίαση  (1,4 ΜΒ)


Ερευνητικές και επαγγελματικές δράσεις στα πεδία της Εμβιομηχανικής και της Τεχνολογίας στην Εμβιοϊατρική: η συμβολή των μαθηματικών και της φυσικής/ Δ. Γκιντίδης, Κ. Κυριάκη, Μ. Μακροπούλου, Α.Α. Σεραφετινίδης   παρουσίαση  (1,6 ΜΒ)


Ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα Μηχανικής του ΕΜΠ στην περιοχη της Εμβιομηχανικής/ Ιωάννης Φ. Δαφαλιάς, Καθηγητής, Σταύρος Κ. Κουρκουλής, Επικ. Καθηγητής, Δημήτρης Ευταξιόπουλος, Επικ. Καθηγητής, ΕΜΠ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μηχανικής   παρουσίαση  (1 ΜΒ)