Δίκτυα, Διασυνδέσεις και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα (ΤΕΕ, Παν. Πατρών, Ελληνική Επιτροπή Cigre, 16 Φεβρουαρίου, 2009: Πάτρα)

 

Μ 2367

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής   κείμενο  (32 ΚΒ)


Αναφορά στο Επιστημονικό Έργο του Δημοσθένη Αγορή

Α. Σαφάκας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών   κείμενο  (19 ΚΒ)

Ε. Πυργιώτη, Λέκτορας, Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων Πανεπιστημίου Πατρών   παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Επιχειρησιακό σχέδιο 2009-2014: βελτίωση απόδοσης και ανάπτυξη/ Σπ. Μυλωνάς, Διευθυντής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου ΔΕΗ Α.Ε.   παρουσίαση  (746 ΚΒ)


Δείκτες απόδοσης και κόστος αξιοπιστίας λειτουργίας συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Απαιτήσεις ποιότητας πελατών/ Ε. Διαλυνάς, Καθηγητής ΕΜΠ   παρουσίαση  (390 ΚΒ)


Ανάπτυξη νοτίου τμήματος του ελληνικού συστήματος μεταφοράς/ Α Κορωνίδης, Επιχειρησιακός Διευθυντής Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.   παρουσίαση  (926 ΚΒ)


Ρυθμιστικά θέματα για το ελληνικό σύστημα μεταφοράς και τις διασυνδέσεις/ Κ. Περράκης, Υπεύθυνος Συστήματος ΡΑΕ   παρουσίαση  (138 ΚΒ)


Συντήρηση και Αποκατάσταση βλαβών στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς/ Γ. Γεωργαντζής, Διευθυντής Διεύθυνσης Συστήματος Μεταφοράς ΔΕΗ Α.Ε.   παρουσίαση  (372 ΚΒ)


Οριακή τιμή ελληνικού συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας/ Α. Μπακιρτζής, Καθηγητής ΑΠΘ   παρουσίαση  (217 ΚΒ)


Εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα/ Σ. Βάσσος, Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε.   παρουσίαση  (283 ΚΒ)


Ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης Τομέα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας / Η. Καρυδογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος EGL Hellas A.E.   παρουσίαση  (680 ΚΒ)


Η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα – Προκλήσεις και εξέλιξη/ Μ. Φιλίππου, Διευθυντής Κλάδου Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.   παρουσίαση  (264 ΚΒ)


Το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο γραμμών και υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες/ Δ. Τσανάκας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών   κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων στην Πελοπόννησο/ Ε. Λεωνιδάκη, Τομεάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δικτύου ΔΕΗ Α.Ε.   παρουσίαση  (289 ΚΒ)


Διείσδυση Μονάδων Κατανεμημένης Παραγωγής σε σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ Α. Σαφηγιάννη, Καθηγήτρια ΔΠΘ   παρουσίαση  (1 ΜΒ)


Μικροδίκτυα για τη Διαχείριση Κατανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας/ Ν. Βοβός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών   παρουσίαση  (923 ΚΒ)